CBD (kanabidiol) pochádza z konope a v posledných rokoch sa olej s jeho obsahom stal populárnou alternatívnou liečbou rôznych ochorení. Ľudia uvádzajú, že CBD olej im pomáha zmierniť bolesť, úzkosť a poruchy spánku. Vzhľadom na predchádzajúci zákaz užívania konope vo veľkej časti sveta a s tým súvisiace obmedzenia výskumu máme stále len obmedzené výsledky štúdií vykonaných na ľuďoch, ktoré by potvrdzovali tvrdenia o prospešnosti CBD olejov. S postupnou legalizáciou užívania konope v niektorých krajinách však výskum v tejto oblasti naberá na obrátkach.

CBD je len jednou z mnohých jedinečných zlúčenín, ktoré rastlina konope obsahuje. Olej CBD vo všeobecnosti obsahuje veľmi nízke množstvo tetrahydrokanabinolu (THC), zlúčeniny, ktorá vyvoláva psychoaktívne účinky. Pacienti uvádzajú, že olej CBD používajú na rôzne zdravotné ťažkosti bez toho, aby pociťovali omamné účinky THC. Vo všeobecnosti väčšina ľudí znáša CBD dobre a závažnejšie vedľajšie účinky sú skôr zriedkavé.

Na rozdiel od THC sa CBD neviaže priamo na kanabinoidné receptory, ktoré sú dôležitou súčasťou endokanabinoidného systému. Tento systém zohráva kľúčovú úlohu pri riadení mnohých dôležitých telesných procesov v našom tele, a teda aj v centrálnom nervovom systéme.

CBD interaguje s ďalšími receptormi, ako sú serotonínové a opioidné receptory. Môže tiež zvýšiť hladinu prirodzene sa vyskytujúcich endokanabinoidov v tele. To môže vysvetľovať jeho široké spektrum použitia. Endokanabinoidy sú signálne molekuly, ktoré pomáhajú regulovať rôzne procesy, napríklad bolesť, pamäť, náladu, imunitu a stres.

Je CBD legálne?

Konopné produkty CBD s obsahom menej ako 0,3 % THC sú v Českej republike legálne. Od začiatku roka 2022 to bude až 1 %. Neplatí to však vo všetkých krajinách. Preto by ste si najmä pri cestovaní mali overiť miestnu legislatívu. Majte tiež na pamäti, že voľnopredajné produkty CBD nepodliehajú kontrole štátnych orgánov, takže označovanie nemusí byť presné. Prečítajte si nižšie a dozviete sa o niektorých možných výhodách používania CBD oleja.

 

1. Epilepsia

Jedným z liekov na báze CBD, ktorý bol schválený, je Epidiolex. Lekári predpisujú Epidiolex pacientom, ktorí trpia záchvatmi spôsobenými Lennoxovým-Gastautovým syndrómom alebo Dravetovým syndrómom, čo sú zriedkavé typy epilepsie. Epidiolex prešiel prísnymi štúdiami na ľuďoch predtým, ako bol schválený na použitie pri liečbe týchto ochorení.

Podľa článku v časopise Molecules vedci presne nevedia, ako CBD pomáha kontrolovať záchvaty. Jedna z teórií však naznačuje, že CBD pôsobí na receptor, ktorý sa podieľa na aktivite záchvatov (TRPV1). Prehľad ukončených a prebiehajúcich klinických štúdií naznačuje, že použitie CBD ako doplnku k bežne používaným antiepileptikám môže byť vhodné na liečbu refraktérnej epilepsie u dojčiat, detí a dospievajúcich.


 epilepsy

 

2. Bolesť a zápal

Vedci skúmali účinky CBD na zmiernenie bolesti. Malá, randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia z roku 2020 skúmala používanie oleja CBD s vonkajším podávaním u ľudí s periférnou neuropatiou nôh. V tejto malej štúdii sa účastníkom postihnutým periférnou nenádorovou neuropatickou bolesťou podávalo buď 250 miligramov CBD v približne 90 ml oleja, alebo placebo.

