Powered by Smartsupp

Wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych: zasady ochrony danych osobowych i używania plików cookies

Celem niniejszych wytycznych dotyczących Ochrony danych osobowych (zw. dalej „Wytycznymi”) jest ponowna prezentacja przestrzeganych przez nas standardów ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu nowych regulacji prawnych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (znanego powszechnie pod skrótem RODO) oraz powiązanych z nim dokumentów prawnych.

Zapoznanie się z niniejszymi Wytycznymi pomoże w zrozumieniu na przykład tego, jakie dane na Twój temat zbiera nasza firma Hemnia s.r.o., z siedzibą Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00, Praha 2, nr ident. IČ [REGON]: 093 06 269, zapisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod sygn. akt C 334153 (zw. dalej „Administratorem”), jak wykorzystuje te dane i komu może je udostępniać oraz w jaki sposób możesz korzystać ze swoich praw do ochrony danych osobowych względem Administratora.

Chcemy, byś miał pewność, że Twoje dane są u nas bezpieczne i wiedzę o tym, w jaki sposób wykorzystujemy te dane, tak by zaoferować Ci lepsze warunki użytkowania i zakupów.

1. Rejestracja użytkownika

Gdy rejestrujesz się, jako dane osobowe udostępniasz Administratorowi swój e-mail, jak również nazwę użytkownika oraz wybrane hasło. Twój e-mail jako Twoje dane osobowe jest przetwarzany jedynie w naszej wewnętrznej bazie danych w celu zarządzania Twoim kontem użytkownika. Taką administracją zajmuje się również podmiot zewnętrzny – administrator naszej strony internetowej. Dochodzi tu zatem do przekazania danych osobowych do takiego podmiotu zewnętrznego. Nie musisz się jednak niczego obawiać. Zadbaliśmy o to, by ten podmiot zewnętrzny w odniesieniu do twoich danych osobowych zachowywał wszelkie prawne standardy, dzięki czemu nie będzie dochodziło do nadużyć z nimi związanych.

Jeśli w naszym systemie rejestrujesz się tylko w celu korzystania z naszych usług, do przetwarzania twoich danych osobowych nie potrzebujemy Twojej zgody. Przetwarzanie Twojego adresu e-mail jest koniecznym elementem w ramach zarządzania Twoim profilem. Jeśli w przyszłości zdecydujesz się nie korzystać już z naszych usług i skasujesz profil na naszej stronie, dane te jesteśmy zobowiązani usunąć ze wszystkich naszych baz danych.

2. Newsletter

Jeśli zamówisz u nas wysyłkę newslettera, w ramach swoich danych osobowych udostępniasz nam swój adres e-mail. Twój e-mail jako Twoje dane osobowe jest ponadto przetwarzany w celu wysyłania naszych komunikatów handlowych. Takie komunikaty handlowe będą zawsze związane z treścią naszego sklepu internetowego www.hemnia.com.  Twój e-mail może zostać wykorzystany do przesłania oferty organizowanego przez nas konkursu marketingowego lub badań w formie ankiety. Nigdy jednak nie będą to komunikaty niezwiązane z treścią naszych stron internetowych.

Informujemy Cię o tym, że administracja newsletterem jest prowadzona za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji marketingowej. Dochodzi tu zatem do przekazania Twojego adresu e-mail do takiego podmiotu zewnętrznego. O swoje dane osobowe nie musisz się jednak obawiać. Jak już napisaliśmy powyżej, zadbaliśmy o to, aby ten nasz partner umowny podczas postępowania z Twoim adresem e-mail przestrzegał wszelkich wymaganych przez ustawę standardów, przez co nie może dojść do ich niewłaściwego wykorzystania.

Twój e-mail przetwarzamy na podstawie Twojej jednoznacznej zgody na wysyłanie takich komunikatów. Jeśli w przyszłości zażyczysz sobie odwołać taką zgodę, możesz ją wycofać – każdy e-mail zawierający przedmiotowe komunikaty w swoim nagłówku posiada odnośnik do odwołania zgody. Zgodę można również w dowolnym momencie wycofać pisząc na adres e-mail office@hemnia.com. Jeśli odwołasz zgodę, Twoje dane usuniemy z wszystkich naszych baz danych i przestaniemy do Ciebie wysyłać jakiekolwiek komunikaty handlowe. Jeżeli w przyszłości się jednak rozmyślisz, po prostu ponownie zamów newsletter na naszej stronie.

3. Konkursy marketingowe

Od czasu do czasu organizujemy konkursy marketingowe z atrakcyjnymi nagrodami. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w naszym konkursie, będziemy potrzebować Twojego imienia i nazwiska (można podać także dowolny wymyślony nick), Twojego wieku, tak byśmy byli w stanie sprawdzić, czy spełniasz warunki uczestnictwa w takim konkursie oraz Twojego adresu e-mail, tak byśmy mogli się z Tobą skontaktować w sprawie ewentualnej wygranej w konkursie.

