Powered by Smartsupp

Záhadný sprievodný efekt - ako ovplyvňuje účinky CBD

Rastlina konope obsahuje viac ako 1 400 jedinečných chemických látok. Vedci identifikovali viac ako 100 kanabinoidov, 200 terpénov, mnoho flavonoidov a niekoľko fenolových zlúčenín. Mnohé z týchto zlúčenín majú účinky na ľudský organizmus a niektoré môžu byť zásadne prospešné - napríklad CBD. Viaceré štúdie naznačujú, že nielen kanabinoidy, ale aj ďalšie látky v konope sa prirodzene vzájomne ovplyvňujú. Navzájom rozvíjajú svoj potenciál a posilňujú svoje účinky. Táto teória synergickej spolupráce sa nazýva entourage effect. Ako presne to funguje?

 

Fenomén, pri ktorom niekoľko látok pôsobí spoločne, aby vyvolali účinok, ktorý by samy o sebe nemohli dosiahnuť, je známy ako sprievodný efekt. Takýto sprievodný efekt je teda väčší ako čistý súčet účinkov, ktoré môžu mať jednotlivé látky. Výsledný účinok zvyšuje interakcia zlúčenín. Presnejšie povedané, ak látky pôsobia synergicky (vzájomne závislé), účinok jednej zlúčeniny môže byť výraznejší, zatiaľ čo účinok inej zlúčeniny môže byť oslabený.

Jedna zlúčenina, napríklad CBD, môže byť účinnejšia v kombinácii s inou (napríklad THC). Platí to však aj naopak - jedna látka môže oslabiť niektoré účinky inej látky. Hovorí sa napríklad o tom, že CBD môže potlačiť niektoré nežiaduce vedľajšie účinky THC, ako sú výpadky pamäte alebo úzkosť. Niekedy sa neaktívna zlúčenina môže stať aktívnou aj v kombinácii s inými zlúčeninami.

Sprievodný efekt je v podstate kombinovaný účinok zlúčenín, ktoré pôsobia synergicky. Predpokladá sa, že vzniká v dôsledku interakcií medzi jednotlivými kanabinoidmi, ako aj medzi kanabinoidmi a terpénmi.

Dobre to ilustruje analógia s klaviristom hrajúcim na klavíri. Hoci hudba hraná len klaviristom môže byť sama o sebe krásna, v sprievode speváka získava nový rozmer. Hoci ak je spevák zlý a spieva príliš nahlas, klavirista by pravdepodobne hral lepšie sám. Efekt sprievodu sa teda automaticky nepremietne do lepšieho zážitku. Ale myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že počúvanie profesionálneho orchestra hrajúceho v rytme v sprievode zboru alebo profesionálneho speváka je dokonalým hudobným zážitkom.

 

Ako funguje interakcia medzi CBD a THC

Z veľkej skupiny rastlinných kanabinoidov, ktoré sa nachádzajú v konope, sú kanabidiol (CBD) a tetrahydrokanabinol (THC) nepochybne nielen najpopulárnejšie, ale aj najlepšie preskúmané. Tieto, ako aj iné kanabinoidy, pri užívaní interagujú s endokanabinoidným systémom v našom tele, ktorý je zodpovedný za mnohé dôležité telesné procesy, najmä za udržiavanie vnútornej rovnováhy.

Práve ich schopnosť viazať sa na endokanabinoidné receptory v mozgu a v celom centrálnom nervovom systéme je dôvodom potenciálnych terapeutických účinkov nielen CBD a THC, ale aj ďalších kanabinoidných zlúčenín. Ako to však vyzerá, keď kanabinoidy spolupracujú?

Ľudský endokanabinoidný systém je navrhnutý tak, aby sa spájal s endogénnymi kanabinoidmi produkovanými v tele. Zlúčeniny v konope sa však môžu rovnako účinne viazať na tieto receptory. Viaceré štúdie naznačujú, že spoločné užívanie CBD a THC a ďalších organických zlúčenín (terpénov a terpenoidov) v konope je účinnejšie ako užívanie samotného CBD alebo THC.  Terpény sú esenciálne oleje s charakteristickou vôňou a chuťou. Mnohí preto presadzujú teóriu sprievodného efektu, ktorá tvrdí, že vlastnosti jednotlivých produktov z konope sú často dané relatívnou koncentráciou konkrétnych terpénov a ich kombináciou s kanabinoidmi a inými látkami.

