Powered by Smartsupp

CBD en ongepaste medicijninteracties?

De veronderstelling dat CBD geen wisselwerking heeft met drugs omdat het niet psychoactief is, is een potentieel gevaarlijke misvatting. De wijdverspreide erkenning van het verschil tussen CBD en cannabis met een hoge THC-waarde markeert een positieve ontwikkeling in de geneeskunde, maar deze ontwikkeling heeft ook gediend om die veronderstelling uit te breiden.

Je zult je niet echt high en zogenaamd "high" voelen na het nemen van CBD, maar het is goed om te weten dat CBD de bloed-hersenbarrière passeert, wat betekent dat het de hersenen beïnvloedt. In feite beïnvloedt CBD direct het centrale zenuwstelsel op een manier die de stemming en perceptie enigszins verandert, wat technisch gezien het niet-psychoactieve label teniet doet. Het zou gepaster zijn om de term niet-giftig te gebruiken.

Het klinkt misschien als breedsprakig, maar als je eenmaal begrijpt dat CBD een niet-giftig middel is dat desondanks een aantal fysiologische veranderingen teweegbrengt, besef je dat je ook rekening moet houden met het feit dat CBD kan interageren met verschillende medicijnen en soms zelfs hun effecten fundamenteel kan veranderen. In bijna alle gevallen heeft deze verandering betrekking op de snelheid van metabolisme van de drugs.

In deze tekst leggen we precies uit hoe CBD met geneesmiddelen interageert, om welke geneesmiddelen het gaat en hoe je het beste met deze interacties om kunt gaan

Het mechanisme waarmee CBD het metabolisme van geneesmiddelen beïnvloedt is vrij eenvoudig

Volgens een onderzoeksartikel uit 2019, gepubliceerd in het Journal of Clinical Medicine, is CBD een bekende remmer van een groep leverenzymen die cytochroom P450-enzymen worden genoemd.

Cytochroom P450 enzymen, die verantwoordelijk zijn voor de productie en afbraak van een breed scala aan stoffen zoals steroïde gebaseerde hormonen en vetten, zorgen voor een gezonde balans van vitale moleculen in al onze cellen.

Deze klasse enzymen breekt ook de bestanddelen van voorgeschreven medicijnen af, waardoor ons lichaam de effecten ervan gedurende een bepaalde tijd en op een bepaald intensiteitsniveau kan voelen. Omdat CBD de productie van cytochroom P450 enzymen tot op zekere hoogte remt, is er een wisselwerking die het metabolisme van geneesmiddelen belemmert.

Lagere concentraties van deze cytochroom enzymen betekenen dat geneesmiddelen op recept sterker werken gedurende langere perioden omdat ze niet zo snel worden afgebroken. Een klein maar groeiend aantal onderzoeken op dit gebied heeft nog geen duidelijke gegevens opgeleverd over de sterkte van dit effect. Er zijn echter veel stoffen geïdentificeerd (ongeveer 2/3 van alle soorten geneesmiddelen op recept) die op deze manier door CBD beïnvloed kunnen worden.


Geneesmiddelen die een wisselwerking hebben met CBD

 • CYP3A4
 • CYP2D6
 • Antihistaminica
 • Antipsychotica
 • Antiretrovirale middelen
 • Bètablokkers
 • Benzodiazepinen
 • Opioïden
 • Calcium kanaal blokkers
 • SSRIS
 • Cyclosporine
 • Tricyclische antidepressiva
 • Haloperidol
 • Macroliden
 • Sildenafil (en andere PDE-5-remmers)
 • Sommige statines (atorvastatine en simvastatine, maar niet pravastatine of rosuvastatine)

 

Een rapport van het Ministerie van Volksgezondheid in Washington, D.C., dat interacties tussen hennep en CBD medicijnen bespreekt, noemt twee specifieke cytochroom enzymen die CBD remt. Ter verduidelijking, beide enzymen maken deel uit van de eerder genoemde cytochroom P450 categorie, maar worden individueel geïdentificeerd door een mix van letters en cijfers: CYP3A4 en CYP2D6. Hoewel dit niet de enige enzymen zijn die geremd worden door CBD, zijn deze twee het belangrijkst in termen van interacties met een breed scala aan veelgebruikte geneesmiddelen.

Het rapport stelt dat CYP3A4 verantwoordelijk is voor de afbraak van antihistaminica, sommige statines, calcium kanaal blokkers en verschillende andere soorten drugs. CYP2D6 wordt door het lichaam gebruikt om antidepressiva, bètablokkers, opioïde pijnstillers en verschillende andere soorten geneesmiddelen te metaboliseren. De bovenstaande studie legt uit dat wanneer deze enzymen geremd worden, de serumconcentraties van de bovenstaande medicijnen langer stijgen dan bij mensen die deze medicijnen zonder CBD gebruikten.

De specifieke medicijnen waarmee CBD interageert zijn te talrijk om in één artikel op te sommen, maar als je weet welk type medicijn je gebruikt, bijvoorbeeld een antihistaminicum of opioïde pijnstiller, kun je bepalen of een interactie waarschijnlijk is of niet.

