Powered by Smartsupp

Általános szerződési feltételek a fogyasztókkal szemben

Általános szerződési feltételek a fogyasztókkal szemben Hemnia s.r.o., székhelye: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Prague 2 Czech Republic, ID No.: 093 06 269, bejegyezve a prágai Városi Bíróságon vezetett kereskedelmi nyilvántartásba a C 334153 cégjegyzékszám alatt (a továbbiakban: "Eladó") a www.hemnia.com internetes címen található online áruházon keresztül természetes személyek - fogyasztók (a továbbiakban: "Vevő") által történő áruk értékesítése és szolgáltatások nyújtása (a továbbiakban: "SOP").

 

I. Bevezető rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF szabályozza a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladó és egy természetes személy - fogyasztó között az Eladó webáruházán keresztül megkötött Adásvételi szerződés vagy Szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) kapcsán vagy alapján keletkeznek. Az online áruházat az Eladó a www.hemnia.com internetes címen, egy webes felületen (a továbbiakban: "az áruház webes felülete") keresztül üzemelteti.
 2. Az ÁSZF továbbá szabályozza a szerződő felek jogait és kötelezettségeit az Eladó www.hemnia.com címen található weboldalának (a továbbiakban: "Weboldal") használata során, valamint az egyéb kapcsolódó jogviszonyokat.
 3. Az SOP nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az Eladótól árut vásárolni szándékozó vagy szolgáltatást igénylő személy az áruk vagy szolgáltatások megrendelése során üzleti tevékenysége keretében jár el, vagy jogi személy. Ebben az esetben a megkötött Szerződésre a természetes személyekkel - vállalkozókkal vagy jogi személyekkel kötött Üzlet Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, amelyek itt találhatók.
 4. Az SOP-tól eltérő rendelkezésekről a szerződésben lehet tárgyalni. A Szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a SOP rendelkezéseivel szemben.
 5. A SOP rendelkezései a Szerződés szerves részét képezik. A szerződés és a SOP-ok cseh nyelven készülnek. A Szerződés cseh nyelven is megköthető.
 6. Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti a SOP szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti a SOP korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

 

II. Felhasználói fiók

 1. A Vevőnek a Weboldalon történt regisztrációja alapján a Vevő hozzáférhet a felhasználói felülethez. A Vevő a saját felhasználói felületéről adhat le megrendeléseket árukra vagy szolgáltatásokra ("Felhasználói fiók"). Amennyiben a Webáruház webes felülete lehetővé teszi, a Vevő közvetlenül a Webáruház webes felületéről regisztráció nélkül is rendelhet árut vagy szolgáltatást.
 2. A Vevő a Weboldalon történő regisztráció, valamint az áruk vagy szolgáltatások megrendelése során köteles a valóságnak megfelelő és valós adatokat megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A Vevő által a felhasználói fiókban, valamint az áruk vagy szolgáltatások megrendelésekor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.
 3. Ha a Vevő egy jogi személy adatait (cégnév, cégjegyzékszám és adószám) adja meg, az Eladó a Vevő tevékenységét e jogi személy nevében tett tevékenységnek tekinti, és e jogi személy megrendelését az I. cikk harmadik bekezdése szerint kezeli.
 4. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A Vevő köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat, és tudomásul veszi, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a Vevő e kötelezettségének megszegéséért.
 5. A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.
 6. Az Eladó jogosult a Felhasználói fiókot törölni, különösen, ha a Vevő 1 (szavakkal: egy) évnél hosszabb ideig nem használja a Felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi a Szerződésből (beleértve a SOP-t) eredő kötelezettségeit.
 7. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása, illetve harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

 

