Kuluttajia koskevat yleiset ehdot

Hemnia s.r.o. -nimisen yrityksen yleiset sopimusehdot, jonka kotipaikka on Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Tšekin tasavalta, tunnusnumero 093 06 269, rekisteröity Prahan kunnanoikeuden ylläpitämään kaupparekisteriin numerolla C 334153 (jäljempänä "myyjä"), tavaroiden myyntiin ja palvelujen tarjoamiseen luonnollisille henkilöille - kuluttajille (jäljempänä "ostaja") myyjän Internet-osoitteessa www.hemnia.com sijaitsevan verkkokaupan kautta (jäljempänä "OVT-C").

 

I. Johdantosäännökset

 1. AVL-C sääntelevät sopijapuolten keskinäisiä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka syntyvät Myyjän ja luonnollisen henkilön - kuluttajan välillä Myyjän verkkokaupan kautta tehdyn ostosopimuksen tai palvelusopimuksen (jäljempänä "sopimus") yhteydessä tai sen perusteella. Myyjä ylläpitää verkkokauppaa Internet-osoitteessa www.hemnia.com web-käyttöliittymän (jäljempänä "verkkokaupan web-käyttöliittymä") kautta.
 2. YLEISET SOPIMUSEHDOT sääntelevät lisäksi sopimuspuolten oikeuksia ja velvollisuuksia käytettäessä Myyjän verkkosivustoa osoitteessa www.hemnia.com (jäljempänä "verkkosivusto") ja muita siihen liittyviä oikeussuhteita.
 3. AVL-C eivät koske tapauksia, joissa henkilö, joka aikoo ostaa tavaroita tai vaatia palveluja Myyjältä, toimii liiketoimintansa yhteydessä tilatessaan tavaroita tai palveluja, tai jos henkilö on oikeushenkilö. Tällaisessa tapauksessa solmittuun sopimukseen sovelletaan luonnollisten henkilöiden - yrittäjien tai oikeushenkilöiden kanssa solmittavia liikesuhteita koskevia yleisiä sopimusehtoja, jotka löytyvät täältä.
 4. Sopimuksessa voidaan sopia ehdoista, jotka poikkeavat YSE-C:stä. Sopimuksen poikkeavat määräykset ovat ensisijaisia YLE-C:n määräyksiin nähden.
 5. AVL-C ovat erottamaton osa sopimusta. Sopimus ja AVL-C on laadittu tšekin kielellä. Sopimus tehdään tšekin kielellä.
 6. Myyjä voi muuttaa tai täydentää AVL-C:n sanamuotoa. Tämä määräys ei rajoita niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka syntyvät voimassaoloaikana voimassa olleiden AVL-C:n edellisen sanamuodon aikana.

 

II. Käyttäjätili

 1. Verkkosivustolle rekisteröityneet ostajat pääsevät käyttöliittymään. Ostaja voi tilata tavaroita tai palveluja käyttöliittymästä (jäljempänä "käyttäjätili"). Jos verkkokaupan käyttöliittymä sallii sen, Ostaja voi myös tilata tavaroita tai palveluja ilman rekisteröitymistä suoraan verkkokaupan käyttöliittymästä.
 2. Rekisteröityessään verkkosivustolle ja tilatessaan tavaroita tai palveluja Ostaja on velvollinen antamaan kaikki tiedot oikein ja totuudenmukaisesti. Ostaja on velvollinen päivittämään käyttäjätilillä ilmoitetut tiedot, jos ne muuttuvat. Myyjä pitää oikeina tietoja, jotka ostaja on antanut käyttäjätilillä ja tilatessaan tavaroita tai palveluja.
 3. Jos Ostaja täyttää oikeushenkilön tiedot (toiminimi, yrityksen tunnistenumero ja verorekisterinumero), Myyjä katsoo, että Ostaja toimii kyseisen oikeushenkilön puolesta, ja käsittelee oikeushenkilön tilausta I artiklan 3 kohdan mukaisesti.
 4. Käyttäjätilin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ostaja on velvollinen pitämään käyttäjätilinsä käyttämiseen tarvittavat tiedot luottamuksellisina ja toteaa, että Myyjä ei ole vastuussa siitä, että ostaja rikkoo tätä velvollisuuttaan.
 5. Ostajalla ei ole oikeutta sallia käyttäjätilin käyttöä kolmansille osapuolille.
 6. Myyjä voi peruuttaa Käyttäjätilin erityisesti, jos Ostaja ei ole käyttänyt Käyttäjätiliä yli 1 (sanoin: yhden) vuoden ajan tai jos Ostaja rikkoo tehdystä Sopimuksesta (mukaan lukien YLE-C) johtuvia velvoitteitaan.
 7. Ostaja tiedostaa, että käyttäjätili ei välttämättä ole jatkuvasti käytettävissä, erityisesti Myyjän laitteistojen ja ohjelmistojen välttämättömän ylläpidon tai kolmannen osapuolen laitteistojen ja ohjelmistojen välttämättömän ylläpidon vuoksi.

