Účelom tejto Smernice ochrany osobných údajov (ďalej len "Smernice") je opätovne vyjadriť nami dodržiavané štandardy ochrany osobných údajov, a to s ohľadom na novú právnu úpravu - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, verejnosti známej skôr pod skratkou GDPR, a s ním súvisiace právne dokumenty.

Čítanie tejto Smernice vám pomôže pochopiť napríklad to, aké údaje o vás naša obchodná spoločnosť Hemnia s.r.o., sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČ: 093 06 269, zapísaná v obchodnom registri Mestskéhoho súdu v Prahe pod sp. zn. C 334153 (ďalej len "Správca"), zhromažďuje, ako ich používa, s kým ich môže zdieľať alebo ako môžete voči Správcovi uplatniť práva na ochranu údajov.

Chceme, aby ste boli presvedčení, že vaše údaje sú u nás v bezpečí a aby ste pochopili, akým spôsobom ich používame na to, aby sme vám mohli ponúknuť lepší užívateľský a nákupný zážitok.


1. Registrácia používateľa

V prípade, že sa registrujete, zdieľate so Správcom ako osobný údaj svoj e-mail, a ďalej sa Správcom zdieľate používateľské meno a heslo, ktoré ste si zvolili. Váš e-mail je ako váš osobný údaj spracovávaný iba v našej internej databázi, a to za účelom správy vášho používateľského účtu. Túto správu vykonáva aj externý subjekt - správca našich webových stránok. Dochádza teda k odovzdaniu údajov tomuto externému subjektu. Nemusíte sa však ničoho obávať. Zaistili sme, že tento externý subjekt bude vo vzťahu k vašim osobným údajom zachovávať všetky zákonné štandardy a nemôže tak dôjsť k ich zneužitiu.

V prípade, keď sa registrujete do nášho systému iba za účelom využívania našich služieb, nepotrebujeme k spracovaniu Vašich osobných údajov váš výslovný súhlas. Toto spracovanie vášho e-mailu je nevyhnutnou súčasťou riadenia vášho profilu. Ak sa v budúcnosti rozhodnete naše služby už nevyužívať a profil na našich stránkach zmažete, tieto údaje sme povinní zo všetkých našich databáz vymazať.

 

2. Newsletter

V prípade, že si u nás objednáte zasielanie newsletteru, zdieľate s nami ako osobný údaj svoj email. Váš e-mail je ako váš osobný údaj ďalej spracovávaný za účelom zasielania našich obchodných oznámení. Táto obchodná oznámení budú vždy súvisieť s obsahom nášho eshopu www.hemnia.com. Môže sa jednať o akčnej ponuky s nami spolupracujúcich seedbank, konopných veľtrhov či o komerčnú komunikáciu nami prevádzkovaného portálu či o iné súvisiace obchodné oznámenia. Váš e-mail môže byť využitý pre zaslanie ponuky nami organizované marketingové súťaže alebo nami usporiadaného dotazníkového šetrenia. Nikdy sa však nebude jednať o oznámení, ktorá by nesúvisela s obsahom našich webových stránok.

Informujeme vás o tom, že administrácia newsletteru je prevádzkovaná prostredníctvom externej marketingovej aplikácie. Dochádza teda k odovzdaniu vášho e-mailu tomuto externému subjektu. O svoje osobné údaje sa ale nemusíte obávať. Ako už bolo uvedené vyššie, zaistili sme, že tento náš zmluvný partner bude pri nakladaní s vašim e-mailom dodržiavať všetky zákonom požadované štandardy a nemôže tak dôjsť k jeho zneužitiu.

Váš e-mail spracovávame na základe Vášho jednoznačného súhlasu so zasielaním takýchto oznámení. V prípade, že si v budúcnosti budete priať tento súhlas odvolať, každý e-mail obsahujúci takéto oznámenie vo svojom záhlaví obsahuje odkaz na odvolanie súhlasu. Súhlas je tiež kedykoľvek možné odvolať zaslaním e-mailu na adresu office@hemnia.com. Ak súhlas odvoláte, vymažeme vás zo všetkých našich databáz a prestaneme vám zasielať akákoľvek obchodné oznámenia. V prípade, že si to v budúcnosti rozmyslíte, jednoducho si môžete newsletter na našich stránkach opäť objednať.