Po 4 týždňoch výskumníci pozorovali štatisticky významné zníženie intenzívnej bolesti, ostrej bolesti, pocitu chladu a svrbenia u tých, ktorí užívali olej CBD. Účastníci nehlásili žiadne vedľajšie účinky. Hoci sú výsledky tejto malej štúdie pozitívne, treba vziať do úvahy, že sa na nej zúčastnilo len 29 účastníkov, takže vedci musia vykonať ďalšie vyšetrenia, aby výsledky potvrdili.

Ďalšia prehľadová štúdia ukázala, že kombinácia THC a CBD v pomere 1:1 nastriekaná do zadnej časti úst (farmaceutický výrobok s názvom Sativex) by mohla byť účinná pri chronickej bolesti, ktorá nie je spojená s rakovinou. Vedci však nevedia, ktorá z týchto dvoch zlúčenín mala najvýznamnejší účinok. Doba sledovania účinkov v tejto štúdii bola 15 týždňov.

Je potrebné vykonať ďalší výskum, aby sa potvrdilo, či je možné dlhodobo kontrolovať bolesť. Tento sprej, ktorý obsahoval THC aj CBD, môže mať aj protizápalové účinky. Skoršia štúdia na ľuďoch trpiacich reumatoidnou artritídou ukázala, že Sativex znížil skóre aktivity ochorenia o 28, čo naznačuje zníženie zápalu. Tieto štúdie poukazujú na potenciálny účinok CBD na bolesť a zápal.

 pain
 

3. Depresia a úzkosť

Mnohé štúdie na zvieratách o účinkoch CBD na poruchy nálady ukázali sľubné výsledky. V skoršom článku v časopise Neuropsychopharmacology bola opísaná štúdia na ľuďoch, v ktorej vedci preukázali, že CBD môže znížiť úzkosť spôsobenú verejným vystúpením. Účastníci štúdie užívali CBD pred verejným vystúpením. Uvádzali, že pociťovali menej úzkosti a menej nepríjemných pocitov. Vedci naznačujú, že CBD môže pomôcť zmierniť úzkosť spojenú s očakávaním udalosti vyvolávajúcej strach.

Účastníci mali počas verejného vystúpenia aj nižšie negatívne sebahodnotenie. Výskumníci teda predpokladajú, že pri účinkoch CBD na úzkosť môžu zohrávať úlohu serotonínové receptory. Neexistujú žiadne štúdie na ľuďoch o účinkoch CBD na depresiu. Pred jeho použitím na tento účel je potrebný ďalší výskum.

 

4. Zvládanie a liečba závislostí

Niektorí odborníci naznačujú, že olej CBD môže pomôcť ľuďom v boji proti závislostiam tým, že znižuje aktiváciu amygdaly, oblasti mozgu, ktorá sa podieľa na vzniku závislostí. Túžba po návykových látkach vo všeobecnosti vzniká pôsobením podnetu, spúšťača. Zníženie intenzity túžby po droge počas pôsobenia takýchto spúšťačov preto môže ľuďom pomôcť zdržať sa napríklad heroínu.

V štúdii uverejnenej v časopise American Journal of Psychiatry sa skúmal účinok CBD na túžbu a podnety vyvolávajúce úzkosť u ľudí závislých od heroínu. Výskumníci ukázali, že v porovnaní s placebom tí, ktorí užívali CBD, pociťovali miernejšiu túžbu po droge, ako aj miernejšiu úzkosť. Tieto výsledky sú sľubné a zaslúžia si ďalšie skúmanie.


5. Zápalové ochorenia kože

V niektorých štúdiách sa preukázali účinky niektorých kanabinoidov proti zápalom kože, svrbeniu, starnutiu kože a nádorom. Niektorí odborníci predpokladajú, že tieto účinky sa prejavujú pri interakcii látky s endokanabinoidným systémom, ktorý sa nachádza aj v našej koži.

Medzi kožné ochorenia, ktorých symptómy sa môžu pri liečbe CBD zlepšiť, patria napr:
aknéatopická dermatitídapsoriázarakovina kožesvrbenie kožebolesťBunkové štúdie ukázali, že CBD zabraňuje niektorým funkciám mazových žliaz, ktoré prispievajú k vzniku akné. Predtým, ako lekári odporučia ich používanie, však vedci musia tieto výsledky potvrdiť v štúdiách vykonaných na ľuďoch.