 

III. Sopimuksen tekeminen

 1. Verkkokaupan käyttöliittymä sisältää luettelon Myyjän tarjoamista tavaroista ja palveluista sekä niiden hinnoista. Tavaroiden ja palvelujen hinnat ilmoitetaan arvonlisäveroineen. Niihin sisältyvät myös kaikki niihin liittyvät maksut ja tarvittaessa lisenssimaksut ja rojaltit. Tavaroiden ja palvelujen tarjonta sekä tarjottujen tavaroiden ja palvelujen hinnat ovat voimassa koko sen ajan, jonka ne näkyvät verkkokaupan käyttöliittymässä. Tämä määräys ei rajoita Myyjän mahdollisuutta tehdä sopimuksia erikseen sovituin ehdoin.
 2. Kaikki verkkokaupan käyttöliittymässä tehdyt tarjoukset tavaroiden myynnistä ja palvelujen tarjoamisesta ovat sitomattomia, eikä Myyjä ole velvollinen tekemään sopimusta tavaroiden myynnistä tai palvelujen tarjoamisesta.
 3. Verkkokaupan käyttöliittymässä ilmoitetaan myös tavaroiden ja palvelujen pakkaus- ja toimituskustannukset. Verkkokaupan käyttöliittymässä esitetyt tiedot tavaroiden ja palvelujen pakkaus- ja toimituskustannuksista koskevat vain Tšekin tasavallan alueella toimitettavia tavaroita ja palveluja.
 4. Tilatakseen tavaroita tai palveluja Ostaja täyttää tilauslomakkeen verkkokaupan käyttöliittymässä. Lomakkeeseen on erityisesti merkittävä seuraavat tiedot:
  a) tilatut tavarat ja palvelut (Ostajan on "laitettava" tilatut tavarat tai palvelut verkkokaupan käyttöliittymän ostoskoriin);
  b) tavaroiden ja palveluiden hinnan maksutapa, tilattujen tavaroiden ja palveluiden vaadittu toimitustapa;
  c) sekä tiedot tilattujen tavaroiden ja palveluiden toimitukseen liittyvistä kustannuksista (jäljempänä yhdessä "tilaus").
 5. Ennen tilauksen lähettämistä Myyjälle Ostajalla on mahdollisuus tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa tilaukseen antamiaan tietoja; tämä antaa Ostajalle mahdollisuuden tunnistaa ja korjata tilauksen täyttämisen yhteydessä tehdyt virheet. Tämän jälkeen ostaja lähettää tilauksen myyjälle klikkaamalla "Lähetä"-painiketta. Myyjä pitää tilauksessa annettuja tietoja oikeina. Saatuaan tilauksen Myyjä vahvistaa välittömästi tilauksen vastaanottamisen lähettämällä Ostajalle vahvistussähköpostin Ostajan käyttöliittymässä tai tilauksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen (jäljempänä "Ostajan sähköpostiosoite").
 6. Myyjällä on aina oikeus tilauksen luonteesta (tavaroiden määrä, palvelujen laajuus, hinta, arvioidut toimituskustannukset) riippuen pyytää ostajaa vahvistamaan tilaus lisäksi (esim. kirjallisesti tai puhelimitse).
 7. Myyjän ja Ostajan välinen sopimussuhde syntyy, kun Myyjä on toimittanut Ostajalle tilausvahvistuksen (hyväksynnän), jonka Myyjä on lähettänyt Ostajalle sähköpostitse Ostajan sähköpostiosoitteeseen.
 8. Ostaja tiedostaa, että Myyjällä ei ole velvollisuutta tehdä sopimusta varsinkaan sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat aiemmin olennaisesti rikkoneet velvollisuuksiaan Myyjää kohtaan.
 9. Ostaja hyväksyy etäviestintälaitteiden käytön sopimuksen tekemisessä. Ostaja vastaa kustannuksista, joita ostajalle aiheutuu etäviestintälaitteiden käytöstä sopimuksen tekemisen yhteydessä (Internet-yhteyden kustannukset, puhelujen kustannukset).
 10. Myyjä voi aloittaa tilatun palvelun tarjoamisen jo ennen sopimuksen peruuttamiselle asetetun määräajan päättymistä, ellei kyseisestä palvelusta ole toisin ilmoitettu.