Jeśli zostaniesz zwycięzcą, będziemy się z Tobą ponadto kontaktować z prośbą o podanie danych adresowych do wysłania nagrody. Przy wysyłce nagrody Twoje dane osobowe są naturalnie przekazywane przewoźnikowi. Także w tym przypadku zadbaliśmy, aby przestrzegano ustawowych standardów ochrony Twoich danych osobowych i by nie dochodziło do ich wykorzystania w niewłaściwym celu.

Podczas wypełniania formularza konkursowego masz zawsze możliwość udzielić nam zgodę na wysyłanie komunikatów handlowych, które opisano dokładniej w poprzednim punkcie “Newsletter”. W tym punkcie możesz się ponadto zapoznać z tym, w jaki sposób będziemy postępować z Twoimi danymi osobowymi.

4. Pliki cookies i podobne technologie

Podczas przeglądania strony internetowej przez użytkownika wykorzystujemy technologie służące do jak największego uproszczenia jej użytkowania. Chodzi w szczególności o tzw. pliki cookies – krótkie pliki tekstowe, które serwer zapisuje w Twoim komputerze wmomencie wczytania strony internetowej. Pod względem technicznym są to serie kodów, na podstawie których przeglądarka zgromadza i następnie przekazuje z powrotem do naszego serwerainformacje o Twoim zachowaniu. Pliki cookies nie są bezpośrednio związane z Twoim imieniem lub adresem e-mail, często jednak zawierają dane logowania do systemu. Szczegółowy opis wszystkich gromadzonych plików cookiesznajdziesz tutaj.

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookiesgłównie w celu przedstawienia informacji, ewentualnie gdy są niezbędne do realizacji naszych usług, o które użytkownicy naszej strony albo klienci naszego e-sklepu wyraźnie poprosili. W takim przypadku odpowiednie przepisy nie wymagają Twojej zgody na korzystanie z plików cookies. Takie pliki cookies określiliśmy jako „Niezbędny

Wszystkie inne rodzaje plików wymagają Twojej zgody. Zgodę na gromadzenie poszczególnych rodzajów plików cookies możesz w każdej chwili wycofać, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Znaszej strony internetowej można korzystać oczywiście także w trybie, który nie umożliwia gromadzenia danych o Twoim zachowaniu.

Gromadzimy także pliki cookies, które są wykorzystywane do celów opracowania statystyk strony internetowej i w celu identyfikacji w ramach sieci reklamowej oraz ponownego wyświetlania reklamy. Takie pliki cookies oznaczyliśmy jako „Analityczny”.

Zbieramy także pliki cookies w celu ukierunkowana reklamy. Celem jest wyświetlanie takich treści reklamowych, które mają znaczenie dla poszczególnych użytkowników i mogą ich zainteresować, i są zatem bardziej wartościowe dla wydawców i ogłoszeniodawców stron trzecich. Takie pliki cookies określiliśmy jako „Profilowanie”.

Podczas przetwarzania plików cookies przestrzegamy ogólne zasady wynikające z ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie takich danych oraz o wycofaniu dyrektywy 95/46/WE). Chodzi przede wszystkim o zasady, o których mowa w art. 25 i art. 5 (prawo do wycofania zgody).

Informacje o sposobiekorzystania ze strony internetowej przez użytkowników możemy przekazywać swoim partnerom w celu marketingu i analiz. Informacje te mogą być przez partnerów zestawiane z innymi informacjami, które im udostępniliśmy lub które uzyskali na podstawie korzystania przez użytkowników z ich usług (pod warunkiem wyrażenia zgody za pośrednictwem ustawień cookies).

5. Zamówienie w sklepie internetowym

Jeśli dokonasz zakupu w naszym sklepie internetowym Canatura, przetwarzamy następujące wprowadzone przez Ciebie dane: imię, nazwisko, e-mail, telefon, Twoje dane do faktury (łącznie z ew. nr REGON i NIP) oraz Twoje dane korespondencyjne, jeśli nie są tożsame z danymi do faktury. Twoje dane osobowe przetwarzamy ponadto w naszej wewnętrznej bazie danych w celu realizacji naszych obowiązków umownych – zwłaszcza w celu wysyłania zamówionych przez Ciebie towarów.

