Powered by Smartsupp

Jak funguje CBD uvnitř našeho těla?

CBD (kanabidiol) je jedním z desítek kanabinoidů přirozeně se vyskytujících v konopí,  který k sobě v posledních dekádách ale poutá velkou pozornost nejen široké veřejnosti ale především lékařů a vědců. Ukazuje se totiž, že CBD může mít pro lidský organismus řadu pozitivních přínosů a zmírňovat příznaky zdravotních obtíží, jejichž výčet by vydal na samostatný článek. Jedině díky zvídavosti a píli vědců a výzkumníků vám můžeme nyní přiblížit, jak CBD spolupracuje s přirozenými mechanismy v našem těle a jaké možnosti využití nám tak nabízí. 

Nejčastěji se v souvislosti s blahodárným působením kanabidiolu na lidské zdraví zmiňuje epilepsie, úzkost, chronické bolesti, nevolnost, nespavost, roztroušená skleróza, poruchy endokrinního systému (mezi nejčastější patří cukrovka a onemocnění štítné žlázy) a různá neurodegenerativní onemocnění. Ty mají za následek postupnou degeneraci nebo přímo úhyn nervových buněk a způsobují problémy s pohybem (ataxie) nebo s duševními funkcemi (demence).

Říkáte si možná, jak může mít jedna sloučenina tak různorodé přínosy a nabízet našemu organismu tolik výhod. V základu stojí mechanismus, kterým CBD funguje uvnitř našeho těla a jak s ním spolupracuje. Na následujících řádcích se vám alespoň v hrubých obrysech pokusíme tyto mechanismy přiblížit.

Význam endokanabinoidního systému

CBD má schopnost interagovat s endokanabinoidním systémem (ECS) v našem těle.

Ten má významný vliv na udržování homeostázy. Mírně zjednodušeně to znamená, že CBD dokáže regulovat systém, který celou vyspělou továrnu jménem lidské tělo udržuje v rovnováze. Potlačuje procesy, které jsou přespříliš aktivní a vybočují tak z normálu, ale působí i opačně. Posiluje funkce, které jsou nedostatečné. 

Působení kanabidiolu v našem těle se tak zásadně odlišuje od fungování běžných léků nebo doplňků stravy, které mají obvykle specifický „směr“ účinků a zaměřují se na konkrétní proces v těle, který posilují nebo naopak utlumují.

ECS3 součásti endokanabinoidy, receptory a enzymy. Tělo si vyrábí endokanabinoidy, které se vážou na dva hlavní endokanabinoidní receptory CB1 a CB2, a jejich prostřednictvím působí na organismus. Po té, co endokanabinoidy splní svůj úkol, nastupují do hry enzymy, které je mají za úkol odbourat, zbavit se jich. 

Endokanabinoidní receptory najdeme v kůži, v různých orgánech, ale především v mozku. Více o endokanabinoidním systému se dozvíte z našeho článku.

Jak a proč CBD funguje jinak než THC?

Z hlediska účinků spočívá hlavní rozdíl mezi CBD a THC v tom, že THC je psychoaktivní. Způsobuje známý „rauš“ a navozuje pocit „zkouřenosti“, během něhož se v různých aspektech může měnit vnímání reality. Kanabidiol takové účinky nemá, i když není zcela přesné tvrdit, že CBD není psychoaktivní. Níže se pokusíme vysvětlit proč.

Rozdílné účinky CBD a THC na lidské tělo plynou především z toho, že obě látky odlišně interagují s ECS, tj. jinak působí na jeho receptory.

THC cílí především na kanabinoidní receptor CB1, který se vyskytuje zejména v centrální nervové soustavě. Tento receptor je zodpovědný za psychoaktivní účinky konopí. Aby tělo tedy mohlo prožívat psychoaktivní účinky, musí se THC s tímto receptorem spojit a aktivovat jej.