 

IV. Tavaroiden ja palvelujen hinta, maksuehdot

 1. Ostaja voi maksaa tavaroiden ja palveluiden hinnan sekä kaikki sopimuksen mukaiseen tavaroiden toimittamiseen tai palveluiden tarjoamiseen liittyvät kustannukset Myyjälle seuraavilla tavoilla:
  • käteismaksu toimituksen yhteydessä ostajan tilauksessa ilmoittamassa paikassa;
  • käteismaksu Myyjän tilille nro 2601834878/2010 (CZK-maksuja varten) Fio Bankassa (jäljempänä "Myyjän tili");
  • käteismaksu Myyjän tilille nro 2401834881/2010 (€-maksuja varten) Fio Bankassa (jäljempänä "Myyjän tili");
  • käteismaksu GoPay-maksujärjestelmän kautta;
  • käteisellä tai pankkikortilla Hemnia-myymälässä osoitteessa Zahradnická 71, Příbram III.
 2. Ostaja maksaa tavaran tai palvelun hinnan yhteydessä myyjälle myös tavaran pakkaamiseen ja toimittamiseen tai palvelun tarjoamiseen liittyvät kustannukset sovitun suuruisina. Ellei nimenomaisesti toisin mainita, ilmoitetun hinnan katsotaan sisältävän tavaroiden toimitukseen tai palvelujen tarjoamiseen liittyvät kustannukset sekä mahdolliset lisenssimaksut.
 3. Käteismaksun tai käteismaksun/jälkivaatimuksen tapauksessa hinta on maksettava tilattujen tavaroiden tai palveluiden luovutuksen yhteydessä. Jos maksu suoritetaan muulla kuin käteismaksulla, hinta erääntyy maksettavaksi 7 (sanoin: seitsemän) päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.
 4. Jos ostaja valitsee maksutavaksi muun kuin käteismaksun, hän on velvollinen ilmoittamaan transaktion muuttuvan tunnuksen maksaessaan tavaroiden ja palveluiden hintaa. Käteismaksua käytettäessä ostajan velvollisuus maksaa hinta täyttyy silloin, kun kyseinen summa hyvitetään myyjän tilille.
 5. Myyjä voi vaatia hinnan maksamista kokonaisuudessaan ennen tavaroiden lähettämistä tai palvelun tarjoamista ostajalle.
 6. Myyjän ostajalle myöntämät hinnanalennukset voidaan yhdistää.
 7. Jos liiketoimintakäytännössä on tapana tai jos yleisesti sitovissa säädöksissä niin määrätään, Myyjä antaa Ostajalle veroasiakirjan - laskun sopimuksen perusteella suoritetuista maksuista. Myyjä on arvonlisäverovelvollinen. Myyjä antaa veroasiakirjan - laskun ostajalle sen jälkeen, kun ostaja on maksanut tilauksen hinnan, ja lähettää asiakirjan sähköisessä muodossa ostajan sähköpostiosoitteeseen tai liittää sen lähetetyn tilauksen mukaan.

 