III. A szerződés megkötése

 1. Az üzlet webes felülete tartalmazza az Eladók által kínált áruk vagy szolgáltatások listáját, beleértve az egyes kínált áruk vagy szolgáltatások árait. A kínált áruk és szolgáltatások árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót és az összes kapcsolódó díjat, valamint az esetleges jogdíjakat és licencdíjakat. Az áruk és szolgáltatások kínálata, valamint az ilyen áruk és szolgáltatások árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok az Áruház webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az Eladó azon lehetőségét, hogy a Szerződést egyedileg megtárgyalt feltételek mellett kösse meg.
 2. Az üzlet webes felületén elhelyezett minden áru és szolgáltatás eladására vonatkozó ajánlat nem kötelező érvényű, és az Eladó nem köteles szerződést kötni ezen árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan.
 3. Az áruház webes felülete az áruk és szolgáltatások csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információkat is tartalmaz. Az áruház webes felületén az áruk és szolgáltatások csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árukat és szolgáltatásokat a Cseh Köztársaság területén belül szállítják.
 4. Az áruk és szolgáltatások megrendeléséhez a Vevőnek ki kell töltenie az üzlet webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap különösen a következőkre vonatkozó információkat tartalmazza:
  a. a megrendelt áruk és szolgáltatások (a Vevő "beilleszti" a megrendelt árukat vagy szolgáltatásokat a Webáruház webes felületének elektronikus kosarába);
  b. az áruk és szolgáltatások árának fizetési módja, a megrendelt áruk és szolgáltatások szállításának szükséges módjára vonatkozó részletek;
  c. valamint az áruk és szolgáltatások szállításával kapcsolatos költségekről szóló információkat
  (a továbbiakban együttesen "Megrendelés").
 5. A Vevő a Megrendelés Eladónak történő elküldése előtt jogosult a Vevő által a Megrendelésben megadott adatok ellenőrzésére és módosítására, beleértve a Vevő azon képességét is, hogy a Megrendelésbe történő adatbevitel során felmerülő hibákat felismerje és kijavítsa. A Vevő a Megrendelést a "Küldés" gombra kattintva küldi el az Eladónak. A Megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a Megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a Vevőnek a Felhasználói felületen vagy a Megrendelésben megadott elektronikus levelezési címére (a továbbiakban: "Vevő elektronikus címe") küldött elektronikus levélben.
 6. Az Eladónak mindig joga van a Megrendelés jellegétől függően (az áruk és szolgáltatások mennyisége, az ár összege, a becsült szállítási költségek) a Vevőtől a Megrendelés további megerősítését kérni (például írásban vagy telefonon).
 7. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a Megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó elektronikus levélben küld a Vevőnek a Vevő elektronikus levelezési címére.
 8. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó nem köteles szerződést kötni, különösen nem olyan személyekkel, akik korábban jelentősen megszegték az Eladóval szemben fennálló kötelezettségeiket.
 9. A Vevő beleegyezik, hogy a Szerződés megkötése során távközlési eszközöket használjon. A Vevőnél a szerződés megkötésével kapcsolatban a távoli kommunikációs eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívás költségei) a Vevő viseli.
 10. Hacsak egy adott szolgáltatás esetében másként nem rendelkezik, az Eladó jogosult a megrendelt szolgáltatás nyújtását az elállási határidő lejárta előtt is megkezdeni.