CBD také „spolupracuje“ s receptorem CB1, ale odlišným způsobem. Neaktivuje ho, nicméně znesnadňuje, aby ho aktivovaly jiné látky. CBD tak de facto usměrňuje účinky THC (mírní rauš) tím, že pro THC vytváří překážku k navázání se na receptor CB1. 

Proto má přítomnost CBD značný vliv na psychoaktivitu přípravků obsahujících THC. Ze stejného důvodu je poměr obou kanabinoidů důležitý pro odhad účinků přípravků z konopí. Podle nejnovějších výzkumů hrají v tomto významnou roli také další v konopí obsažené látky jako terpeny a flavonoidy. Nejde tedy jen o vztah s THC, protože CBD působí společně s mnoha dalšími látkami a i díky nim může mít spektrum různých přínosů.

Jak konkrétně CBD (spolu)pracuje s mechanismy našeho organismu

CBD funguje jako inhibitor enzymu FAAH (amidhydroláza mastné kyseliny). To znamená, že CBD brání tomuto enzymu, aby vykonával svou funkci – rozkládal uvnitř buněk endokanabinoidy, které si naše tělo samo produkuje. Tím, že CBD brání enzymu FAAH v činnosti (inhibuje ho), poskytuje podporu endokanabinoidům, které se přirozeně vyskytují v našem těle (2-AG a anandamidu). Tímto mechanismem CBD přispívá k udržování homeostázy. 

CBD aktivuje vaniloidní receptory a tím tlumí bolest. Vaniloidní receptory plní v těle celou řadu úkolů, především regulují přenos signálu bolesti, zánětu a tělesné teploty. Když se tedy vaniloidní receptory bolesti aktivují, zablokují přenos signálů bolesti do mozku. Konopí není jediná rostlina, které interaguje s těmito receptory. Mezi další takové rostliny známé pro své analgetické účinky patří například zázvor, černý pepř nebo chilli papričky.

CBD zvyšuje aktivitu GABA. Kyselina gama-aminomáselná (GABA) je takzvaný primární relaxační neurotransmiter. Její hlavní funkcí je regulace aktivity neuronů. Funguje jako brzdový pedál pro nervový systém. Zmírňuje nervové i svalové napětí, má tlumivý účinek, uklidňuje a chrání neurony před poškozením. Je spojena s relaxací a je důležitá pro hygienu spánku. Pomáhá připravit náš mozek na noční režim, tedy na to, aby usnul. 

Když GABA nefunguje správně, můžeme být nervózní a bude pro nás obtížné „vypnout“ stresovou reakci nebo usnout, což má za následek úzkost a nespavost. Tento neurotransmiter hraje důležitou úlohu také  bezprostředně po stresové situaci. Zpomaluje totiž srdeční frekvenci, snižuje krevní tlak a umožňuje nám relaxovat a z působení stresu se zotavit. Dysfunkce GABA může nepřímo vést ke snížení imunity a také k zažívacím potížím, pokud problém přetrvává po dlouhou dobu.

CBD je takzvaný allosterický modulátor GABA. To znamená, že CBDneaktivuje přímo receptor kyseliny, ale usnadňuje přirozeně se vyskytující GABA vázat se na samotné receptory. Výsledkem je zvýšený pocit relaxace a oslabení příznaků přílišného zatížení mozku stimuly, která se projevuje úzkostí, nespavostí, post-traumatickou stresovou poruchou atd.

Výše zmíněné procesy, do nichž se zapojuje CBD, ukazují, jak všestranně kanabidiol může působit a proč v debatě o jeho účincích nejčastěji skloňuje schopnosttlumit bolest, působit protizánětlivě, regulovat stres a přispívat k uvolnění a dobrému spánku. O konkrétním užití CBD a jeho potenciálu působit blahodárně na lidský organismus a pomáhat tak v boji proti onemocněním různorodého charakteru se rozepíšeme v některém z dalších článků.

 

 

 Foto: Shutterstock

„Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti." Další informace naleznete v prohlášení o odpovědnosti.

hemnia.com/cz Reviews with ekomi.cz