 

cbd oil benefits

6. Neuroprotekcia

V článku v časopise Molecules sa uvádza, že štúdie na zvieratách ukázali, že CBD môže mať neuroprotektívne účinky pri viacerých neurodegeneratívnych ochoreniach vrátane týchto: amyotrofická laterálna skleróza (ALS)Parkinsonova chorobaHuntingtonova chorobaAlzheimerova chorobaskleróza multiplex (SM)Vedci predpokladajú, že neuroprotektívne účinky sú spôsobené protizápalovými a antioxidačnými vlastnosťami CBD. V niektorých krajinách môžu lekári predpisovať Sativex, liek, ktorý obsahuje THC a CBD, na zmiernenie spasticity u ľudí s SM. Vedci si však stále nie sú istí, ako presne funguje.


7. Úľava od vedľajších účinkov chemoterapie


V článku v British Journal of Pharmacology sa uvádza, že účinok CBD na nevoľnosť a zvracanie u zvierat môže súvisieť s jeho interakciou so serotonínovými receptormi. V článku sa však dospelo k záveru, že THC má zrejme väčšiu schopnosť znižovať nevoľnosť a zvracanie ako CBD. V jednej štúdii na ľuďoch pociťovali pacienti trpiaci nevoľnosťou a vracaním vyvolanými chemoterapiou úľavu pri užívaní Sativexu. Nie je však jasné, do akej miery to bolo spôsobené samotným CBD. Na pochopenie úlohy CBD pri zmierňovaní nevoľnosti a vracania je potrebný ďalší výskum.
 

Iné formy CBD

Olej CBD nie je jedinou formou CBD, ktorú ľudia používajú na liečebné účely. Medzi ďalšie formy CBD patria napr: kapsulykrémy a mastikvet s vysokým obsahom CBD na inhaláciupožívatiny (napr. gumové cukríky)nápojeÚčinok, ktorý môže mať užívanie CBD na človeka, sa môže líšiť v závislosti od toho, či ho inhaluje alebo užíva perorálne. V závislosti od formy užívania CBD sa môžu líšiť aj vedľajšie účinky.
 

Záver


Ľudia používajú CBD olej a iné produkty na báze CBD z rôznych dôvodov vrátane ich účinkov na liečbu bolesti, zvládanie úzkosti a potláčanie záchvatov.
Hoci štúdie uvádzajú len málo vedľajších účinkov spojených s užívaním CBD, jeho účinnosť pri rôznych zdravotných stavoch si vyžaduje ďalší výskum.
Mnoho ľudí používa olej CBD na zdravotné ťažkosti, ktoré vedci zatiaľ dôkladne nepreskúmali. Ľudia, ktorí používajú CBD olej, by sa mali poradiť s lekárom, aby sa uistili, že liek je bezpečný a či CBD môže byť účinnejší ako iné konvenčné lieky.
 

 

Foto: Shutterstock

Vyhlásenie o zodpovednosti
Každá značka má zodpovednosť voči svojim zákazníkom. Spoločnosť Hemnia sa venuje prírodným liekom a harmonickému životnému štýlu. Radi o týchto veciach píšeme a delíme sa o svoje dobré skúsenosti. Okrem overenej kvality a správnych, zrozumiteľných popisov našich výrobkov máme povinnosť informovať vás o tom, za čo môžeme a za čo nemôžeme niesť zodpovednosť. Cieľom je vaša bezpečnosť a my ju plne rešpektujeme.

Krátko a jednoducho: 

1. Spoločnosť Hemnia nechce a ani nemôže nahradiť odbornú starostlivosť vášho lekára.

2. Výrobky Hemnia nie sú lieky (alias liečivá), preto s nimi tak nezaobchádzajte.

3. Spoločnosť Hemnia ponúka výrobky z konope, ale nehľadajte v nich žiadne omamné alebo psychotropné látky. Neponúkame ich a ani ich neodporúčame.

Celé znenie vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti si môžete prečítať tu.