Powered by Smartsupp

Patří CBD olej mezi přírodní antidepresiva?

Deprese je komplikované onemocnění postihující přibližně 300 milionů lidí na celém světě. Deprese se projevuje širokou škálou příznaků, od smutku a úzkosti až po nespavost a nesoustředěnost, a proto může být obtížné ji rozpoznat a správně léčit. Protože pacienti hledají účinný lék bez vedlejších účinků, čím dál častěji spoléhají na přírodní CBD olej.

Účinky CBD oleje a příznaky úzkosti či deprese

Výzkumy možných přínosů CBD oleje stále probíhají, ale dosud známé výsledky při léčbě a zvládání depresivních příznaků jsou velmi slibné. Mějte však na paměti, že informace uvedené na této stránce jsou pouze informativní a nelze je považovat za lékařské doporučení.


Účinnost CBD oleje při depresi

Rostlina konopí obsahuje více než stovku kanabinoidů včetně všeobecně proslulé dvojice tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD). Tyto kanabinoidy ovlivňují endokanabinoidní systém v lidském těle a mohou vyvolat celou řadu příznivých účinků. Přestože i THC má své terapeutické účinky, je nejčastěji spojováno s omamnými stavy, které lidé zažívají a spojují s konzumací marihuany, jako je zkreslené vnímání prostoru a času nebo nekontrolovatelné záchvaty smíchu. CBD kapky takové účinky nemají.

CBD olej nepřímo interaguje s kanabinoidními receptory CB1 a CB2 v mozku a centrálním nervovém systému způsobem, který pomáhá tělu obnovit rovnováhu – dosáhnout stavu homeostázy. Pokud člověk trpí depresí, může mu CBD olej přinést určitou stabilitunálady, mírnitúzkosti a dopomoci ke kvalitnějšímuspánku.

Jak již bylo zmíněno, výzkumy využití CBD oleje při depresi stále probíhají, ale důkazy, které jsou v současné době k dispozici, jsou z vědeckého hlediska povzbudivé. Vedle deprese může mít CBD pozitivní účinky i na řadu dalších aspektů (stres, nespavost, úzkost atp.) souvisejících s duševním zdravím. 

patří CBD olej mezi přírodní antidepresiva


CBD olej na zlepšení nálady

CBD kapky mají neuvěřitelný potenciál pro zlepšení nálady a zvýšení motivace. Bohužel vědecké důkazy, které za tímto tvrzením stojí, se zatím opírají pouze o studie provedené na zvířatechAnandamid je neurotransmiter zodpovědný za pocity radosti, štěstí a motivace, běžně se nazývá „molekula blaženosti“. CBD působí jako inhibitor takzvaného zpětného vychytávání anandamidu. To znamená, že CBD zvyšuje množství anandamidu dostupného v mozku. Zvýšená hladina anandamidu může snížit některé projevy letargie, anhedonie (neschopnosti prožívat kladné emoce a city) a únavy spojené s depresí. 

CBD také inhibuje zpětné vychytávání neurotransmiteru adenosinu. Adenosinové receptory hrají roli při projevech úzkosti a deprese. Pokud je hladina adenosinu v mozku příliš nízká, mohou se u člověka projevit úzkostné nebo depresivní příznaky. CBD olej inhibuje adenosinové receptory A2A, což vede ke zvýšení množství tohoto neurotransmiteru v mozku, což má za následek čisté myšlenky a zlepšenou náladu.

 

Co pomáhá na úzkost? Zkuste CBD olej

CBD kapky aktivují serotoninový receptor 5-HT1A, který zvyšuje hladinu serotoninu v mozku. Nízká hladina serotoninu je spojena se vznikem deprese i úzkosti. Při úzkosti se obvykle předepisují selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), které zvyšují množství zmíněného neurotransmiteru. Kanabidiol funguje podobně jako SSRI, ale nemá stejné vedlejší účinky jako tradiční antidepresiva.

Několik studií prokázalo schopnost CBD oleje snižovat úzkost. Na lidech s diagnózou generalizované sociální úzkostné poruchy byla provedena malá, dvojitě zaslepená studie, která měla změřit účinky CBD na jejich obtíže. Po podání CBD účastníci studie hlásili zmírnění úzkosti. Bylo u nich provedeno skenování mozku a snímky ukázaly změny ve vzorcích mozkového krevního průtoku, které korelovaly s nižší úrovní úzkosti.

CBD olej také ukázal potenciální přínos pro osoby s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). CBD nepřímo aktivuje receptory CB1 a CB2, a jak bylo uvedeno výše, zvyšuje množství „molekuly blaženosti“ anandamidu dostupné v mozku. Bylo prokázáno, že aktivace receptorů CB1 oslabuje chování, které je vyvoláno nepříznivými vzpomínkami. Zvýšení množství anandamidu spolu se snížením reakce na traumatické vzpomínky nabízí velký potenciál pro osoby trpící posttraumatickou stresovou poruchou. Komplexní přehled četných studií o schopnosti CBD snižovat reakce související s PTSD z roku 2018 navíc došel k následujícímu závěru: „Studie na lidech a zvířatech naznačují, že CBD může nabízet terapeutické výhody při poruchách souvisejících s nepřiměřenými reakcemi na traumatické vzpomínky.“CBD olej na spaní

Spánek je neuvěřitelně důležitý pro naši fyzickou, duševní a emocionální pohodu. Nejenže nespavost může způsobit samotná deprese, ale nespavost může být i vedlejším účinkem užívání antidepresiv. Nedostatek spánku může příznaky deprese ještě zhoršit. Správná dávka spánku může způsobit více než jen to, že se budete cítit odpočatí – může vám pomoci cítit se dobře. Protože CBD oleje mohou snížit úzkost, stres a emoce spojené s depresí, mohou také pomoci odstranit psychické překážky, které vám brání v dobrém spánku.