IV. Az áruk és szolgáltatások ára és a fizetési feltételek

 1. A Vevő az áruk és szolgáltatások árát, valamint a Szerződés szerinti áruk és szolgáltatások szállításával kapcsolatos költségeket a következő módokon fizetheti meg az Eladónak:
 • készpénzben, a Vevő által a megrendelésben megadott helyen történő átvételkor;
 • átutalással az Eladó 2601834878/2010 számú, a Fio Banka Banknál vezetett számlájára (CZK-ban történő fizetés esetén) (a továbbiakban: "Eladó számlája");
 • átutalással az Eladó 2401834881/2010 számú, a Fio Banka Banknál vezetett számlájára, IBAN CZ5720100000002401834881 (euróban történő fizetés esetén) (a továbbiakban: "Eladó számlája");
 • a ComGate fizetési rendszeren keresztül készpénz nélkül;
 • kártyával / készpénz nélkül a ČSOB fizetési átjárón keresztül;
 1. A Vevő az árral együtt köteles megfizetni az Eladónak az áruk vagy szolgáltatások csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Hacsak kifejezetten másként nem szerepel, az ár tartalmazza az áruk szállításával vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos költségeket is, beleértve a jogdíjakat is.
 2. Készpénzben vagy utánvéttel történő fizetés esetén az ár az áru vagy szolgáltatás átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén az árat a szerződés megkötésétől számított 7 (szó szerint: hét) napon belül kell megfizetni.
 3. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevő köteles az áruk és szolgáltatások árát a fizetés változó szimbólumával együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevő árfizetési kötelezettsége az adott összegnek az Eladó számláján történő jóváírásának pillanatában teljesül.
 4. Az Eladó jogosult a teljes ár kifizetését követelni, mielőtt az árut vagy szolgáltatást a Vevőnek elszállítanák.
 5. Az Eladó által a Vevőnek nyújtott árengedmények kombinálhatók.
 6. Ha a kereskedelmi kapcsolatokban szokásos, vagy ha azt általánosan kötelező erejű jogszabály írja elő, az Eladó a Szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó a hozzáadottérték-adó fizetője. Az Eladó az adóigazolást - számlát - az ár kifizetését követően állítja ki a Vevő részére, és elektronikus formában megküldi a Vevő elektronikus címére, vagy a megküldött megrendelés részeként csatolja.