Deze lijst geeft voorbeelden van medicijnen en stoffen, uitgesplitst per type, die een wisselwerking met CBD kunnen hebben:

 • Benadryl (antihistaminicum)
 • Codeïne (opioïde)
 • Metoprolol (bètablokker)
 • Zoloft (antidepressivum)
 • Lipitor (statine)
 • Alcohol

Zoals altijd is het noodzakelijk dat je je arts raadpleegt als je vragen hebt over mogelijke interacties van CBD met medicijnen die je momenteel gebruikt of van plan bent te gaan gebruiken. Deze indirecte enzymatische route is niet de enige manier waarop CBD interageert met medicijnen, want het kan zich direct richten op een aantal receptoren als een agonist of antagonist, wat betekent dat het de werking van de receptor bevordert of beperkt.

Deze effecten zijn echter nog niet grondig onderzocht en zijn waarschijnlijk even ondergeschikt aan enzymremmende effecten wat betreft relevantie voor gebruikers in de gezondheidszorg. Eén zo'n geval is echter bijzonder interessant en zeer relevant voor velen van ons en betreft de relatie tussen CBD en alcohol.

CBD en alcohol

De resultaten van een onderzoek met tien mensen, gepubliceerd in het tijdschrift Psychopharmacology, wijzen op een genuanceerde en mogelijk nuttige interactie tussen CBD en alcohol. Deelnemers in de experimentele groep kregen zowel alcoholische dranken als CBD en werden na consumptie getest op motorische prestaties (vinger tik test), psychomotorische vaardigheden en andere indicatoren van toxiciteit.

Vergeleken met de placebogroep vertoonde de CBD-groep significant lagere alcoholgehaltes in het bloed. De studie stelt echter dat er "weinig verschillen werden waargenomen tussen de farmacologische effecten van de twee staten van dronkenschap", wat suggereert dat het antigifeffect van CBD bij alcoholgebruik geen invloed had op de motorische prestaties. In wezen suggereert dit dat CBD er niet voor zorgt dat je minder dronken lijkt in termen van motorische controle van het lichaam, maar het kan wel werken als een buffer om de alcoholspiegel in het bloed te verlagen.

 

Bekende interacties gebruiken om slimmere beslissingen te nemen in de gezondheidszorg

Zelfs als je vermoedt dat CBD een wisselwerking heeft met medicijnen die je van plan bent te gaan gebruiken of die je op dit moment gebruikt, kan een consult met je arts uitwijzen dat je niet per se helemaal van CBD af hoeft te stappen. Dit komt omdat de hierboven beschreven interacties niet "synergetisch" zijn, d.w.z. ze verhogen niet de potentieel gevaarlijke effectiviteit en bijwerkingen die worden veroorzaakt door het combineren van bepaalde soorten chemische verbindingen, zoals alcohol en opioïde pijnstillers.

In sommige gevallen kan de patiënt geadviseerd worden om de CBD doses laag te houden en deze in zeer kleine stapjes of helemaal niet te verhogen. Daarom raden we mensen die medicijnen gebruiken aan om CBD olie en kauwgom met lagere concentraties te gebruiken.


Belangrijke punten om te onthouden

Zoals altijd geldt: hoe meer je onderzoekt en voorbereidt, hoe beter je bent toegerust om om te gaan met mogelijke CBD-medicatie interacties.


De belangrijkste dingen om te onthouden in dit scenario zijn:

CBD heeft de potentie om te interageren met een grote verscheidenheid aan medicijnen op een manier die voornamelijk de absorptie ervan in het lichaam (metabolisme) beïnvloedt. De beste manier om te bepalen of je CBD en medicijnen tegelijk kunt nemen is om te overleggen met je voorschrijvend arts. Om je te helpen CBD interacties met medicijnen te beheren, kun je CBD producten gebruiken die het makkelijk maken om lage doses in te stellen en deze in kleine stapjes aan te passen. Als je deze stappen volgt en openlijk met je arts praat, kun je het risico op bijwerkingen sterk verminderen.

 

Disclaimer

Elk merk heeft een verantwoordelijkheid tegenover zijn klanten. Hemnia zet zich in voor natuurlijke geneesmiddelen en een harmonieuze levensstijl. Wij schrijven hier graag over en delen onze goede ervaringen. Naast gecontroleerde kwaliteit en correcte, begrijpelijke beschrijvingen van onze producten, hebben wij de plicht om u bewust te maken van waar wij wel en niet verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden. Het doel is jouw veiligheid en dat respecteren we volledig.


Foto: Shutterstock

 Kort en simpel:
 1. Hemnia wil en kan de professionele zorg van uw arts niet vervangen.

2. Hemnia producten zijn geen geneesmiddelen (aka medicijnen), dus behandel ze alstublieft niet als zodanig.

3. Hemnia biedt cannabisproducten aan, maar zoek niet naar verdovende of psychotrope stoffen. Wij bieden deze niet aan en bevelen ze ook niet aan.

Lees de volledige tekst van de disclaimer hier.

hemnia.com/cz Reviews with ekomi.cz