Powered by Smartsupp

Jak zvládat úzkost a jak v tom může pomoct CBD?

Kanabidiol (CBD) je jedním z několika desítek kanabinoidů, které se nacházejí v konopí. Jedná se o nepsychoaktivní sloučeninu, která může pomoci při léčbě celé řady různých obtíží včetně úzkosti.

Úzkostné poruchy jsou nejvýznamnějším duševním onemocněním, které celosvětově postihuje odhadem až neuvěřitelných 25 % populace vyspělého světa. V následujícím článku se dozvíte, jak lze v boji s úzkostí využít CBD.

 

Co je to CBD?

Kanabidiol (CBD) je jedním z nejvíce zkoumaných kanabinoidů z konopí. Dalším velmi dobře známým kanabinoidem je tetrahydrokanabinol(THC). Spolu s CBD a THC obsahuje konopí dalších více než 500 chemických sloučenin.

Kanabinoidy, včetně CBD a THC, se vážou na speciální kanabinoidní receptory v mozku.

THC vyvolává známý pocit opojení, který si lidé s užíváním konopí spojují. CBDvšak tento účinek nepřináší. Místo toho nabízí řadu potenciálních zdravotních přínosů. Mimo jiné se ukazuje, že CBD může být účinnou pomocí při boji s mnoha typy úzkostných poruch.

Poslední výzkumy naznačují, že CBD má silné farmakologické účinky. Mnoho odborníků již nyní ví, že CBD má příznivé protizánětlivé účinky. Působí tím způsobem, že blokuje enzymy, které v těle vyvolávají záněty.

Systematický přehled z roku 2020 v časopise CNS Drugs přinesl zjištění, že léčba s využitím CBD snižuje počet záchvatů u lidí trpících syndromem Dravetové, což je záchvatové onemocnění rezistentní na léky. Pokračující legalizace léčebného konopí po celém světě přiměla mnoho vědců k zahájení studií různých terapeutických využití konopí a CBD.

Jednou z hlavních otázek kolujících mezi zdravotníky je, zda CBD může zmírnit úzkostné poruchy. Podle článku v časopise Dialogues of Clinical Neuroscience patří úzkostné poruchy mezi nejčastější psychiatrické obtíže. Odhaduje se, že různými formami úzkostných poruch trpí ve vyspělých zemích až čtvrtina populace.

 

Co říkají výzkumy

Podle autorů přehledu z roku 2015 CBD interaguje s kanabinoidním receptorem typu 1 (CB1R), serotoninovým receptorem 5-HT1A a dalšími receptory v mozku, které regulují pocit strachu a také chování vyvolané úzkostí.

Autoři přehledu nalezli preklinické a klinické důkazy, které označily CBD jako účinnou léčbu mnoha typů úzkostných poruch, včetně:

 • generalizované úzkostné poruchy (GAD)
 • posttraumatické stresové poruchy (PTSD)
 • panické poruchy (PD)
 • obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD)
 • sociální úzkostné poruchy (SAD)


V novější studii z roku 2020 vědci hodnotili
účinky CBD u 397 dospělých osob žijících na Novém Zélandu. Účastníci studie dostávali lékaři předepsané CBD na různé potíže, včetně nenádorové bolesti, symptomů souvisejících s rakovinou, neurologických a psychických potíží.

Účastníci ve všech skupinách zaznamenali po 3 týdnech léčby s využitím CBD zlepšení celkové kvality života. Osoby, které dostávaly CBD na úzkost nebo depresi, údajně zaznamenaly zlepšení své schopnosti vykonávat každodenní činnosti, snížení bolesti a příznaků úzkosti nebo deprese.

70 % účastníků studie uvedlo určitou míru spokojenosti s léčbou za využití CBD, a to od dobré až po vynikající. Pouze u 9,9 % účastníků se vyskytly nežádoucí vedlejší účinky, jako je útlum a živé sny. Ještě menší část účastníků (0,8 %) hlásila zhoršení příznaků.