V. Sopimuksen irtisanominen

 1. Ostaja tunnustaa, että lain nro 89/2012 Sb.. 1837 §:n mukaisesti, siviililain, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä "siviililaki"), mukaan ostaja ei voi kuluttajana peruuttaa ostosopimusta:
  a) palvelujen suorittamisesta, jos ne on suoritettu kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella ennen peruuttamiselle asetetun määräajan päättymistä ja jos yrittäjä on ennen sopimuksen tekemistä ilmoittanut kuluttajalle, että kuluttaja menettää näin peruuttamisoikeutensa sopimuksesta,
  b) sellaisten tavaroiden toimittamisesta tai sellaisten palvelujen suorittamisesta, joiden todellinen arvo on riippuvainen rahoitusmarkkinoiden heilahteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa ja jotka voivat tapahtua peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa,
  c) sellaisten alkoholijuomien toimittamisesta, jotka voidaan toimittaa vasta kolmenkymmenen päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa,
  d) sellaisten tavaroiden toimittamisesta, jotka on muutettu kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai jotka on yksilöity,
  e) sellaisten tavaroiden toimittamisesta, jotka ovat alttiita nopealle rappeutumiselle, sekä sellaisten tavaroiden toimittamisesta, jotka on toimituksen jälkeen sekoitettu peruuttamattomasti muihin tavaroihin,
  f) korjaus- tai huoltotöiden toimittamisesta, jotka suoritetaan kuluttajan pyynnöstä kuluttajan osoittamassa paikassa; tämä ei kuitenkaan koske muita kuin pyydettyjä korjauksia tai muiden kuin pyydettyjen varaosien toimittamista,
  g) sellaisten sinetöidyissä pakkauksissa olevien tavaroiden toimittamiseen, jotka kuluttaja on purkanut sinetöinnin toimituksen jälkeen ja jotka eivät hygieenisistä syistä sovellu palautettaviksi,
  h) ääni- tai kuvatallenteiden tai tietokoneohjelmistojen toimittamiseen, jos kuluttaja on purkanut niiden alkuperäisen pakkauksen toimituksen jälkeen,
  i) sanoma-, aikakaus- tai aikakauslehtien toimittamiseen,
  j) majoitukseen, kuljetukseen, majoitusta, ateriapalveluja tai vapaa-ajan toimintaa varten, jos yrittäjä tarjoaa palvelun tai tavaran tiettynä päivänä tai aikana,
  k) julkisessa huutokaupassa julkisia huutokauppoja koskevien lakien mukaisesti, tai
  l) sellaisen digitaalisen sisällön toimittamista varten, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, jos se on toimitettu kuluttajan etukäteen antamalla nimenomaisella suostumuksella ennen sopimuksen peruuttamiselle asetetun määräajan päättymistä ja jos yrittäjä on ilmoittanut kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä, että kuluttaja menettää näin peruuttamisoikeutensa.
 2. Jos sopimuksen peruuttamista ei ole suljettu pois V artiklan ensimmäisen kappaleen säännösten nojalla tai se ei ole mahdollista muista syistä, ostaja voi peruuttaa sopimuksen siviililain 1829 §:n ja sitä seuraavien pykälien säännösten mukaisesti 14 (sanoin: neljätoista) päivän kuluessa siitä päivästä, jona ostaja tai hänen nimeämänsä henkilö on vastaanottanut toimituksen. Peruuttamisajan noudattamiseksi peruuttamisilmoitus on lähetettävä ennen kyseisen määräajan päättymistä. Ostaja voi lähettää sopimuksen peruuttamisilmoituksen Myyjän osoitteeseen (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Myyjän toimitilojen osoite) tai Myyjän sähköpostiosoitteeseen office@hemnia.com. Ostaja voi myös käyttää sopimuksen peruuttamislomakkeen mallia, joka on osa GTC-C:tä.
 3. Jos ostaja peruuttaa sopimuksen GTC-C:n V artiklan toisen kappaleen mukaisesti, sopimus purkautuu alusta alkaen. Tavarat on palautettava Myyjälle 14 (sanoin: neljätoista) päivän kuluessa siitä, kun Ostaja on lähettänyt Myyjälle sopimuksen peruuttamista koskevan ilmoituksen. Tavarat on palautettava Myyjälle vahingoittumattomina, kulumattomina ja mahdollisuuksien mukaan alkuperäispakkauksissaan. Ostaja vastaa tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista, jos tavaroiden luonteen vuoksi niitä ei voida palauttaa tavanomaisella tavalla. Tällaisten tavaroiden palauttamisesta aiheutuvien kustannusten enimmäismääräksi arvioidaan 10 000 CZK (sanoin: kymmenentuhatta Tšekin kruunua).
 4. Jos ostaja peruuttaa sopimuksen YSE-C:n V artiklan toisen kappaleen mukaisesti, myyjän on palautettava ostajalle saadut varat viimeistään 14 (sanoin: neljätoista) päivän kuluessa siitä, kun ostaja on peruuttanut sopimuksen (jos kyseessä on tavaran ostosopimus, viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun ostaja on vastaanottanut palautetut tavarat tai todisteen siitä, että ostaja on lähettänyt tavarat takaisin myyjälle, sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin). Myyjä palauttaa summan muuna kuin käteissiirtona ostajan ilmoittamalle tilille (ellei ostaja määritä muuta maksutapaa, edellyttäen, että tällainen muu maksutapa ei aiheuta lisäkustannuksia myyjälle). Palautettuun summaan sisältyvät kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat toimituksen palauttamisesta Myyjälle (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, että Ostaja on valinnut muun toimitustavan kuin Myyjän tarjoaman halvimman vakiotoimitustavan). Myyjä voi myös palauttaa ostajan maksaman summan, kun ostaja palauttaa tavarat.
 5. Ostaja tunnustaa, että jos ostajan palauttamat tavarat ovat vahingoittuneet, kuluneet, osittain kuluneet tai niiden arvo on muutoin alentunut sen seurauksena, että tavaroita on käsitelty muulla tavoin kuin on tarpeen tavaroiden luonteeseen ja ominaisuuksiin, mukaan lukien niiden toimivuus, tutustumiseksi, myyjällä on oikeus saada ostajalta korvaus aiheutuneesta vahingosta. Myyjä voi yksipuolisesti kuitata vahingonkorvausvaatimuksensa ostajan vaatimusta hinnan tai sen osan palauttamisesta. Jos myyjä peruuttaa sopimuksen palveluista, joiden suorittaminen on jo aloitettu, mutta joita ei ole vielä täysin suoritettu, ostaja on velvollinen maksamaan suhteellisen osan jo suoritettujen palveluiden hinnasta, ja peruuttamistapauksessa ostajalla on oikeus saada takaisin vain jäljellä oleva osa palvelusta maksamastaan hinnasta.
 6. Myyjä voi milloin tahansa peruuttaa sopimuksen siihen asti, kunnes ostaja on vastaanottanut tavarat tai hänelle on tarjottu palvelu. Tällöin Myyjän on viipymättä palautettava ostajalle kauppahinta ostajan ilmoittamalle tilille muuna kuin käteissiirtona.
 7. Jos ostajalle annetaan lahja tavaran tai palvelun yhteydessä, lahjakirja tehdään myyjän ja ostajan välillä sillä edellytyksellä, että jos ostaja peruuttaa sopimuksen, lahjakirja tällaisesta lahjasta tulee pätemättömäksi ja ostaja on velvollinen palauttamaan annetun lahjan myyjälle tavaran yhteydessä. Tässä tapauksessa Myyjä pidättää itsellään oikeuden palauttaa hinnan tai osan siitä vasta saatuaan toimitetun lahjan.