Všetky produkty CBD z tzv. plnospektrálneho extraktu využívajú túto magickú zmes látok, ktoré pravdepodobne pôsobia synergicky. Patria sem konopné aj kokosové CBD oleje od spoločnosti Hemnia. Obsahujú celé spektrum látok prirodzene sa vyskytujúcich v konope: okrem CBD aj ďalšie kanabinoidy - CBG (kanabigerol), CBN (kanabinol), CBC (kanabichromén), THCA (tetrahydrokanabinolová kyselina) a zákonom povolené množstvo THC (tetrahydrokanabinol - vždy do 0,3 %), ako aj zmes prírodných terpénov.

Mnohí ľudia, ktorí s kanabisom úzko spolupracujú, sa domnievajú, že sprievodný efekt môže výrazne zvýšiť terapeutickú užitočnosť CBD aj THC, a to buď zosilnením ich známych účinkov, alebo rozšírením ich potenciálneho terapeutického využitia.

 

Odkiaľ pochádza efekt sprievodu?

Teóriu sprievodného efektu prvýkrát sformuloval v roku 1998 Raphael Mechoulam, chemik z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme - inovátor a popredný priekopník v oblasti výskumu konope. Mechoulam a jeho kolegovia skúmali molekulu 2-arachidonoylglycerol (2-AG), ktorá sa v našom tele viaže na kanabinoidné receptory CB1 a CB2. Ukázali, že v slezine, mozgu a črevách myší sa 2-AG zvyčajne nachádza spolu s ďalšími dvoma zlúčeninami (2-linoleoylglycerol a 2-palmitoylglycerol). Hoci sa tieto dve molekuly samy o sebe nedokázali viazať na CB1 a CB2, zlepšili schopnosť 2-AG viazať sa na receptory a zvýšili niektoré účinky - napríklad zmiernenie bolesti - u zvierat.

Teória sprievodného efektu predpokladá, že zlúčeniny v konope ovplyvňujú širokú škálu procesov v tele, a čo je najdôležitejšie, že pôsobia lepšie spoločne ako samostatne. Ethan Russo, neurológ a bývalý riaditeľ výskumu a vývoja v Medzinárodnom inštitúte pre konope a kanabinoidy v Prahe, prevzal tento koncept a rozšíril ho na ďalšie chemické látky v konope. Snáď nikto v tejto oblasti nevyvinul väčšie úsilie, aby dokázal existenciu aditívneho efektu, ako Russo, ktorý venoval desaťročia vedeckej práce a prehľadávaniu vedeckej literatúry v snahe nájsť jeho stopy.

Keď Mechoulam publikoval svoju prácu, Russo si uvedomil, že jej výsledky by mohli podporiť jeho myšlienku, že THC nie je jedinou zložkou konope s potenciálnym farmakologickým využitím. Celé desaťročia počúval anekdoty o odrodách konope, ktoré na ľudí pôsobia rôznymi spôsobmi - jedna môže byť vhodná na zmiernenie bolesti, zatiaľ čo iná môže zlepšiť spánok. Russo prišiel s tézou, že konope obsahuje aj iné zlúčeniny ako THC, ktoré by mohli vysvetliť tieto rozdiely. Keď sa dozvedel o terpénoch, známych ako esenciálne oleje, ktoré sa dajú získať z rastlín (napríklad levandule a mäty piepornej) a ktoré majú údajne liečivé účinky, vyslovil hypotézu, že tieto zlúčeniny by mohli byť schopné posilniť účinky THC.

Russo tiež prišiel s tvrdením, že CBD by mohlo pôsobiť na posilnenie terapeutických účinkov THC. Ako dôkaz uvádza klinickú štúdiu lieku proti bolesti Sativex z roku 2010, ktorý obsahoval pomerne vyváženú zmes THC a CBD získanú z konope. Sativex sa používa na liečbu neuropatickej bolesti u ľudí so sklerózou multiplex. Liek vyvinula britská spoločnosť GW Pharmaceuticals, v ktorej Russo v rokoch 2003 - 2014 pôsobil ako hlavný lekársky poradca.

Kontrolovanej štúdie sa zúčastnilo 177 ľudí trpiacich bolesťou pri rakovine a porovnávali sa tri prístupy: jednej skupine účastníkov sa podávalo placebo, druhej skupine sa podával liek s vysokým obsahom THC a tretej skupine sa podával Sativex. Účastníci boli požiadaní, aby počas dvojtýždňovej štúdie hodnotili mieru bolesti, ktorou trpeli, a na jej konci potvrdili, nakoľko sa ich bolesť znížila, ak vôbec. Zníženie bolesti o 30 % alebo viac sa považovalo za klinicky významné. Takmer o tretinu menšiu bolesť hlásilo približne 40 % pacientov liečených Sativexom - takmer dvakrát viac ako tých, ktorí dostávali placebo alebo samotné THC. Tento rozdiel bol pozorovaný aj napriek tomu, že obsah THC v každom produkte bol rovnaký, čo by mohlo znamenať len to, že CBD nejakým spôsobom zvyšuje analgetický účinok THC.