 

3. Marketingové súťaže

Čas od času poriadame marketingové súťaže o zaujímavé ceny. V prípade, že sa rozhodnete našej súťaže zúčastniť, potrebujeme od vás vaše meno a priezvisko (možno uviesť aj akúkoľvek vymyslenú prezývku), váš vek, aby sme boli schopní overiť, že spĺňate podmienky pre účasť na takejto súťaži a váš e-mail, aby sme vás mohli kontaktovať ohľadom prípadnej výhry v súťaži.

V prípade, keď sa stanete výhercami, vás budeme ďalej kontaktovať so žiadosťou o poskytnutie kontaktných údajov pre zaslanie výhry. Pri zasielaní výhry samozrejme dochádza k odovzdaniu vašich osobných údajov dopravcovi. Aj v tomto prípade sme zaistili, že budú dodržané zákonné normy ochrany vašich osobných údajov a nedôjde k ich zneužitiu.

Pri vypĺňaní súťažného formulára máte vždy možnosť nám tiež udeliť súhlas so zasielaním obchodných oznámení, ktoré sú bližšie opísané v predchádzajúcom bode "Newsletter". V tomto bode sa môžete ďalej zoznámiť s tým, akým spôsobom bude s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať.

 

4. Súbory cookies a podobné technológie

Keď prechádzate naše webové stránky, využívame technológie slúžiace k tomu, aby sme vám čo najviac zjednodušili ich prechádzanie. Ide najmä o tzv. Cookies - krátke textové súbory, ktoré server umiestňuje do vášho počítača pri načítaní webovej stránky. Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o vašom správaní späť na náš server. Cookies nie sú priamo viazané na vaše meno ani e-mailovú adresu, často ale obsahujú vaše prihlasovacie údaje do systému.

Na našich stránkach využívame v prvom rade cookies iba za účelom vykonania prenosu správy, prípadne tam, kde je to potrebné na to, aby sme mohli zabezpečiť služby, ktoré si vy ako užívateľ našich webových stránok alebo zákazník nášho e-shopu výslovne vyžiadate. V takom prípade príslušná legislatíva váš súhlas s používaním cookies nevyžaduje.

Ďalej zhromažďujeme cookies, ktoré sú využívané na účely merania štatistík webu (prostredníctvom aplikácie Google Analytics) a za účelom identifikácie v rámci reklamnej siete spoločnosti Google Inc. a opätovného zacielenia reklamy (prostredníctvom aplikácie Google Adwords). Obe spomínané aplikácie prevádzkuje obchodná spoločnosť Google Inc, a to v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Cookies pre meranie návštevnosti webu sú spracovávané na základe nášho oprávneného záujmu. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu. Zbieranie údajov o vašom správaní na webe je aktivované z vášho podnetu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti "Súhlasím", ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky, znejúcim nasledovne: "Prevádzkovateľ webu, obchodná spoločnosť Canna b2b, sro, sídlom Jungmannova 362, Příbram III, 261 01, IČO: 020 23 024, ako správca osobných údajov, spracováva na tomto webe cookies potrebné pre fungovanie webových stránok a na analytické účely a v prípade vášho súhlasu tiež pre retargeting. ". Súhlas so zhromažďovaním cookies pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača. Webové stránky možno samozrejme používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o vašom správaní na našom webe.

 

5. Objednávka v e-shope

V prípade, že nakúpite v našom e-shope Hemnia, spracovávame nasledujúce vami zadané údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefón, vaše fakturačné údaje (vrátane prípadného IČO a DIČ) a vaše korešpondenčné údaje, pokiaľ nie sú totožné s fakturačnými. Vaše osobné údaje ďalej spracovávame v našej internej databázi pri plnení našich zmluvných povinností - najmä zaslanie vami objednaného tovaru.

