Powered by Smartsupp

Oświadczenie o odpowiedzialności

Każda marka jest odpowiedzialna wobec swoich klientów. Hemnia jest oddana naturalnym środkom leczniczym i harmonijnemu stylowi życia. Lubimy pisać o tych sprawach i dzielić się naszymi dobrymi doświadczeniami. Oprócz sprawdzonej jakości i prawidłowych, zrozumiałych opisów naszych produktów, mamy obowiązek uświadomić Ci, za co możemy, a za co nie możemy ponosić odpowiedzialności. Celem jest Twoje bezpieczeństwo i w pełni to szanujemy.

Krótko i prosto:

  1. Hemnia nie chce, ani nie może zastąpić profesjonalnej opieki lekarskiej.
  2. Produkty firmy Hemnia nie są lekami, dlatego nie należy ich traktować w ten sposób.
  3. Hemnia oferuje produkty z konopi indyjskich, ale nie należy szukać w nich substancji odurzających lub psychotropowych. Nie oferujemy ich ani nie zalecamy.

Pełny tekst Oświadczenie o odpowiedzialności można przeczytać tutaj:

„Niniejsza strona internetowa zawiera ogólne informacje na temat diety, zdrowia i odżywiania. Wszystkie informacje podane na niniejszej stronie internetowej, jak również informacje, które są przekazywane za pośrednictwem tej strony, służą wyłącznie do celów edukacyjnych. Informacji tych nie należy rozumieć jako specjalistycznych rad, ani jako takich nie należy ich traktować. Te ogólne informacje są przedstawiane na naszej stronie internetowej bez udzielania na nie gwarancji, zarówno w sposób bezpośrednie, jak i domniemany.

Hemnia s.r.o. nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do podanych na niniejszej stronie internetowej informacji na temat zdrowia. Informacji podanych na niniejszej stronie internetowej nie należy traktować jako alternatywy dla rady od swojego lekarza lub innego specjalisty zapewniającego opiekę medyczną.

Jeśli przypuszczasz, że dotknęła cię lub może cię dotknąć, jakakolwiek dolegliwość zdrowotna, powinieneś/powinnaś zwrócić się po natychmiastową pomoc medyczną. Nigdy nie odkładaj na później wizyty lekarskiej, nie rezygnuj z niej ani też nie przerywaj leczenia zaordynowanego przez twojego lekarza na podstawie informacji, które znalazłeś/aś na naszej stronie internetowej lub takiej, którą ci udostępniliśmy. Żadna z przedstawianych tu informacji nie służy jako substytut diagnozy lekarskiej i takiej informacji nie należy uważać za poradę lekarską czy zalecane leczenie. Jeśli zastanawiasz się nad wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany w swoim stylu życia, diecie lub odżywianiu, skontaktuj się najpierw ze swoim lekarzem lub innym specjalistą zapewniającym opiekę medyczną.

Niniejsza strona internetowa może zawierać odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich. Odnośniki te podajemy tylko do twojej informacji i w żaden sposób nie wspieramy żadnej z takich stron. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron podmiotów trzecich i w odniesieniu do informacji podanych na tych stronach internetowych nie udzielamy żadnej gwarancji. Jeśli zdecydujesz się dołączyć do takich stron podmiotów trzecich lub w jakikolwiek sposób polegać na informacjach tam podanych, to czynisz to na własne ryzyko.

Niniejsza strona internetowa nie wspiera, nie pochwala ani też nie broni dozwolonego i zabronionego stosowania substancji psychoaktywnych oraz psychotropowych. Wszystkie informacje podane na niniejszej stronie internetowej, jak również informacje, które są przekazywane za pośrednictwem tej strony, służą wyłącznie do celów edukacyjnych. Hemnia s.r.o. nie może ponosić odpowiedzialności za treści na jej stronie internetowej ani na stronach internetowych podmiotów trzecich, do których zamieszczamy odnośniki, jeśli taka treść wspiera, pochwala czy broni stosowanie substancji psychoaktywnych lub psychotropowych bądź inne nielegalne działania.

Hemnia s.r.o. nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek nieodpowiednie czy nieprawidłowe wykorzystanie informacji bądź usług przedstawianych przez niniejszą stronę internetową i zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie informacji lub usług tu przedstawianych.”

Brak przedmiotu