Powered by Smartsupp

Co je to CBG a jaké přínosy může mít jeho užívání?

CBG je další z řady sloučenin přirozeně se nacházejících v konopí (patří do skupiny kanabinoidů), který na sebe čím dál více  strhává pozornost široké veřejnosti pro jeho možné přínosy pro lidský organismus. A zdá se, že právem. Jakkoli je informační prostor zatím relativně skoupý na kvalitní vědecká data a zjištění, o která bychom se s jistotou mohli opřít, z výzkumů je jasné, že CBG skýtá obdobně velký potenciál jako CBD.

Kanabigerol neboli CBG přezdívaný také jako matka všech kanabinoidů, může mimo jiné zvýšit hladinu energie člověka, a podpořit tak jeho produktivitu, stejně jako zmírňovat stres, ale bez opojení spojovaného s účinky THC. CBG má také několik potenciálních zdravotních přínosů, z kterých by mohli profitovat lidé trpící širokou škálou fyzických a psychických potíží.

V tomto článku se podrobněji věnujeme terapeutickému potenciálu CBG, jeho srovnání s CBD i tomu, jak z užívání CBG vytěžit maximu

Co je CBG?
Je CBG psychoaktivní?
Jak se CBG získává?
Co CBG dělá pro tělo?
Je CBG přírodní?
Je CBG legální?
Jaký je rozdíl mezi CBG a CBD?
CBG vs. CBD: účinky a přínosy
CBG vs. CBD: lékařské výzkumy
CBG vs. CBD: dostupnost
Jak zvýšit účinky CBG

Co je CBG?

CBG neboli kanabigerol vytvářejí všechny rostliny konopí. Rozdíl mezi technickým konopím a konopím s vysokým obsahem THC spočívá v tom, jak každá rostlina CBG zpracovává.Rostliny s vysokým obsahem THC syntetizují více enzymů, které přeměňují CBG na THC, zatímco technické konopí má více enzymů, které přeměňují CBG na CBD.

Všechny kanabinoidy pocházejí z kyselé formy CBG - kyseliny kanabigerolové (CBGA). CBG je nepsychoaktivní látka s některými vlastnostmi podobnými těm, které vykazuje CBD a THC při interakci s kanabinoidními receptory.Ačkoli vás CBG neomámí, může vyvolat mírný kognitivní účinek podobný účinkům delta 8 THC. Můžete se tak cítit lépe naladěni nebo soustředěni na cokoli, na čem pracujete, aniž byste svůj mozek stimulovali přespříliš.Právě proto, že dokáže zvyšovat koncentraci a produktivitu, se CBG stalo populární mezi neurohackery, biohackery a dalšími uživateli, kteří dbají na své zdraví a zároveň chtějí posouvat hranice vlastního výkonu.


Je CBG psychoaktivní?

CBG není vám nepřivodí pocity euforie typické například pro blízkého příbuzného THC. Jakkoli taková informace může být pro některé lidi zklamáním, kanabigerolu to otevírá cestu k obecnějšímu využití a může pomoci konopí jako takovému překonat mýty a bariéry části společnosti, která tuto rostlinu a produkty z ní vnímá jednostranně jako potenciálně nebezpečnou drogu.

CBG tak je možné užívat během běžných pracovních dnů a využívat jeho pozitivního vlivu, aniž byste se při jeho konzumaci museli bát stavu, v němž budete takzvaně omámeni.


Jak se CBG získává?

CBG je poměrně vzácné. Rostliny konopí, které jsou dostatečně zralé pro sklizeň, obvykle obsahují pouze kolem 1 % CBG, což je velmi malé množství ve srovnání s tím, kolik můžete z konopí získat THC nebo CBD. Kreativní výrobci naštěstí našli způsob, jak extrahovat velké množství CBG, aniž by použili obrovské množství konopné biomasy.