Ve studii z roku 2019 zjišťovali vědci na 72 pacientech trpících úzkostí a/nebo poruchami spánku, zda na ně bude mít kanabidiol nějaký účinek. Na konci tříměsíční studie pacienti užívali CBD denně a zaznamenali 79,2% pokles skóre úzkosti a 66,7% zlepšení skóre spánku (i když účinky na spánek nebyly konzistentní). Řešení úzkosti, ať už související se spánkem, nebo ne, je při léčbě deprese velmi důležité. Další slibný výsledek v podobě lepšího skóre spánku dále potvrzuje, že CBD olej je potenciálním doplňkem stravy, který lze používat k dosažení co nejlepšího spánku.

Kromě těchto přínosů mohou CBD kapky také zmírnit bolest a zánět, které mohou pacientům bránit usnout a zůstat spát. Významnou roli ve vnímání bolesti hrají glycinové receptory nacházející se v centrální nervové soustavě. Na „zvířecích pacientech” se ukázalo, že CBD snižuje neuropatickou bolest a zánět v těle. Pokud vám tedy fyzická bolest brání usnout a spát, CBD kapky vám mohou poskytnout účinnou pomoc.


Přínosy užívání CBD oleje při depresi

Přesná patofyziologie deprese je složitá a naše znalosti o ní se stále vyvíjejí. Z tohoto důvodu stále probíhají výzkumy, proč a jak některá antidepresiva fungují. Za hlavní faktor přispívající ke vzniku deprese se považuje chemická neboli neurotransmiterová nerovnováha v mozku. Většina antidepresiv funguje tak, že zvyšuje přítomnost určitých neurotransmiterů, které ovlivňují náladu a emoce, jako je serotonin a noradrenalin, a to tak, že blokují zpětné vychytávání těchto chemických látek.

Mezi běžné typy antidepresiv patří selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Tyto přípravky sice mohou dočasně zmírnit příznaky deprese, ale neumí vyléčit samotný stav. Tyto typy léků mohou mít také vedlejší účinky, jako např:

  • nevolnost
  • nespavost
  • bolesti hlavy
  • sucho v ústech
  • závratě
  • snížená sexuální touha nebo sexuální dysfunkce

U některých osob, zejména u těch mladších 25 let, mohou antidepresiva dokonce vyvolat sebevražedné myšlenky a sklony k nim, obvykle již při prvním užití nebo změně dávkování. Také pokud se rozhodnete přestat užívat antidepresiva typu SSRI a SNRI, můžete pociťovat nepříjemné abstinenční příznaky. Naproti tomu CBD olej je do značné míry bez vedlejších účinků a zdá se, že je podobně účinný jako SSRI a SNRI, ale přirozenějším a šetrnějším způsobem.


Jak používat CBD olej při depresi

Pokud zjistíte, že vaše léčba deprese nezabírá, máte možnost vyzkoušet CBD olej. Nezapomeňte se ale předtím poradit se svým lékařem, psychologem a/nebo psychiatrem, protože CBD kapky mohou interagovat s některými běžnými léky, včetně antidepresiv.  

Nejúčinnější postupy léčby deprese se často skládají z několika vzájemně se doplňujících částí. CBD olej by mohl doplňovat další metody, které již možná k řešení deprese využíváte, jako je terapie a cvičení. Je zapotřebí úzce spolupracovat s lékařskými odborníky, abyste vytvořili léčebný plán, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám. Můžete také zvážit rozhovor s konopným odborníkem, který má ohledně užívání CBD širší záběr znalostí.

Představa, že budete se svým lékařem hovořit o užívání konopného extraktu, může působit nepříjemně, pokud ale nebudete při plánování otevření a upřímní, nedostanete odpovědi, které hledáte. Jak přibývají další a další výzkumy, stigma, které obklopuje léčebné konopí a konopné výtažky, rychle mizí. Až budete mít od svého lékaře posvěcené, že můžete vyzkoušet CBD olej na depresi, bude třeba už jen se rozhodnout, jakým způsobem ho chcete konzumovat. Existuje řada různých možností, včetně užívání CBD oleje, tinktur, poživatin (jako jsou CBD gummies), kapslí nebo prostřednictvím vaporizace.

Nemálo lidem vyhovují CBD kapky pro své snadné a pohodlné užívání. Tento způsob je navíc diskrétní, účinky nastupují rychle a oleje jsou přenosné, takže je lze v případě potřeby snadno užívat během celého dne. Stejně tak jsou skvělé díky rychlé úlevě a snadnému použití vaporizéry. Kapsle lze užívat dvakrát až třikrát denně a lze je snadno zapracovat do vašeho běžného dne. Je zapotřebí experimentovat s různými způsoby podávání a rozhodnout se, který nejlépe vyhovuje vašemu životnímu stylu a potřebám.


Dávkování CBD oleje při depresi

Stejně jako žádní dva lidé neprožívají depresi stejným způsobem, nebudou ani dvě různá těla reagovat na CBD olej úplně stejně. Z tohoto důvodu neexistuje při léčbě deprese univerzální dávkování CBD oleje. Nejlépe je začít s doporučenou dávkou uvedenou na výrobku. Pokud se vám nedaří najít počáteční dávku, může vám pomoci naše doporučení vytvořené na základě analýzy stovek CBD produktů: Standardní dávka CBD oleje je 25 mg CBD užívaného dvakrát denně. Pokud vám toto množství nepřináší požadované výsledky, doporučujeme zvyšovat dávku o 25 mg každé 3–4 týdny, dokud nepocítíte úlevu.

 

Foto: Shutterstock

„Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti." Další informace naleznete v prohlášení o odpovědnosti.