V súvislosti s vaším nákupom v našom e-shope dochádza k niekoľkým prípadom odovzdanie vašich osobných údajov inému subjektu:

  1.     Správu našich webových stránok zabezpečuje externá firma. Tá má v rámci administrácie našich webových stránok prístup aj k tomuto obsahu.
  2.     Vaše osobné údaje sú odovzdávané za účelom plnenia našich zákonných povinností externej účtovnej firme.
  3.     Odovzdanie vašich osobných údajov dopravcovi (alternatívou je možnosť vyzdvihnutia objednávky priamo v mieste sídla Správca).
  4.     Odovzdanie vašich osobných údajov vami vybranému poskytovateľovi platobných služieb (alternatívou je možnosť platby v hotovosti pri vyzdvihnutí priamo v mieste sídla Správce či platba na dobierku pri doručení do iného miesta).
  5.     Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Nemusíte sa však ničoho obávať. Zaistili sme, že všetky tieto externé subjekty budú vo vzťahu k vašim osobným údajom zachovávať všetky zákonné štandardy a nemôže tak dôjsť k zneužitiu vašich osobných údajov.

V prípade, že ste na našom e-shope vykonali objednávku, môžeme vám následne zasielať ďalší ponuku nášho tovaru alebo služieb aj bez vášho výslovného súhlasu. V prípade, že o túto ponuku nebudete mať záujem, každý e-mail obsahujúci takéto oznámenie bude vo svojom záhlaví obsahovať odkaz na zrušenie odberu našej ponuky.

 

6. Ako chránime osobné údaje

Pri zhromažďovaní a ukladaní vašich osobných údajov presadzujeme fyzické, elektronické a procesné zabezpečenie. Aby sme uchovali vaše osobné údaje v bezpečí:

  1.     Používame počítačová zabezpečenia, ako je heslovanie súborov a firewall.
  2.     Presadzujeme fyzické kontroly prístupu do našich budov a k súborom.
  3.     Prístup k vašim osobným údajom udeľujeme iba zamestnancom, ktorí ho potrebujú, aby mohli vykonávať svoje pracovné povinnosti.
  4.     Počas prenosu vašich dát pri nákupe na našom e-shope Canatura chránime bezpečnosť Vašich informácií kódovaním pomocou vrstvy zabezpečených soketov ( "Secure Sockets Layer" - SSL).
  5.     Pre prípady, kedy dochádza k odovzdaniu vašich osobných údajov inému spracovateľovi (napr. Správcovia našich webových stránok), sme zaistili, aby každý ďalší spracovateľ vo vzťahu k vašim osobným údajom dodržiaval všetky zákonné štandardy a nemohlo tak dôjsť k zneužitiu vašich osobných údajov.


7. Ako dlho používame osobné údaje

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutne nutnú. Vždy je treba prihliadnuť k účelu, za ktorým boli tieto údaje zhromaždené. V prípade, že už právny dôvod na ich uchovanie pominul, vaše osobné údaje sme povinní zo všetkých našich databáz vymazať. Takým prípadom bude najmä odvolania vášho súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov.

Prosím, vezmite na vedomie, že niekedy môže vymazanie vašich osobných údajov z niektorej z našich databáz brániť plnenie zákonných povinností - napr. Evidencia fakturačných údajov zákazníkov e-shopu.


8. Ďalšie práva o ochrane osobných údajov

V prípade, že budete mať záujem sa dozvedieť viac o vašich právach na ochranu osobných údajov, odporúčame vám navštíviť tento účel zriadené webové stránky https://www.gdpr.cz, prípadne sa obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.


9. Ako nás kontaktovať

V súlade s platnou legislatívou máte právo nazerať na Vaše osobné údaje. V prípade, že máte záujem o prístup k Vašim osobným údajom alebo máte ďalšie otázky či pripomienky k tomu, ako zhromažďujeme, ukladáme a používame vaše osobné údaje, kontaktujte nás prosím na e-maile: office@hemnia.com alebo nám napíšte na adresu sídla našej obchodnej spoločnosti.

 

24.8.2021

Hemnia s.r.o

Žiadna položka