Powered by Smartsupp

Autizmus a CBD olej. Môže pomôcť?

Je CBD vhodný pre dieťa?

Keď je dieťaťu diagnostikovaný autizmus, rodičia sú zvyčajne bombardovaní zoznamom možných "liekov", ktoré môžu byť v lepšom prípade dočasným riešením, v horšom prípade život ohrozujúcim podvodným všeliekom. CBD olej sa často objavuje na zozname potenciálnych možností liečby autizmu a vzhľadom na množstvo dezinformácií, ktoré ho obklopujú, je ťažké rozlíšiť fakty od fikcie. Ak uvažujete o používaní CBD oleja na zvládnutie príznakov autizmu, v nasledujúcom texte nájdete všetky potrebné informácie vrátane najaktuálnejších výskumov na túto tému.

 

Účinnosť používania CBD oleja pri autizme

Výskumov o používaní CBD oleja pri autizme je málo, ale tie, ktoré sa doteraz uskutočnili, poukazujú na jeho potenciálnu účinnosť. V roku 2019 boli publikované dve takéto štúdie skúmajúce detský autizmus, resp. účinky kanabinoidov u detí s autizmom.

Autizmus u detí

Prvou bola predbežná štúdia vykonaná na 60 deťoch s poruchou autistického spektra (PAS) a závažnými poruchami správania. Pacientom sa podával kanabis bohatý na kanabidiol (CBD). Výsledky sa merali pomocou škály Caregiver Global Impression of Change (Globálny dojem zmeny u opatrovateľa), v ktorej opatrovatelia uvádzajú stupeň zlepšenia alebo zhoršenia symptómov na sedembodovej stupnici (veľmi výrazné zlepšenie až veľmi výrazné zhoršenie). 

Jeden pacient, ktorý dostával konope s vyšším obsahom tetrahydrokanabinolu (THC), nereagoval na liečbu dobre. Vo väčšine prípadov však boli výsledky sľubné a štúdia dospela k záveru: "Po liečbe kanabisom sa u 61 % pacientov prejavilo výrazné alebo veľmi výrazné zlepšenie behaviorálnych symptómov. Táto predbežná štúdia podporuje pokračovanie skúšok CBD u detí s poruchou autistického spektra."

Ďalšia štúdia sa uskutočnila na 188 deťoch s poruchou autistického spektra. Používal sa v nej liečebný kanabis s pomerom CBD a THC 20 : 1 a po 6 mesiacoch liečby účastníci sami hodnotili výsledky. Z 93 pacientov, ktorí pokračovali v liečbe a dokončili hodnotenie, 83,8 % uviedlo výrazné alebo mierne zlepšenie svojho ochorenia.

 

Autizmus a epilepsia

Spolu s autizmom môžu mať pacienti aj epilepsiu. Je to nepomerne viac ako v bežnej populácii, kde sa vyskytuje len 1,2 % prípadov. Naopak, až tretina ľudí s poruchou autistického spektra trpí aj epilepsiou.

V troch štúdiách zahŕňajúcich osoby s dvoma typmi epilepsie - Dravetovým syndrómom a Lennoxovým-Gastautovým syndrómom - kvapky CBD výrazne znížili frekvenciu záchvatov. V prípade Dravetovho syndrómu došlo k zníženiu počtu konvulzívnych tonicko-klonických, tonicko-klonických, klonických a atonických záchvatov, zatiaľ čo u pacientov s Lennoxovým-Gastautovým syndrómom sa znížil počet záchvatov spojených s pádmi.

Prínosy užívania CBD oleja na príznaky autizmu

Hoci kvapky CBD v žiadnom prípade autizmus úplne nevyliečia, doteraz vykonaný výskum naznačuje, že môžu byť pre pacientov s autizmom užitočné vďaka svojim antikonvulzívnym (proti kŕčovým), protizápalovým, analgetickým (proti bolesti) a neuroprotektívnym (na ochranu nervov) vlastnostiam. Ukázalo sa tiež, že olej CBD pomáha zvládať poruchy nálady, ako sú úzkosť a depresia. To z neho robí veľmi sľubný nástroj pre ľudí bojujúcich s autizmom.