V. A szerződéstől való elállás

 1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a 89/2012. sz. törvény 1837. szakaszának rendelkezései szerint.., A módosított Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) értelmében az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni:(
  a) szolgáltatásnyújtás esetén, ha azt az elállási határidő lejárta előtt a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával teljesítették, és a vállalkozó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy ilyen esetben nincs joga elállni a szerződéstől,
  b) olyan termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén, amelynek ára a vállalkozó akaratától független pénzügyi piaci ingadozásoktól függ, és amelyek az elállási határidő alatt következhetnek be,
  c) alkoholos italok értékesítése esetén, amelyeket csak harminc nap elteltével lehet leszállítani, és amelyek ára a vállalkozó akaratától független pénzpiaci ingadozásoktól függ,
  d) a fogyasztó kívánságaihoz vagy személyéhez igazított áruk szállítása,
  e) romlandó áruk és olyan áruk szállítása, amelyeket a szállítást követően visszafordíthatatlanul összekevertek más árukkal,
  f) a fogyasztó kérésére a fogyasztó által kijelölt helyen végzett javítás vagy karbantartás; Ez azonban nem vonatkozik a kértől eltérő utólagos javítás vagy a kértől eltérő pótalkatrészek szállítása esetén,
  g) olyan lezárt csomagolású áru szállítása, amelyet a fogyasztó kivett a csomagolásból, és amely higiéniai okokból nem küldhető vissza,
  h) hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítása, ha az eredeti csomagolás sérült,
  i) újságok, folyóiratok vagy magazinok szállítása,
  j) szállás, szállítás, vendéglátás vagy szabadidős tevékenységek, ha a vállalkozó ezeket a szolgáltatásokat meghatározott időn belül nyújtja,
  k) a nyilvános árverésekről szóló törvény szerinti nyilvános árverés alapján kötött, vagy digitális tartalom szolgáltatására, kivéve, ha azt tárgyi adathordozón nyújtották, és azt a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával az elállási határidő lejárta előtt nyújtották, és a vállalkozó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy ilyen esetben a fogyasztónak nincs joga elállni a szerződéstől.
 2. Ha ez nem az V. cikk első bekezdésében említett eset, vagy más olyan esetben, amikor a Szerződéstől nem lehet elállni, a Vevőnek joga van a Szerződéstől a Polgári Törvénykönyv 1829. és azt követő szakaszának rendelkezései szerint elállni a teljesítés Vevő vagy az általa kijelölt személy általi kézhezvételétől számított 14 (szó szerint: tizennégy) napon belül. A szerződéstől való elállásra vonatkozó határidő betartásához elegendő a szerződéstől való elállást a vonatkozó határidő lejárta előtt elküldeni.  A Vevő a szerződéstől való elállást többek között az Eladó üzleti címére vagy az Eladó office@hemnia.com e-mail címére küldheti el. A Vevő használhatja a szerződéstől való elállás bejelentésére szolgáló formanyomtatvány mintáját is, amely a jelen SOP-ok részét képezi.
 3. A szerződéstől való elállás esetén az SOP V. cikkének második bekezdése alapján a szerződés kezdettől fogva megszűnik. Az árukat az Eladónak a szerződéstől való elállás elküldésétől számított 14 (szó szerint: tizennégy) napon belül kell visszaküldeni. Az árukat sértetlenül és viseletlenül, és ha lehetséges, eredeti csomagolásukban kell visszaküldeni az Eladónak. A Vevő viseli az áru visszaküldésének költségeit, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza szokásos postai úton. Az ilyen áruk visszaküldésének maximális költsége 10.000,- CZK (szavakkal: tízezer cseh korona).
 4. A szerződéstől való elállás esetén az V. cikk második bekezdése alapján. SOP, az Eladó köteles a Vevő által nyújtott teljesítést 14 napon belül (szavakban: tizennégy) nappal a szerződéstől való elállástól (áruvásárlási szerződés esetén attól az időponttól számítva, amikor az Eladó a visszaküldött árut átvette, vagy igazolja, hogy a Vevő az árut visszaküldte az Eladónak, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont), készpénzmentes formában a Vevő által megadott számlára (kivéve, ha a Vevő más visszaküldési módot jelöl meg, feltéve, hogy, az ilyen visszaküldés nem jár többletköltséggel az Eladó számára), beleértve a teljesítésnek az Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit is (kivéve a Vevő által választott, az Eladó által kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási mód miatt felmerülő többletköltségeket). Az Eladó jogosult arra is, hogy a Vevő által nyújtott teljesítést már akkor visszaadja, amikor a Vevő az árut visszaküldi.
 5. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa visszaküldött áru sérült, elhasználódott, részben elfogyott, vagy értéke egyéb módon csökken az áru természetének és jellemzőinek - beleértve az áru funkcionalitását is - megismeréséhez szükségesől eltérő módon történő kezelés következtében, az Eladó jogosult a Vevőnél felmerült károk megtérítésére. Az Eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a kár kifizetésére vonatkozó követelését a Vevőnek az ár vagy annak egy részének visszatérítésére vonatkozó követelésébe. Olyan szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéstől való elállás esetén, amelynek teljesítése már megkezdődött, de még nem teljes egészében történt meg, a Vevő köteles a már teljesített szolgáltatás árának időarányos részét megfizetni, és csak az elállás esetén jogosult a szolgáltatás árának fennmaradó részének visszatérítésére.
 6. Az Eladó jogosult a szerződéstől bármikor elállni, amíg az árut vagy szolgáltatást a Vevő el nem fogadja. Ebben az esetben az Eladó köteles az árat a Vevőnek indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül a Vevő által megjelölt számlára visszatéríteni.
 7. Ha a Vevőnek az áruval vagy szolgáltatással együtt ajándékot is adnak, az Eladó és a Vevő közötti ajándékozási szerződés azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a Vevő eláll a szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ilyen ajándék tekintetében hatályát veszti, és a Vevő köteles az ajándékot az áruval együtt az Eladónak visszaszolgáltatni. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy ilyen esetben az árat vagy annak egy részét csak a biztosított ajándék visszaszolgáltatása után térítse vissza.