CBG se získává z mladých rostlin ještě předtím, než ho jejich enzymy přemění na jiné kanabinoidy. Vědci v poslední době pokročili v genetickém inženýrství konopných rostlin, aby produkovaly více CBG přirozenou cestou, takže výroba konzumovatelných CBG extraktů není tak náročná.


Co CBG dělá pro tělo?

Stejně jako ostatní kanabinoidy působí CBG prostřednictvím interakce s endokanabinoidním systémem (ECS). Tento systém se skládá ze dvou typů receptorů (CB1 a CB2), endokanabinoidů a metabolických enzymů. Jako celek ECS funguje při podpoře a udržování homeostázy v celém těle. Endokanabinoidním systémem nejsou vybaveni pouze lidé, mají ho všechny organismy s výjimkou některých forem mořských živočichů.

Krátce ale ke kanabinoidním receptorům. Receptory CB1 se vyskytují v centrální a periferní nervové soustavě a spolupracují s neurotransmitery v mozku, zatímco receptory CB2 se nacházejí především v imunitním systému a jednotlivých orgánech. CBG se váže na oba typy kanabinoidních receptorů, ale neaktivuje je. Tím se funkčně liší od THC, které se na ně váže a aktivuje je, i od CBD, které se na žádný z těchto receptorů přímo neváže.

Je CBG přírodní?

Ano, CBG je zcela přírodní sloučenina a vzniká v raných fázích růstu konopí. Určité nejasnosti ohledně přírodního statusu CBG pramení z procesu, který se k jeho získání z rostlin používá. Vzhledem k tomu, že CBG se v konopí vyskytuje v nízkých koncentracích, používají výrobci CBG k extrakci značného množství CBG z konopí pokročilé extrakční technologie, které obvykle zahrnují využití CO2 nebo etanolu.


Je CBG legální?

CBG je legální, ale jeho skutečné postavení z pohledu zákonů není tak jasné. CBG není zařazeno mezi drogy podle Úmluvy OSN o psychotropních látkách z roku 1971. Jinými slovy, není mezinárodně regulováno, takže jednotlivé země na jeho využití nemusí v rámci své jurisdikce uvalovat žádná omezení. Pokud produkty získané z konopí obsahují 1 % THC nebo méně, mohou se legálně prodávat online i v kamenných obchodech.


Jaký je rozdíl mezi CBG a CBD?

Z chemického hlediska jsou si CBG a CBD poměrně podobné. Obě molekuly obsahují výhradně uhlík, vodík a kyslík. Mají také podobnou chemickou strukturu. Mezi oběma sloučeninami však existují významné biologické rozdíly:


CBG vs. CBD: účinky a přínosy

CBG a CBD mají odlišný způsob interakce s ECS. CBG interaguje s receptory CB1 a CB2, zatímco CBD se s nimi přímo nespojuje. To následně dodává CBG a CBD rozdílné farmakologické účinky. Přesto mají i několik podobných účinků. Nejviditelnějším z nich je, podle uživatelů CBD a CBG, že jim kanabinoidy pomáhají zvládat úzkost a stres. CBD se obecně doporučuje spíše na bolesti a záněty, zatímco CBG funguje lépe na zvýšení soustředění a pozornosti.

 

CBG vs. CBD: lékařské výzkumy

Pokud jde o zdravotní přínosy, o CBD toho dnes víme rozhodně více než o CBG. Mnoho studií CBD označilo za silný protizánětlivý a antioxidační prostředek, který lze využít při široké škále onemocnění, od zánětu po chronickou bolest, depresi, úzkost, závislosti, diabetes, autoimunitní a neurodegenerativní poruchy.

Naproti tomu výzkum CBG je zatím nedostatečný. Současné poznatky ale naznačují, že může pomáhat při potížích, jako je:

 

  • Ztráta chuti k jídlu
  • Bakteriální infekce
  • Poruchy funkce močového měchýře
  • Rakovina
  • Glaukom (zelený zákal)
  • Huntingtonova choroba
  • Zánětlivé onemocnění střev

 

I když výše uvedený seznam vypadá slibně, je důležité si uvědomit, že studie tyto přínosy pouze naznačují. K úplnému pochopení toho, jaký vliv na naše zdraví CBG má, je zapotřebí mnohem více výzkumů.