 

VI. Kuljetus, tavaroiden toimitus ja palvelujen tarjoaminen

 1. Myyjä määrää tavaroiden toimitustavan ja palvelujen tarjoamistavan, ellei sopimuksessa toisin määrätä. Jos kuljetustapa järjestetään ostajan pyynnöstä, ostaja vastaa kuljetustapaan liittyvistä riskeistä ja lisäkustannuksista.
 2. Jos Myyjä on sopimuksen mukaisesti velvollinen toimittamaan tavarat paikkaan tai suorittamaan sovitut palvelut ostajan tilauksessa määrittelemässä paikassa, ostajan on otettava toimitetut tavarat haltuunsa tai sallittava palvelujen suorittaminen tällaisissa sovituissa paikoissa. Jos ostaja ei ota tavaroita haltuunsa toimituksen yhteydessä, myyjä voi periä 100 CZK:n (sata Tšekin kruunua) suuruisen varastointimaksun ja hänellä on myös oikeus purkaa sopimus.
 3. Jos tavarat on ostajasta johtuvista syistä toimitettava toistuvasti tai muulla kuin tilauksessa ilmoitetulla tavalla, ostaja maksaa tavaroiden toistuvasta toimittamisesta aiheutuvat kustannukset tai vaihtoehtoiseen toimitustapaan liittyvät kustannukset.
 4. Kun ostaja ottaa tavaran haltuunsa rahdinkuljettajalta, hän on velvollinen tarkistamaan tavarapakkauksen eheyden ja ilmoittamaan välittömästi rahdinkuljettajalle, jos hän havaitsee siinä puutteita. Jos pakkaus on vahingoittunut ja se osoittaa, että lähetykseen on päässyt luvaton henkilö, ostaja ei ole velvollinen ottamaan lähetystä vastaan rahdinkuljettajalta. Allekirjoittamalla lähetysluettelon ostaja vahvistaa, että tavarat sisältävän lähetyksen pakkaus ei ole vahingoittunut.
 5. Osapuolten muista tavarankuljetukseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista voidaan säätää Myyjän erityisissä toimitusehdoissa, jos Myyjä on ne antanut.
 6. Myyjällä on oikeus aloittaa tilatun palvelun tarjoaminen vasta sen jälkeen, kun Myyjälle on maksettu palvelun hinta.