VI. Szállítás, áruszállítás és szolgáltatásnyújtás

 1. Az áruk és szolgáltatások szállítási módját az Eladó határozza meg, hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik. Ha a Vevő kérésére a szállítási módban állapodnak meg, a Vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.
 2. Ha az Eladó a Szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, vagy a megállapodás szerinti szolgáltatást ezen a helyen nyújtani, a Vevő köteles az árut átvenni, vagy az átadáskor elfogadni a szolgáltatás nyújtását. Ha a Vevő az átadáskor nem veszi át az árut, az Eladó jogosult 100,- CZK (szavakkal: száz cseh korona) tárolási díjat követelni, vagy az Eladó jogosult a szerződéstől elállni.
 3. Abban az esetben, ha a Vevő oldalán felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a Vevő köteles megfizetni az ismételt szállítással kapcsolatos költségeket, illetve az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.
 4. Az áru fuvarozótól való átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a fuvarozót. A csomagolás megsértése esetén, amely a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a Vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól. A szállítólevél aláírásával a Vevő megerősíti, hogy az árut tartalmazó szállítmány csomagolása sértetlen volt.
 5. A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az áruszállítással kapcsolatban az Eladó külön szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben azokat az Eladó kiadja.
 6. Az Eladó csak azt követően jogosult a megrendelt szolgáltatás nyújtásának megkezdésére, hogy a szolgáltatás ellenértékét az Eladó részére kifizették.
 7. A Szerződés megkötésével a Vevő köteles a megrendelt árut elfogadni. Ha a Vevő megszegi ezt a kötelezettségét, felelős az Eladónak okozott károkért. A Vevő és az Eladó megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő nem veszi át a kézbesítésre küldött szállítmányt, és az visszakerül, a Vevő kizárólag 500,- CZK (szavakkal: ötszáz cseh korona) átalányösszegű kártérítést fizet az Eladónak. Az Eladó kijelenti, hogy nem követeli a kár tényleges összegének megtérítését, amely a munkadíjból, a költözés, a csomagolás, a számlázás, a szállítás, a postázás, a kicsomagolás, a jóváírás kiállítása, a rakodás, az elmaradt haszon stb. költségeiből áll, hanem csak a megállapított átalányösszegű kártérítést. A fent említett 500,- CZK (szavakkal: ötszáz cseh korona) összeg a megrendelt szállítmány első fuvarozónak történő átadásától számított 15 (szavakkal: tizenöt) naptári napon belül esedékes. 

