Powered by Smartsupp

Prohlášení o odpovědnosti

Každá značka má odpovědnost vůči svým zákazníkům. Hemnia se zabývá přírodními prostředky a harmonickým životním stylem. O těchto věcech rádi píšeme a sdílíme své dobré zkušenosti. Kromě ověřené kvality a správných srozumitelných popisů k našim produktům máme povinnost vás seznámit s tím, za co odpovídat můžeme a za co naopak nemůžeme. Cílem je vaše bezpečnost a to plně respektujeme.

Stručně a jednoduše:

  1. Hemnia nechce ani nemůže nahradit odbornou péči vašeho lékaře.
  2. Produkty Hemnia nejsou léky (neboli léčivé přípravky), proto k nim tak prosím nepřistupujte.
  3. Hemnia nabízí produkty z konopí, ale žádné omamné ani psychotropní látky u nás nehledejte. Nenabízíme je ani nedoporučujeme.

Zde si přečtěte kompletní text Prohlášení o odpovědnosti:

„Tato webová stránka obsahuje obecné informace o stravě, zdraví a výživě. Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Tyto informace nelze chápat jako odborné rady, ani s nimi tak zacházet. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti.

Hemnia s.r.o. ve vztahu ke informacím o zdraví, uvedeným na této webové stránce, neposkytuje žádné záruky. Nesmíte se spoléhat na informace, uvedené na této webové stránce, jako na alternativu rady od svého lékaře nebo jiného odborníka poskytujícího zdravotnickou péči.

Pokud si myslíte, že trpíte nebo byste mohl/a trpět jakoukoliv zdravotní obtíží, měl/a byste vyhledat okamžitou lékařskou pomoc. Nikdy neodkládejte vyhledání lékařské pomoci, neodmítejte lékařskou pomoc nebo nepřerušujte léčbu předepsanou vaším lékařem na základě informací, které jste nalezl/a na našich webových stránkách nebo které jsme vám poskytli. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. V případě, že zvažujete provést jakoukoliv změnu ve svém životním stylu, stravě nebo výživě, obraťte se nejprve na svého lékaře nebo jiného odborníka poskytujícího zdravotnickou péči.

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy uvádíme pouze pro vaši informaci a žádným způsobem nepodporujeme žádnou z těchto webových stránek. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek třetích stran, ani ve vztahu k informacím na těchto webových stránkách uvedených neposkytujeme žádné záruky. V případě, že se rozhodnete na tyto webové stránky třetích stran připojit či jakýmkoliv způsobem spoléhat na informace tam uvedené, činíte tak na vlastní riziko.

Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek. Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Hemnia s.r.o. nemůže nést odpovědnost za obsah na jejích webových stránkách či na webových stránkách třetích stran, na které poskytujeme odkazy, pokud takový obsah podporuje, schvaluje či obhajuje užívání omamných či psychotropních látek či jiné nezákonné činnosti.

Hemnia s.r.o. nemůže nést odpovědnost za jakékoliv nevhodné či nesprávné využití informací nebo či služeb poskytovaných touto webovou stránkou a zříká se jakékoliv odpovědnosti za jakékoliv využití informací či služeb zde poskytovaných."

Žádná položka