W związku z Twoim zakupem w naszym sklepie internetowym dochodzi do kilku przypadków przekazywania Twoich danych osobowych innemu podmiotowi:

  1. Administracją naszej strony internetowej zajmuje się zewnętrzna firma. W ramach administrowania naszą stroną ma ona dostęp także do takich treści.
  2. Twoje dane osobowe są przekazywane w celu realizacji naszych ustawowych obowiązków zewnętrznej firmie księgowej.
  3. Przekazanie Twoich danych osobowych przewoźnikowi (alternatywą jest możliwość odebrania zamówienia bezpośrednio w siedzibie Administratora).
  4. Przekazanie Twoich danych osobowych do wybranego przez Ciebie podmiotu świadczącego usługi płatnicze (alternatywą jest możliwość zapłaty w gotówce przy odbiorze bezpośrednio w miejscu siedziby Przewoźnika lub płatność za pobraniem przy odbiorze w innym miejscu).
  5. Twoje zadowolenie z zakupów sprawdzamy za pośrednictwem ankiet e-mailowych w ramach programu Sprawdzone przez klientów, w którym nasz sklep internetowy uczestniczy. Wysyłamy je do Ciebie zawsze, gdy dokonasz u nas zakupu, jeżeli w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego nie wyrazisz braku zgody na wysyłanie naszych komunikatów handlowych i nie odwołasz swojej wcześniej udzielonej zgody (więcej na ten temat punkt 2 niniejszych Wytycznych Newsletter). Do wysyłania ankiet, oceny Twojej informacji zwrotnej oraz analiz naszej pozycji rynkowej wykorzystujemy usługi podmiotu przetwarzającego, którym jest operator portalu Heureka.cz; do niego też możemy w takim celu przekazywać informacje na temat zakupionego towaru oraz Twojego adresu e-mail.

Nie musisz się jednak niczego obawiać. Zadbaliśmy o to, by wszystkie podmioty zewnętrzne w odniesieniu do Twoich danych osobowych zachowywały wszelkie standardy prawne, dzięki czemu nie będzie dochodzić do nadużyć w obszarze Twoich danych osobowych.

Jeśli dokonałeś zamówienia w naszym sklepie internetowym, możemy Ci później wysłać kolejną ofertę naszego towaru lub usług, także bez Twojej wyraźnej zgody. Jeśli nie będziesz zainteresowany taką ofertą, możesz anulować jej wysyłanie – każdy e-mail zawierający tego typu komunikaty ma link do anulowania odbierania naszej oferty.

6. Jak chronimy dane osobowe

Podczas zbierania i zapisywania Twoich danych osobowych, stosujemy fizyczne, elektroniczne i procesowe zabezpieczenia. Aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywania Twoich danych osobowych:

  1. Stosujemy zabezpieczenia komputerowe, takie jak zahasłowane pliki i firewall.
  2. Stosujemy kontrolę fizyczną dostępu do naszych budynków oraz plików.
  3. Dostępu do Twoich danych osobowych udzielamy tylko pracownikom, którzy go potrzebują do wykonywania swoich obowiązków w pracy.
  4. W trakcie przekazywania Twoich danych przy zakupie w naszym sklepie internetowym Canatura chronimy bezpieczeństwa Twoich informacji poprzez kodowanie za pomocą protokołu bezpieczeństwa SSL („Secure Sockets Layer“).
  5. Na wypadek przekazywania Twoich danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu (np. administratorowi naszej strony internetowej) zadbaliśmy o to, aby każdy kolejny podmiot przetwarzający w odniesieniu do Twoich danych osobowych przestrzegał wszystkich standardów ustawowych i by nie mogło dojść nadużyć w obszarze Twoich danych osobowych.

7. Jak długo wykorzystujemy dane osobowe

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas niezbędnie konieczny. Zawsze należy uwzględnić cel, dla którego te dane zostały zebrane. Jeśli powód prawny ich przechowywania minął, Twoje dane osobowe mamy obowiązek skasować z wszystkich naszych baz danych. Takim przypadkiem będzie zwłaszcza odwołanie Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Pamiętaj proszę o tym, że w niektórych przypadkach skasowanie Twoich danych osobowych z którejś z naszych baz danych może uniemożliwiać realizację obowiązków ustawowych – np. ewidencję danych do faktury klientów sklepu internetowego.

8. Inne prawa w obszarze ochrony danych osobowych

W razie zainteresowania dodatkowymi informacjami o Twoich prawach do ochrony danych osobowych, polecamy odwiedzenie utworzonej w tym celu strony internetowej https://www.gdpr.cz, ewentualnie bezpośredni kontakt z Urzędem ochrony danych osobowych.

9. Jak się z nami skontaktować

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo do wglądu w Twoje dane osobowe. Jeśli jesteś zainteresowany dostępem do swoich danych osobowych lub masz inne pytania czy uwagi odnośnie do tego, jak gromadzimy, przechowujemy i używamy Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod e-mailem office@hemnia.com lub napisz na adres siedziby naszej firmy.

20. 4. 2021

Hemnia s.r.o.

Brak przedmiotu