Aansprakelijkheid

Elk merk heeft een verantwoordelijkheid tegenover zijn klanten. Hemnia zet zich in voor natuurlijke geneesmiddelen en een harmonieuze levensstijl. Wij schrijven hier graag over en delen onze goede ervaringen. Naast gecontroleerde kwaliteit en correcte, begrijpelijke beschrijvingen van onze producten, hebben we de plicht om u bewust te maken van waar we wel en niet verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden. Het doel is jouw veiligheid en dat respecteren we volledig.

Kort en simpel:

Hemnia wil en kan de professionele zorg van uw arts niet vervangen.
Hemnia producten zijn geen drugs (aka medicijnen), dus behandel ze alstublieft niet als zodanig.
Hemnia biedt cannabisproducten aan, maar zoek niet naar verdovende of psychotrope stoffen. Wij bieden deze niet aan en raden ze ook niet aan.

Lees de volledige tekst van de Disclaimer hier:

"Deze website bevat algemene informatie over dieet, gezondheid en voeding. Alle informatie die hier of via deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. De informatie mag niet worden beschouwd als advies en mag niet als zodanig worden behandeld. De algemene informatie op deze website wordt geleverd "zoals ze is" zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet.

Hemnia s.r.o. geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de gezondheidsinformatie op deze website. U mag niet vertrouwen op de informatie op deze website als alternatief voor medisch advies van uw arts of andere professionele zorgverlener.

Als u denkt dat u lijdt of zou kunnen lijden aan een medische aandoening, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen. U mag nooit het inwinnen van medisch advies uitstellen, medisch advies negeren of medische behandeling staken vanwege informatie die u op onze website vindt of die u door ons is verstrekt. Geen van de informatie op deze website is bedoeld als een geschikte medische diagnose of kan worden opgevat als medisch advies of een aanbevolen behandeling. Als u overweegt veranderingen aan te brengen in uw levensstijl, dieet of voeding, dient u eerst uw arts of zorgverlener te raadplegen.

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij bieden deze links uitsluitend aan voor uw gemak en onderschrijven deze sites niet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van, en doen geen uitspraken over het materiaal op, dergelijke gekoppelde websites van derden. Als u besluit gebruik te maken van of te vertrouwen op informatie op gelinkte websites van derden, doet u dit op eigen risico.

Deze website promoot, vergoelijkt of bepleit geen legaal of illegaal drugsgebruik. Alle informatie die hier of via deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.

Hemnia s.r.o. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiaal op haar websitepagina's, of pagina's waarnaar wij links aanbieden, die legaal of illegaal drugsgebruik of illegale activiteiten promoten, vergoelijken of aanprijzen. Hemnia s.r.o. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuist of oneigenlijk gebruik van de informatie of diensten op deze website en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie of diensten door wie dan ook."

Geen item