 

Novšie štúdie a ich zistenia

V štúdii z roku 2019, ktorú spomína S. Ratliff v článku na webovej stránke Cannabis tech, sa testovalo šesť bežných terpénov samostatne a v kombinácii. Vedci zistili, že účinky THC na kanabinoidné receptory CB1 a CB2 sa pridaním terpénov nezmenili. To však neznamená, že efekt sprievodu neexistuje. Je možné, že terpény interagujú s THC aj inde v mozgu alebo v tele, alebo iným spôsobom, než na aký sa zamerala táto štúdia.

Jedna metaanalýza z roku 2018, ktorú Russo uvádza na podporu existencie aditívneho účinku, odhalila, že pri pokuse o zníženie výskytu záchvatov u pacientov s epilepsiou sa čisté extrakty CBD (izoláty) ukázali byť oveľa menej účinné ako extrakty, ktoré obsahovali zmes kanabinoidov vrátane terpénov (extrakty so širokým alebo plným spektrom). Výskumu sa zúčastnilo 670 ľudí s epilepsiou rezistentnou na liečbu, ktorí dostávali buď CBD izoláty, alebo len konopné extrakty bohaté na CBD, ktoré obsahovali širšie spektrum látok (obsiahnutých v konope). Osoby užívajúce tieto výťažky v 71 % uvádzali, že záchvaty sa vyskytujú menej často. Bolo to len 46 % tých, ktorí dostávali CBD izolát. Avšak osoby, u ktorých došlo k zníženiu frekvencie záchvatov aspoň o 50 %, boli v oboch skupinách zastúpené rovnomerne.

 

Nezabudnime na terpény

Russo zhromaždil dôkazy, ktoré naznačujú, že terpény a terpenoidy (aromatické zlúčeniny) majú potenciál zmierniť psychózu, ako aj problémy s pamäťou, ktoré môže vyvolať užívanie vysokých dávok THC. A tieto zlúčeniny by tiež mohli posilniť pozitívnejšie vlastnosti THC. Štúdie naznačujú, že terpén myrcen môže zlepšiť spánok u ľudí s chronickou bolesťou a že limonén môže pomôcť zmierniť úzkosť. Russo je preto zástancom myšlienky, že používanie terpénov spolu s CBD a THC ponúka možnosť efektívnejšie " vyladiť" lieky tak, aby vyhovovali individuálnym potrebám pacientov.

Ako napríklad píše Adie Wilson-Poe, neurologička z Legacy Research Institute a riaditeľka spoločnosti Smart Cannabis so sídlom v Portlande v Oregone, niektoré terpény majú antioxidačné a analgetické vlastnosti. Priznáva však, že žiadny výskum sa zatiaľ nezameriava na hľadanie vhodných kombinácií molekúl pre rôzne príznaky ochorenia.

 

Potrebujeme viac výskumu

Podobne ako väčšina doterajších poznatkov o terapeutickom potenciáli konope je aj sprievodný efekt stále pomerne dobre podloženou teóriou. Nie všetky výskumy však priniesli spoľahlivé dôkazy na jej podporu. Zástancovia aj pochybovači sa zhodujú, že na absolútne isté potvrdenie existencie sprievodného efektu je potrebný ďalší výskum vrátane dvojito zaslepených klinických štúdií. A ak áno, stále nám ešte zostáva pochopiť, ako presne to funguje.

Hoci tento deň ešte nenastal, ďalší výskum prináša pomerne presvedčivé dôkazy. Okrem toho existuje množstvo anekdotických dôkazov - od užívateľov, ktorých skúsenosti s liečebným konope sa líšia v závislosti od chemického zloženia produktov, ktoré konzumovali. Diskusia tak často nadobúda podobu boja medzi vedeckou metódou a osobnými skúsenosťami používateľov.

Pevne veríme, že účinné zložky konope môžu skutočne spolupracovať a mať priaznivé účinky. Možno sa to len deje spôsobom, ktorý je ťažké určiť súčasnými metódami. To ukáže čas.

 

 

Foto: Shutterstock

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti:

"Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke, ako aj informácie, ktoré sú prostredníctvom tejto webovej stránky poskytované, slúži len na vzdelávacie účely. Žiadna z informácií tu uvedených nie je určená ako náhrada lekárskej diagnózy a nemožno takúto informáciu považovať za lekársku radu či odporúčanú liečbu. Táto webová stránka nepodporuje, neschvaľuje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívanie omamných alebo psychotropných látok či páchanie inej nezákonnej činnosti. Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásenie o zodpovednosti.“