CBG vs. CBD: Dostupnost:

To je možná největší rozdíl mezi CBG a CBD. Na výrobu CBD je potřeba přibližně 20krát méně rostlinné hmoty než na výrobu stejného množství CBG, díky čemuž je CBD výrazně levnější. Dokud nedojde k zásadnímu průlomu v metodách získávání CBG, jeho popularita se CBD nevyrovná.

 

Jak zvýšit účinky CBG

Pokud zvažujete užívat CBG a těžit z výhod, které přináší, tj. zejména posílení kognitivních funkcí, můžete udělat několik věcí, které jeho účinnost ještě zvýší.

 

1. CBG užívejte jen tehdy, když ho potřebujete

V první řadě byste měli CBG používat pouze tehdy, když ho opravdu potřebujete. Vzhledem k tomu, že se CBG váže na receptory CB1, může je časem znecitlivět a jeho účinky postupně zeslábnou.

Šetřete si CBG na chvíle, kdy máte před sebou nejnáročnější duševní činnosti nebo kdy vám v práci začíná intenzivní období.

 

2. Vybudujte si dobré životní návyky

Druhým nejdůležitějším aspektem maximalizace přínosů CBG je začlenění dalších návyků zvyšujících produktivitu do každodenního života. Duševní klid a soustředění vám pomůže zlepšit dostatek kvalitního spánku, vyvážená strava a pravidelný pohyb. Když užíváte CBG, dostanete se do lepšího rozpoložení, než by tomu bylo bez něj, takže pokud už produktivní jste, CBG vás může posunout ještě dál, abyste se stali tou nejlepší verzí svého pracovního já.


3. Zavedení postupů pro snižování stresu

Pokud si chcete udržet své duševní zdraví, je nanejvýš důležité naučit se zvládat stres. Každodenní meditace, všímavost k vlastním pocitům i tělesným prožitků, nebo psaní deníku jsou vynikající způsoby, jak snížit stres a hladinu kortizolu, která je spojena s lepšími kognitivními funkcemi. Psaní deníku může být obzvlášť prospěšné, pokud jste „přemýšlivým“ typem člověka a často bojujete s neutuchajícím přílivem myšlenek.


Závěr: Co je CBG?

CBG je jedním z vedlejších kanabinoidů, které se v konopí vyskytují v malém množství. Má podobné účinky jako CBD, ale je považováno za lepší volbu pro zvýšení soustředění a produktivity. Bohužel, produkty s CBG jsou mnohem hůře dostupné než doplňky stravy obsahující CBD kvůli výše zmíněným potížím při výrobě. CBG vyžaduje přibližně 20krát více rostlinné hmoty než CBD, což prodražuje výrobu i malých dávek CBG extraktů.

Navzdory slibnému pokroku v metodách extrakce nás čeká ještě dlouhá cesta, pokud chceme, aby produkty CBG byly stejně dostupné jako jiné populárnější kanabinoidy. Celkově může být CBG skvělým doplňkem, který vám pomůže zůstat vyrovnaní a dělat více věcí. Nečekejte od něj ale zázraky.

 

 

Foto: Shutterstock

 

Stručně a jednoduše:
 1. Hemnia nechce ani nemůže nahradit odbornou péči vašeho lékaře.

2. Produkty Hemnia nejsou léky (neboli léčivé přípravky), proto k nim tak prosím nepřistupujte.

3. Hemnia nabízí produkty z konopí, ale žádné omamné ani psychotropní látky u nás nehledejte. Nenabízíme je ani nedoporučujeme.

Zde si přečtěte kompletní text prohlášení o odpovědnosti.