Neoficiálne správy od rodičov autistických detí hovoria o schopnosti oleja CBD znížiť počet záchvatov, znížiť agresivitu detí a zlepšiť reč. Keďže klinický výskum používania CBD oleja na liečbu symptómov autizmu je stále nedostatočný, mnohí ľudia sa pri rozhodovaní, či podať svojmu autistickému dieťaťu CBD, spoliehajú na tieto správy rodičov. Hoci sú povzbudivé, pred začatím liečby CBD olejom je stále veľmi dôležité poradiť sa s pediatrom svojho dieťaťa. Spoločne môžete rozhodnúť o najlepšej a najbezpečnejšej ceste.


CBD pre deti s autizmom: je to bezpečné?

V súvislosti s vykonávaním vedeckého výskumu na deťoch existuje množstvo etických otázok, v dôsledku čoho existuje len málo štúdií zahŕňajúcich CBD olej, ktoré by poskytli jednoznačnú odpoveď na otázku, či je jeho používanie u detí bezpečné. Podľa všetkého je však CBD do veľkej miery neškodný. Na začiatok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej správe uvádza nasledovné: "CBD nevyvoláva účinky, ktoré sa zvyčajne vyskytujú pri kanabinoidoch, ako je THC. U ľudí tiež nevyvoláva významné návykové účinky... vo všeobecnosti sa dobre znáša, má dobrý bezpečnostný profil."

Okrem toho sa v prehľade klinických štúdií uverejnenom v časopise The Journal of Pediatric Pharmacology and Therapeutics uvádza množstvo prípadov, v ktorých bolo zdokumentované, že CBD pomáha deťom. Medzi problémami, pri ktorých sa preukázal prínos CBD oleja, bola aj liečba problémov so správaním.

V správe v časopise Global Pediatric Health sa tiež uvádza, že "CBD a podobné produkty zostávajú sľubným, ale neprevereným nástrojom pri liečbe detí s poruchou autistického spektra". Len čas - a ďalší vedecký výskum - ukáže, či je olej CBD skutočne účinnou liečbou autizmu. Vzhľadom na to a rovnako ako pri akejkoľvek inej liečbe týkajúcej sa detí odporúčame pred akýmkoľvek rozhodnutím o používaní CBD oleja konzultovať s odborníkom na zdravotnú starostlivosť.


Ako používať kvapky CBD na autizmus

Existuje niekoľko rôznych spôsobov použitia CBD oleja a ten najvhodnejší bude závisieť od liečeného pacienta, ktorý bojuje s autizmom. Keďže vo väčšine prípadov sa CBD olej bude podávať dieťaťu, najrozumnejšie je používať CBD olej v kapsulách, vo forme požívatín (napríklad gumové cukríky - gummies), CBD kvapiek alebo tinktúr. CBD olej alebo CBD tinktúra zabezpečia maximálnu kontrolu nad dávkovaním a môžu sa pridávať napríklad do koktailov, aby sa olej zamaskoval a dieťaťu sa príjemnejšie užíval. Na začiatok môžu byť najlepšie CBD kvapky (buď olej, alebo tinktúra), pretože dávkovanie môžete upravovať doslova po kvapkách, kým nenájdete množstvo CBD, ktoré je najlepšie na zvládnutie príznakov autizmu.

Presné dávkovanie je možné aj pomocou kapsúl CBD, ktoré môžete dieťaťu podávať v čase raňajok alebo spolu s inými vitamínovými doplnkami. Jedlé potraviny, ako sú napríklad cukríky CBD, sa dajú ľahšie začleniť do bežného režimu vášho dieťaťa a sú skôr pochúťkou ako liečbou. V závislosti od toho, kde presne sa vaše dieťa na autistickom spektre nachádza, môže na jeho príznaky najlepšie fungovať kombinácia produktov. Napríklad kapsule sa môžu užívať denne, aby sa využili základné výhody CBD, zatiaľ čo tinktúra alebo CBD olej sa môžu podávať pod jazyk (obchádzajúc tráviaci systém) na zmiernenie náhlych príznakov stresu a úzkosti, keď sa objavia.