 

VII. Vastuu virheistä, takuu ja takuu

 1. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat myyjän virhevastuuta, mukaan lukien myyjän takuuvastuu, määräytyvät sovellettavien yleisesti sitovien säädösten, erityisesti siviililain asiaa koskevien säännösten mukaan. Myyjä myöntää kulutustavaroille 24 kuukauden (sanoin: kaksikymmentäneljä kuukautta) takuun ja tilatuille palveluille 6 kuukauden (sanoin: kuusi kuukautta) takuun.
 2. Myyjä vastaa ostajalle siitä, että myyty tuote tai tarjottu palvelu on sopimuksen mukainen ja erityisesti siitä, että tuote tai palvelu on virheetön. Sopimuksen mukaisuus tarkoittaa, että myyty tuote on laadultaan ja ominaisuuksiltaan sopimuksessa sovittu, että se soveltuu tarkoitukseensa ja vastaa Myyjän, valmistajan tai sen edustajan antamaa kuvausta, että se täyttää lakisääteisten määräysten vaatimukset ja että se toimitetaan asianmukaisessa määrässä, laajuudessa tai painossa.
 3. Jos tavara tai palvelu ei ole sopimuksen mukainen ostajan vastaanotettua sen (jäljempänä "sopimuksenvastaisuus"), ostajalla on oikeus uuden tavaran toimittamiseen tai puuttuvan tavaran toimittamiseen tai uuden palvelun toimittamiseen ilman virheitä, virheiden poistamiseen korjaamalla tavara, asianmukaiseen hinnanalennukseen tai sopimuksen purkamiseen myyjän reklamaatiomenettelyssä (jäljempänä "reklamaatiomenettely") määritellyin edellytyksin, jotka ovat nähtävissä täällä. Ilmoittaessaan virheestä Myyjälle tai välittömästi ilmoituksen jälkeen Ostaja ilmoittaa Myyjälle, minkä oikeuden hän on valinnut oikaisuksi. Ostaja ei voi muuttaa valitsemaansa oikaisuvaihtoehtoa ilman Myyjän suostumusta lukuun ottamatta tapauksia, joissa Ostaja on pyytänyt vian korjaamista ja vika osoittautuu korjaamattomaksi. Jos ostaja ei valitse oikeuttaan ajoissa, myyjä toimii sovellettavan lainsäädännön asiaa koskevien säännösten mukaisesti.
 4. Pilaantuvia tai käytettyjä tavaroita lukuun ottamatta myyjä on vastuussa ostajalle virheistä, jotka ilmenevät sopimuksenvastaisuutena tavaran vastaanottamisen jälkeen takuuaikana (takuu).
 5. Kun kyseessä on palvelusopimus, Myyjä on vastuussa ostajalle virheistä, jotka ilmenevät sopimuksenvastaisuutena sen jälkeen, kun palvelu on suoritettu takuuaikana (takuu) GTC-C:n VII artiklan ensimmäisen kappaleen mukaisesti.
 6. Vaatimustenmukaisuuden puutetta aiheuttavana virheenä ei pidetä sitä, että toimitetuilla tavaroilla tai tarjotulla palvelulla ei ole mitään ominaisuuksia tai ominaisuuksia tai että niiden laatu ylittää nimenomaisesti ilmoitetun tason tai laajuuden.
 7. Näin ollen Myyjä ei ole vastuussa muun muassa siitä, että Myyjän toimittamat tiedot ovat yhteentoimivia Ostajan tai kolmansien osapuolten laitteistojen tai ohjelmistojen kanssa, mitä ei ole nimenomaisesti mainittu kyseisessä palvelussa. Jos ostajan tai kolmannen osapuolen tallenteet tai tiedot katoavat tai vahingoittuvat ostajan virheellisen, luvattoman tai sopimattoman menettelyn tai Myyjän toimittamien tietojen käytön, mukaan lukien käänteinen suunnittelu, vuoksi, Myyjä ei ole vastuussa mistään näin syntyneistä vahingoista tai välillisistä menetyksistä.
 8. Ostaja käyttää kaikki oikeudet, jotka johtuvat myyjän virhevastuusta, mukaan lukien myyjän takuuvastuu, myyjän myymälässä osoitteessa Zahradnická 71, 261 01 Příbram III. Vaatimus katsotaan esitetyksi sillä hetkellä, kun myyjä on saanut ostajalta vaaditut tavarat tai tiedon toimitetun palvelun virheestä.
 9. Myyjän virhevastuuseen liittyvistä muista osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista määrätään yksityiskohtaisesti reklamaatiomenettelyä koskevissa säännöissä, jotka ovat saatavilla täällä.

