Čo je endokanabinoidný systém?

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako a prečo CBD a ďalšie kanabinoidy ovplyvňujú naše telo? Náš endokanabinoidný systém zohráva kľúčovú úlohu. Ako presne funguje a za čo je v našom tele zodpovedný? Na túto otázku vám odpovie náš stručný sprievodca týmto fascinujúcim systémom.


Endokanabinoidný systém (skrátene ECS) je rozsiahly a zložitý biologický systém, ktorý ovplyvňuje mnohé dôležité procesy v našom tele. Lekári ho objavili koncom 80. rokov minulého storočia pri výskume THC. Ani po viac ako 30 rokoch výskumu však stále nevieme veľa o jeho fungovaní a vzájomných súvislostiach. Isté však je, že ECS existuje a funguje vo vašom tele bez ohľadu na to, či užívate marihuanu (alebo látky v nej obsiahnuté) alebo nie.

Medzi najdôležitejšie procesy, ktoré ECS ovplyvňuje, patrí správna funkcia metabolizmu a imunitného systému. Zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní homeostázy - vnútornej rovnováhy. Reguluje hladiny hormónov a telesnú teplotu. Okrem iného ovplyvňuje aj reprodukciu a plodnosť, spánok, pamäť, chuť do jedla a spracovanie emócií, a teda našu náladu.


Endokanabinoidný systém sa skladá z 3 zložiek: 

  • Endokanabinoidy
  • receptory
  • enzýmov1) Endokanabinoidy

Endokanabinoidy alebo endogénne kanabinoidy sú podobné kanabinoidom prítomným v konope, ale produkuje ich naše telo samo. Vedci doteraz identifikovali 2 kľúčové endokanabinoidy: anandamid (AEA) a 2-arachidonoylglyerol (2-AG). Ich množstvo v tele kolíše - telo ich produkuje podľa toho, koľko ich potrebuje. Je preto ťažké určiť typickú hladinu oboch látok v tele. Oba endogénne kanabinoidy pomáhajú udržiavať hladký chod vnútorných funkcií.

2) Endokanabinoidné receptory


Endokanabinoidné receptory sa nachádzajú v celom našom tele. Ako naznačuje ich názov, viažu sa na ne endokanabinoidy. Signalizujú endokanabinoidnému systému, aby zasiahol.

Existujú dva hlavné endokanabinoidné receptory: receptory CB1 sa nachádzajú najmä v centrálnom nervovom systéme a receptory CB2 sa nachádzajú najmä v periférnom nervovom systéme, najmä v imunitných bunkách. Endokanabinoidy sa môžu viazať na oba receptory. Výsledné účinky závisia od toho, kde sa receptor nachádza a na ktorý endokanabinoid sa viaže.

Ako bolo uvedené vyššie, endokanabinoidy udržiavajú hladký priebeh vnútorných funkcií a môžu sa napríklad zamerať na receptory CB1 v miechovom nerve, aby zmiernili bolesť. Iné sa môžu viazať na receptor CB2 v imunitných bunkách a signalizovať, že v tele prebieha zápal, čo je bežný príznak autoimunitných porúch.

Predpokladá sa, že všetky tieto procesy prispievajú k udržiavaniu homeostázy, a teda k stabilite vnútorného prostredia. Ak napríklad vonkajšia sila, ako je bolesť pri zranení alebo horúčka, naruší homeostázu vášho tela, do hry vstupuje práve endokanabinoidný systém, ktorý pomáha telu vrátiť sa k ideálnemu fungovaniu.


3) Enzýmy

Enzýmy sa v našom tele vyskytujú v mnohých formách. Len dva z nich sú zodpovedné za rozklad endokanabinoidov po tom, čo splnili svoju funkciu. Prvým je amidová hydroláza mastných kyselín (FAAH). Druhým je monoacylglycerolová hydroláza (MAGL).

 

Ako CBD ovplyvňuje endokanabinoidný systém?

Kanabidiol (CBD) je popri THC druhý hlavný kanabinoid v konope. Na rozdiel od THC nespôsobuje stavy opojenia alebo eufórie, pretože nemá omamné účinky. Pri jeho užívaní sa nedostavuje opojenie. Obe látky sa však navzájom ovplyvňujú a môžu svoje účinky zosilňovať aj zoslabovať. O tom sa zmienime v niektorom z ďalších článkov.

Na pochopenie účinkov CBD je veľmi užitočné študovať vzťah medzi receptormi a endokanabinoidmi. Medzi odborníkmi neexistuje jednoznačná zhoda v tom, ako CBD interaguje s ECS. Predpokladá sa, že na rozdiel od THC sa CBD neviaže priamo na endokanabinoidné receptory, ale určitým spôsobom ich ovplyvňuje. Práve aktivácia týchto receptorov umožňuje CBD mať celý rad zdravotných prínosov, ktoré si ľudia s touto zlúčeninou spájajú. 

Mnohí odborníci sa prikláňajú k názoru, že CBD funguje tak, že zabraňuje rozkladu endokanabinoidov produkovaných naším telom. To im de facto umožňuje mať silnejší účinok na organizmus. Iné hlasy sa naopak domnievajú, že CBD sa viaže na nám zatiaľ neznámy a vedcami neobjavený receptor.

Hoci sa o podrobnostiach vzájomného pôsobenia CBD a ECS stále diskutuje, výskumy naznačujú, že CBD môže pomôcť pri bolesti, nevoľnosti, úzkosti a mnohých ďalších príznakoch spojených s rôznymi zdravotnými ťažkosťami.


 

Foto: Shutterstock


 V skratke:
1. Hemnia nechce a ani nemôže nahradiť odbornú starostlivosť lekára.

2. Výrobky Hemnia nie sú lieky (alias liečivá), preto s nimi tak nezaobchádzajte.

3. Spoločnosť Hemnia ponúka výrobky z konope, ale nehľadajte v nich žiadne omamné alebo psychotropné látky. Neponúkame ich a ani ich neodporúčame.


Celé znenie vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti si môžete prečítať tu.