VII. Hibákért való felelősség, jótállás

 1. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit az Eladó hibákért való felelősségével kapcsolatban, beleértve az Eladó szavatossági felelősségét is, a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szabályozzák. Az Eladó a fogyasztási cikkekre 24 (szó szerint: huszonnégy) hónap, a megrendelt szolgáltatásokra pedig 6 (szó szerint: hat) hónap jótállást vállal.
 2. Az Eladó felelős a Vevővel szemben azért, hogy az eladott dolog vagy szolgáltatás megfelel a Szerződésnek, különösen azért, hogy hibátlan. A szerződésnek való megfelelés azt jelenti, hogy az eladott termék a szerződésben megállapított minőségi és teljesítményjellemzőkkel rendelkezik, és ha nem, akkor az Eladó, a gyártó vagy annak képviselője által leírtak szerint, megfelel a jogszabályi követelményeknek, megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van.
 3. Abban az esetben, ha az áru vagy a szolgáltatás a Vevő általi átvételkor nem felel meg a Szerződésnek (a továbbiakban: "Szerződéssel való ellentét"), a Vevőnek joga van a hibát új áru átadásával vagy a hiányzó áru átadásával, illetve új, hibátlan szolgáltatás nyújtásával, valamint az áru javításával megszüntetni, az árból ésszerű árengedményt kapni vagy a Szerződéstől elállni az Eladó reklamációs eljárásának (a továbbiakban: "Reklamációs eljárás") feltételei szerint, amely itt megtekinthető. A Vevő a hiba bejelentésekor vagy a hiba bejelentését követően indokolatlan késedelem nélkül köteles az Eladóval közölni, hogy melyik jogot választotta. A Vevő az Eladó hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a választott terméket; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Vevő olyan hiba kijavítását kérte, amely kivitelezhetetlennek bizonyul. Ha a Vevő nem választja időben a jogát, akkor a vonatkozó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell betartani.
 4. Hacsak az áru nem romlandó vagy használt, az Eladó felel azokért a hibákért, amelyek az áru átvétele után, a jótállási időn belül a szerződésszegésként jelentkeznek (jótállás).
 5. Az Eladó a VII. cikk első bekezdése szerinti jótállási időn belül (jótállás) a szolgáltatás Vevő részére történő nyújtását követően a Szolgáltatási szerződéssel ellentétes módon megnyilvánuló hibákért az Eladó felel. SOP.
 6. Nem minősül a Szerződésbe ütköző hibának, ha az Áruk vagy a Szolgáltatás nem rendelkezik a kifejezetten megadottakon túlmenő tulajdonságokkal, szabványokkal vagy minőségi szinttel.
 7. Ezért az Eladó nem felelős többek között az általa szolgáltatott adatoknak a Vevő vagy harmadik felek hardverével vagy szoftverével való kölcsönhatásáért, amelyet az adott szolgáltatásban nem említenek kifejezetten. Ha a Vevő vagy harmadik fél nyilvántartásaiban vagy adataiban a Vevő vagy harmadik fél általi hibás, jogosulatlan vagy helytelen felhasználás vagy kezelés következtében bekövetkező veszteség vagy kár következik be, beleértve a visszafejtést is, az Eladó nem vállal felelősséget az ilyen veszteségekért vagy károkért vagy bármilyen következményes kárért.
 8. A Vevőnek az Eladó hibákért való felelősségéből eredő valamennyi jogát, beleértve az Eladó szavatossági felelősségét is, a Vevő az Eladó Hemnia, Zahradnická 71, 261 01 Příbram III. címén gyakorolja. A reklamáció időpontjának az a pillanat tekintendő, amikor az Eladó a Vevőtől megkapja a reklamált árut vagy a nyújtott szolgáltatás hibájára vonatkozó információt.
 9. A felek egyéb jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladó hibákért való felelősségével kapcsolatosak, részletesen az itt elérhető Reklamációs eljárás szabályozza.

VIII. A felek egyéb jogai és kötelezettségei

 1. A vevő az áru vagy szolgáltatás teljes árának kifizetésével megszerzi az áru tulajdonjogát és jogosult a szolgáltatás igénybevételére. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok vagy a megkötött Szerződés másként nem rendelkezik, a Vevő a nyújtott és megfelelően megfizetett szolgáltatás keretében nem kizárólagos, területileg korlátlan, át nem ruházható joggal rendelkezik a szolgáltatás szerzői jogi műnek minősülő részének felhasználási jogára, kizárólag a Vevő belső (személyes) felhasználására, és csak a Szerződés céljából eredő időtartamra és mértékben. A Vevő különösen nem jogosult a művet reprodukálni, lefordítani, feldolgozni, módosítani vagy más módon megváltoztatni, terjeszteni, kölcsönadni, bérbe adni, bemutatni vagy nyilvánossághoz közvetíteni, valamint a jogvédelem technikai eszközeit megkerülni vagy a művet visszafejteni, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok másként rendelkeznek. Külön szolgáltatási szerződést lehet kötni arra vonatkozóan, hogy a hatóság a művet kölcsönadja, bérbe adja, kiállítja vagy a nyilvánosság számára közvetíti.
 2. A Vevő tudomásul veszi, hogy a szoftver és a Webáruház webes felületének egyéb elemei (beleértve a kínált áruk fényképeit vagy a nyújtott szolgáltatások illusztrációs fényképeit) szerzői jogi védelem alatt állnak. A Vevő vállalja, hogy nem tesz semmilyen olyan intézkedést, amely lehetővé tenné számára vagy harmadik fél számára, hogy beavatkozzon a szoftverbe vagy a Webáruház webes felületének egyéb összetevőibe, vagy azokat jogosulatlanul használja.
 3. A Vevő nem jogosult olyan mechanizmusok, szoftverek vagy egyéb eljárások használatára, amelyek negatív hatással lehetnek az üzlet webes felületének működésére. A webes üzletfelület csak olyan mértékben használható, amely nem sérti az Eladó más vásárlóinak jogait, és amely összhangban van a céljával.
 4. Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti magatartási kódexek. Az Eladó az áru eladását vagy a megrendelt szolgáltatások nyújtását követően nem nyújt további szolgáltatásokat, kivéve azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az Eladó a Weboldalán az egyes árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan kifejezetten feltüntet.
 5. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a Weboldal harmadik fél általi beavatkozásából vagy a Weboldal rendeltetésellenes használatából eredő hibákért.