V retrospektivní studii vědci hodnotili účinky léčby CBD u 72 dospělých osob s úzkostí nebo problémy se spánkem.

Většina účastníků studie dostávala jednu 25miligramovou kapsli CBD jednou denně. Několik účastníků dostávalo 50/75 mg denně. Jeden účastník s anamnézou traumatu a schizoafektivní poruchy dostával až 175 mg denně. Po prvních dvou měsících léčby CBD zaznamenalo 78,1–79,2 % účastníků zlepšení příznaků úzkosti. U 15,3–19,5 % účastníků však došlo po léčbě CBD ke zhoršení příznaků.
'


Co říkají o CBD výzkumy

Autoři článku z roku 2020 přezkoumali osm studií věnujících se roli CBD při léčbě různých úzkostných poruch. Nalezli důkazy podporující využití CBD jako účinné monoterapie nebo doplňkové terapie při léčbě generalizované úzkostné poruchy, sociální úzkostné poruchy a posttraumatické stresové poruchy.

Studie však ukázaly značné rozdíly u jednotlivých dávek CBD, které se pohybovaly v rozmezí 6–400 mg na dávku. Tyto rozdíly ukázaly na potřebu dalších kvalitních a rozsáhlých klinických studií, které by pomohly stanovit standardizované pokyny pro dávkování a klinické využití terapie pomocí CBD.

 

Jak CBD užívat

Jak již bylo zmíněno, vědci a zdravotníci dosud neurčili standardizovaná doporučení pro dávkování CBD. Ve studii z roku 2019 provedené na 57 dospělých mužích dospěli vědci k závěru, že 300–600 mg CBD významně snižuje příznaky úzkosti. Dávka vhodná ke zmírnění úzkosti závisí na samotném CBD produktu a způsobu jeho podávání.


Mezi typy CBD produktů patří například:

 • CBD olej
 • sublingvální sprej (podává se pod jazyk)
 • kapsle
 • poživatiny
 • vaporizační olej nebo konopné květy


Typ CBD produktu určuje, jak rychle začne kanabinoid účinkovat.

Účinky perorálně podávaného CBD, jako jsou oleje, poživatiny nebo kapsle, nastupují do 30 minut až 2 hodin. Kouření nebo vapování CBD oleje nebo konopných květů vede k prakticky okamžitým účinkům.

Lidé mohou orálně podávané CBD produkty používat ke zmírnění úzkosti v průběhu celého dne. Může pomoci užívat tyto produkty ráno s jídlem.

Kouření nebo vaporizace CBD oleje může přinést okamžité uvolnění a pomoci lidem během obzvláště stresujících událostí, jako je například veřejné vystupování před větší skupinou lidí.

 

Rizika a nežádoucí účinky

Autoři přehledu z roku 2019 potvrdili, že lidé mohou CBD dobře snášet i při dávkách až 1500 mg/den. Údaje o dlouhodobé bezpečnosti CBD jsou zatím velmi skromné. Mezi nežádoucí účinky spojené s CBD patří například:

 • ospalost
 • snížená chuť k jídlu
 • průjem
 • změny hmotnosti

Protože CBD produkty nejsou regulovány oficiálními orgány, měli by se lidé při jejich nákupu řídit vlastním úsudkem. Kupujte pouze produkty od renomovaných výrobců a distributorů.

 

Závěr

Stále rostoucí počet výzkumů naznačuje, že CBD může pomoci zmírnit úzkost, nejčastější poruchu duševního zdraví. Dávkování se může u jednotlivých typů produktů a jejich výrobců značně lišit. Lidé, kteří v současné době užívají léky na předpis nebo doplňky stravy, by se měli před zahájením užívání CBD poradit s lékařem.

 

Foto: Shutterstock

„Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti." Další informace naleznete v prohlášení o odpovědnosti.hemnia.com/cz Reviews with ekomi.cz