 

VIII. Osapuolten muut oikeudet ja velvollisuudet

 1. Ostaja saa tavaran omistusoikeuden ja oikeuden käyttää palvelua maksettuaan tavaran tai palvelun hinnan kokonaisuudessaan. Ellei sovellettavassa laissa toisin säädetä tai sopimuksessa toisin määrätä, ostajalla on tarjotun ja asianmukaisesti maksetun palvelun puitteissa oikeus ei-yksinomaiseen, alueellisesti rajoittamattomaan ja siirtämättömään oikeuteen käyttää osaa palvelusta, joka on luonteeltaan tekijänoikeudellisesti suojattu teos, ainoastaan ostajan sisäisiin (henkilökohtaisiin) tarpeisiin ja ainoastaan sopimuksen tarkoituksesta johtuvana aikana ja siinä laajuudessa.  Ellei sovellettavassa lainsäädännössä toisin säädetä, ostajalla ei ole oikeutta erityisesti jäljentää teosta, kääntää sitä, käsitellä, muokata tai muuttaa sitä millään muulla tavalla, levittää, lainata, vuokrata, asettaa sitä näytteille tai luovuttaa sitä yleisölle, eikä myöskään kiertää teknisiä oikeussuojakeinoja tai suorittaa teoksen käänteistä suunnittelua. Luvan saamiseksi teoksen lainaamiseen, vuokraamiseen, näytteille asettamiseen tai julkistamiseen yleisölle voidaan tehdä erityinen palvelusopimus.
 2. Ostaja tunnustaa, että ohjelmistot ja muut verkkokaupan käyttöliittymän muodostavat osat (mukaan lukien valokuvat tarjotuista tavaroista tai tarjotuista palveluista) ovat tekijänoikeussuojattuja. Ostaja sitoutuu olemaan toteuttamatta mitään toimia, joiden avulla hän tai kolmannet osapuolet voisivat ilman lupaa loukata ohjelmistoa tai muita verkkokaupan käyttöliittymän muodostavia osia tai käyttää niitä ilman lupaa.
 3. Käyttäessään verkkokaupan käyttöliittymää Ostaja ei saa käyttää mekanismeja, ohjelmistoja, prosesseja tai menetelmiä, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti verkkokaupan käyttöliittymän toimintaan. Verkkokauppaliittymää saa käyttää vain siinä laajuudessa, joka ei rajoita Myyjän muiden asiakkaiden oikeuksia ja joka on sen käyttötarkoituksen mukainen.
 4. Myyjä ei ole ostajan suhteen sidottu mihinkään siviililain 1826 §:n 1 momentin e kohdassa tarkoitettuihin käytännesääntöihin. Myyjä ei tarjoa muita palveluja tavaroiden myynnin tai tilattujen palvelujen tarjoamisen jälkeen, lukuun ottamatta palveluja, jotka Myyjä nimenomaisesti ilmoittaa verkkosivustollaan yksittäisten tavaroiden tai palvelujen kohdalla.
 5. Ostaja tunnustaa, että Myyjä ei ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen puuttumisesta verkkosivustoon tai verkkosivuston käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä.