IX. Adatvédelmi irányelvek

 1. Az Eladó megfelelően teljesíti a személyes adatok védelmével kapcsolatos valamennyi kötelezettségét. A jobb érthetőség érdekében az eladó külön adatvédelmi irányelvet adott ki, amely összefoglalja ezt a kérdést.

X. Szállítás

 1. Eltérő megállapodás hiányában a Szerződéssel kapcsolatos minden levelezést írásban kell eljuttatni a másik félhez, elektronikus levélben, személyesen vagy postai szolgáltatón keresztül ajánlott levélben (a feladó választása szerint). A Vevőnek a Felhasználói fiókjában megadott e-mail címre kell küldeni.

XI. Záró rendelkezések

 1. Ha a Weboldal használatával kapcsolatos kapcsolat vagy a Szerződés által létrehozott jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.
 2. Az Eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni, és az Eladó tevékenysége nem függ más engedélytől. A Vevő bármilyen panasszal fordulhat az Eladóhoz. Ha a Vevő az Eladóval szembeni panaszával nem jár sikerrel, az esetleges vitás kérdéseket az illetékes bíróság előtt kell rendezni. A kereskedelmi ellenőrzést saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi hivatal végzi, a Vevő a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatósághoz is fordulhat.
 3. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság, amelynek internetes címe: www.coi.cz, az Eladó által kínált, értékesített, nyújtott és közvetített termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére szolgáló hatóság.
 4. Ha a SOP bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatástalan, vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A szerződés vagy a szabványműveleti előírások módosítását írásban kell megtenni.
 5. A Szerződést, beleértve a SOP-ot is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és az Eladó vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítésén kívül nem hozzáférhető. Az Eladó kérésre hozzáférést biztosít a Vevő számára a szövegéhez.
 6. A Vevő és az Eladó közötti szerződéses kapcsolat a felek megfelelő teljesítése által meghatározott időtartamra jön létre a vonatkozó Szerződés szerint. Hacsak a megkötött szerződések vagy az SOP-ok különleges esetekben másként nem rendelkeznek, a szerződő felek nem jogosultak a szerződéstől a megfelelő teljesítés előtt elállni.
 7. Az eladó elérhetőségei:

Szállítási cím: Hemnia, Zahradnická 71, 261 01 Příbram III

e-mail cím: office@hemnia.com

Telefon: +420 774 420 732


Ezek az ÁSZF 2021. augusztus 24-én lépnek hatályba.

  

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő elállási nyilatkozatminta a szerződéstől való elálláshoz:

A szerződéstől való elállásról szóló értesítés

- Címzett:

e-mail cím:

- Ezúton értesítem, hogy elállok az ezen áruk megvásárlására (*)/szolgáltatások nyújtására (*) vonatkozó szerződéstől.

- Megrendelés dátuma (*)/megérkezés dátuma (*)

- A vevő neve és vezetékneve

- A vevő címe

- A vevő aláírása (csak akkor, ha ezt a nyomtatványt papíralapon küldik)

- Dátum

(*) Törölje, ha nem alkalmazható, vagy töltse ki az adatokat.