Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako a prečo CBD a ďalšie kanabinoidy ovplyvňujú naše telo? Náš endokanabinoidný systém zohráva kľúčovú úlohu. Ako presne funguje a za čo je v našom tele zodpovedný? Na túto otázku vám odpovie náš stručný sprievodca týmto fascinujúcim systémom.

 

Endokanabinoidný systém (skrátene ECS) je rozsiahly a zložitý biologický systém, ktorý ovplyvňuje mnohé dôležité procesy v našom tele. Lekári ho objavili koncom 80. rokov minulého storočia pri výskume THC. Ale ani po viac ako 30 rokoch výskumu toho o jeho fungovaní a vzájomných vzťahoch veľa nevieme. Isté však je, že ECS existuje a funguje vo vašom tele bez ohľadu na to, či užívate konope (alebo látky v ňom obsiahnuté) alebo nie.

Medzi najdôležitejšie procesy ovplyvňované ECS patrí správne fungovanie metabolického a imunitného systému. Zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní homeostázy - vnútornej rovnováhy. Reguluje hladinu hormónov a telesnú teplotu. Okrem iného ovplyvňuje aj reprodukciu a plodnosť, spánok, pamäť, chuť do jedla a spracovanie emócií, a teda aj našu náladu.

 

Endokanabinoidný systém sa skladá z 3 zložiek:

  • endokanabinoidy,
  • receptory,
  • enzýmy.

 

Endokanabinoidyalebo endogénne kanabinoidy sú podobné kanabinoidom prítomným v konope, ale produkuje ich naše telo samo. Vedci doteraz identifikovali dva kľúčové endokanabinoidy: anandamid (AEA) a 2-arachidonoylglyerol (2-AG). Ich množstvo v tele kolíše - telo ich produkuje podľa toho, koľko ich potrebuje. Preto je ťažké určiť typickú hladinu oboch látok v tele. Oba endogénne kanabinoidy pomáhajú udržiavať hladký chod vnútorných funkcií.

Endokanabinoidné receptory sa nachádzajú v celom našom tele. Ako naznačuje ich názov, viažu sa na ne endokanabinoidy. Signalizujú endokanabinoidnému systému, aby zasiahol.

 

shutterstock_1351368899

 

Existujú dva hlavné endokanabinoidné receptory:

 

CB1 receptory sa nachádzajú najmä v centrálnom nervovom systéme, zatiaľ čo CB2 receptory sa nachádzajú najmä v periférnom nervovom systéme, najmä v imunitných bunkách. Endokanabinoidy sa môžu viazať na oba receptory. Výsledné účinky závisia od toho, kde sa receptor nachádza a na ktorý endokanabinoid sa viaže.

Ako už bolo spomenuté vyššie, endokanabinoidy udržiavajú hladký priebeh vnútorných funkcií a môžu sa napríklad zamerať na receptory CB1v miechovom nerve, aby zmiernili bolesť. Iné sa môžu viazať na receptor CB2na imunitných bunkách a signalizovať, že v tele prebieha zápal, čo je bežný príznak autoimunitných porúch.

Všetky tieto procesy majú prispievať k udržiavaniu homeostázy, a tým k stabilite vnútorného prostredia. Ak napríklad vonkajšia sila, ako je bolesť pri zranení alebo horúčka, naruší homeostázu vášho tela, do hry vstupuje endokanabinoidný systém, ktorý pomáha vášmu telu vrátiť sa k ideálnemu fungovaniu.

Enzýmy sa v našom tele vyskytujú v mnohých formách. Len dva z nich sú zodpovedné za rozklad endokanabinoidov po tom, ako splnia svoju funkciu. Prvým z nich je hydroláza amidov mastných kyselín (FAAH). Druhou je monoacylglycerolhydroláza (MAGL).

 

shutterstock_1356429557

 

Jak CBD působí na endokanabinoidní systém?

Kanabidiol (CBD) je popri THC druhým hlavným kanabinoidom v konope. Na rozdiel od THC nespôsobuje stavy opojenia alebo eufórie, pretože nemá intoxikačné účinky. Pri jeho používaní sa nebudete cítiť ako v „rauši “. Obe látky však na seba navzájom pôsobia a môžu ich účinky zosilňovať aj zoslabovať. Tejto téme sa budeme venovať v niektorom z ďalších článkov.

Na pochopenie účinkov CBD je veľmi užitočné preskúmať vzťah medzi receptormi a endokanabinoidmi. Odborníci sa jednoznačne nezhodli na tom, ako CBD pôsobí na ECS. Predpokladá sa, že na rozdiel od THC sa CBD neviaže priamo na endokanabinoidné receptory, ale určitým spôsobom ich ovplyvňuje. Práve aktivácia týchto receptorov umožňuje CBD mať celý rad zdravotných výhod, ktoré si ľudia s touto zlúčeninou spájajú.

Mnohí odborníci sa prikláňajú k názoru, že CBD pôsobí tak, že zabraňuje rozpadu endokanabinoidov produkovaných naším telom. To im de facto umožňuje silnejšie pôsobiť na telo. Iné hlasy sa naopak domnievajú, že CBD sa viaže na nám neznámy a vedcami zatiaľ neobjavený receptor.

Hoci sa stále diskutuje o podrobnostiach interakcie CBD a ECS, výskum naznačuje, že CBD môže pomôcť pri bolesti, nevoľnosti, úzkosti a mnohých ďalších príznakoch spojených so širokou škálou zdravotných ťažkostí.

 

 

Foto: Shutterstock

Disclaimer:

"Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke, ako aj informácie, ktoré sú prostredníctvom tejto webovej stránky poskytované, slúži len na vzdelávacie účely. Žiadna z informácií tu uvedených nie je určená ako náhrada lekárskej diagnózy a nemožno takúto informáciu považovať za lekársku radu či odporúčanú liečbu. Táto webová stránka nepodporuje, neschvaľuje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívanie omamných alebo psychotropných látok či páchanie inej nezákonnej činnosti. Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásenie o zodpovednosti.“