 

IX. Henkilötietojen suojaaminen

 1. Myyjä täyttää asianmukaisesti kaikki henkilötietojen suojaan liittyvät velvoitteensa. Selkeyden vuoksi Myyjä on julkaissut erityisen henkilötietojen suojaa koskevan ohjeen, jossa asia on tiivistetty.

 

 

X. Toimitus

 1. Ellei toisin sovita, kaikki sopimukseen liittyvä kirjeenvaihto on toimitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti, sähköpostitse, henkilökohtaisesti tai kirjattuna kirjeenä (lähettäjän valitseman) postipalveluyrityksen välityksellä. Ostajalle osoitettu kirjeenvaihto toimitetaan ostajan käyttäjätilillä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

 

XI. Loppusäännökset

 1. Jos verkkosivuston käytön yhteydessä syntyvään suhteeseen tai sopimuksella perustettavaan oikeussuhteeseen sisältyy kansainvälinen (ulkomainen) elementti, osapuolet sopivat, että suhteeseen sovelletaan Tšekin lakia. Tämä ei kuitenkaan rajoita kuluttajan oikeuksia, jotka perustuvat yleisesti sitoviin oikeudellisiin määräyksiin.
 2. Myyjällä on oikeus myydä tavaroita elinkeinoluvan nojalla, eikä Myyjän toiminta ole minkään muun luvanvaraista. Ostaja voi kääntyä Myyjän puoleen mahdollisten valitusten osalta. Jos Ostajan Myyjälle tekemä valitus hylätään, riita ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa (eli tuomioistuimessa, jolla on asiallinen ja alueellinen toimivalta). Kauppatarkastuksen suorittaa toimivaltaisen kauppalupaviraston toimeksiannon puitteissa asianomainen kauppalupavirasto. Ostaja voi myös kääntyä Tšekin kauppatarkastusviranomaisen puoleen.
 3. Myyjän tarjoamia, myymiä, toimittamia ja välittämiä tuotteita ja palveluja koskevien kuluttajariitojen tuomioistuinten ulkopuolinen ratkaisuelin (vaihtoehtoinen riidanratkaisu) on Tšekin kauppatarkastusviranomainen, jonka Internet-osoite on: www.coi.cz.
 4. Jos jokin tämän sopimuksen määräys on tai tulee pätemättömäksi tai tehottomaksi, se korvataan määräyksellä, jonka merkitys on mahdollisimman lähellä pätemätöntä tai tehotonta määräystä. Yhden määräyksen pätemättömyys tai tehottomuus ei vaikuta muiden määräysten pätevyyteen. Sopimukseen tai YLE-C:hen tehtävät muutokset ja täydennykset on tehtävä kirjallisesti.
 5. Myyjä arkistoi sopimuksen, mukaan lukien YLE-C, sähköisessä muodossa, eikä se ole saatavilla, paitsi sovellettavassa lainsäädännössä säädettyjen Myyjän velvoitteiden täyttämiseksi. Myyjä antaa tekstin pyydettäessä ostajan saataville.
 6. Ostajan ja myyjän välinen sopimussuhde on voimassa sen ajanjakson, joka määräytyy sen mukaan, miten sopimuspuolet täyttävät sopimuksen mukaiset velvoitteet. Jollei tehdyissä sopimuksissa tai YSE-C:ssä ole erityistapauksissa toisin määrätty, sopimuspuolilla ei ole oikeutta purkaa sopimusta ennen sen asianmukaista täyttämistä.
 7. Toimittajan yhteystiedot:

toimitusosoite: Hemnia, Zahradnická 71, 261 01 Příbram III.

sähköpostiosoite: office@hemnia.com

puhelin: +420 774 420 732

 

 

Nämä yleiset myyntiehdot tulevat voimaan 24. huhtikuuta 2021.

 

 

Esimerkkilomake sopimuksen peruuttamista varten sovellettavan lainsäädännön mukaisesti:

 

Ilmoitus sopimuksen peruuttamisesta

- Vastaanottaja:

sähköpostiosoite:

- Ilmoitan, että peruutan näiden tavaroiden ostamista (*)/ näiden palvelujen tarjoamista (*) koskevan sopimuksen.

- Tilauspäivä (*)/Toimituspäivä (*)

- Ostajan etu- ja sukunimi

- Ostajan osoite

- Ostajan allekirjoitus (vain, jos lomake lähetetään paperisena).

- Päivämäärä

(*) Poistetaan tarvittaessa tai täydennetään tiedot.