 

Dávkovanie oleja CBD pri autizme

Pokiaľ ide o určenie dávkovania pri poruchách autistického spektra, najlepšie je poradiť sa s pediatrom. Odporúčané dávkovanie produktov CBD je zvyčajne vytvorené s ohľadom na dospelých. Okrem toho vám môže pomôcť rozhovor s naturopatickým lekárom, ktorý vám môže poskytnúť individuálnejšie informácie o tom, ktoré produkty CBD a aké dávkovanie sú pre vás alebo vaše dieťa najlepšie.


Najlepší CBD olej na autizmus

V konečnom dôsledku je na vás, aby ste sa rozhodli, ktorý CBD olej je pre vás alebo vaše dieťa najlepší - užívanie CBD oleja je veľmi individuálna záležitosť a to, čo funguje u jedného človeka, nemusí byť žiaduce u iného. Aby ste sa však dostali na správnu cestu, mali by ste pri kúpe CBD oleja mať na pamäti nasledujúce informácie, aby ste sa uistili, že za svoje peniaze dostávate ten najbezpečnejší a najúčinnejší produkt. Vyhľadávajte organické výrobky. Vždy si vyberajte značky, ktoré získavajú CBD z organického konope. To zabezpečí, že výrobok, ktorý si kúpite, neobsahuje škodlivé chemikálie, pesticídy a herbicídy.

Skontrolujte obsah THC. Pri podávaní CBD oleja dieťaťu je ideálne, ak výrobok obsahuje minimálne množstvo THC alebo neobsahuje žiadne THC kvôli jeho omamným účinkom. Tie by mohli potenciálne negatívne ovplyvniť vývoj dieťaťa. Vo väčšine krajín je limit obsahu THC vo výrobkoch CBD 0,3 % alebo menej, v Českej republike je to od začiatku roka 2022 až 1 %. Ak však chcete výrobok s 0 % THC, hľadajte výrobky označené ako izoláty CBD.

Prečítajte si certifikát o analýze (COA). Všetky renomované značky si nechávajú svoje extrakty laboratórne testovať nezávislou stranou a zverejňujú laboratórne certifikáty alebo osvedčenia o analýze, ktoré si môžu spotrebitelia prečítať. Naše oleje Hemnia CBD nie sú výnimkou. Z týchto analýz sa dozviete, čo všetko sa vo vašom výrobku nachádza (alebo nenachádza). COA vám pomôže určiť potenciu vášho výrobku (t. j. koľko CBD a THC sa v ňom nachádza) a tiež vám povie, či sú v ňom prítomné škodlivé pesticídy, chemikálie alebo ťažké kovy. Keďže odvetvie výroby CBD oleja nie je v súčasnosti regulované, značky môžu na svojej etikete uvádzať tvrdenia, ktoré nie sú presné. Preto sú COA kľúčové. Ak spoločnosť nedokáže poskytnúť certifikát o analýze, možno bude najlepšie poobzerať sa inde.

 

Foto: Shutterstock

Vyhlásenie o zodpovednosti

Každá značka má zodpovednosť voči svojim zákazníkom. Hemnia je o prírodných prostriedkoch a harmonickom životnom štýle. Radi o týchto veciach píšeme a delíme sa o svoje dobré skúsenosti. Okrem overenej kvality a správnych, zrozumiteľných popisov našich výrobkov máme povinnosť informovať vás o tom, za čo môžeme a za čo nemôžeme niesť zodpovednosť. Cieľom je vaša bezpečnosť a my ju plne rešpektujeme.

Krátko a jednoducho:
1. Hemnia nechce a nemôže nahradiť odbornú starostlivosť vášho lekára.
2. Výrobky Hemnia nie sú lieky (alias liečivá), preto s nimi tak nezaobchádzajte.
3. Spoločnosť Hemnia ponúka výrobky z konope, ale nehľadajte v nich žiadne omamné alebo psychotropné látky. Neponúkame ich a ani ich neodporúčame.

Celé znenie vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti si môžete prečítať tu.

hemnia.com/cz Reviews with ekomi.cz