Powered by Smartsupp

Co je CBN a jaké má účinky?


Kanabinol, označovaný také jako CBN, je jednou z mnoha chemických sloučenin, které se přirozeně vyskytují v rostlinách konopí. CBN olej si díky potenciálně blahodárným účinkům na zdraví rychle získává příznivce z řad široké laické i odborné veřejnosti. Bohužel cesta na výsluní není bez překážek. Současný stav věcí charakterizuje na jedné straně víra ve velký potenciál CBN,na straně druhé ale velmi málo podložených informací, o které se můžeme opřít.

Stejně jako CBD olej a CBG olej, ani CBN nezpůsobuje typické „omamné opojení“ spojované s užíváním konopí a jeho hlavní složkou THC. Ačkoli CBN doposud nestálo v centru zájmu výzkumníků a akademiků zdaleka tolik jako CBD, první výzkumy CBN naznačují jeho slibný potenciál.

CBN olej vs. CBD olej

Mnoho lidí si CBN a CBD plete. To je pochopitelné. Je těžké udržet si přehled o všech zkratkách, které jsou si navíc tak podobné. Přesto mezi nimi  existuje několik zásadních rozdílů.

Prvním rozdílem je, že o CBD toho víme mnohem více. Výzkum je sice stále v plenkách, ale objem informací se nedá s CBN srovnat. Horší je to i s dostupností, kdy CBD profituje ze své slávy a CBN stojí v pozadí. Odborníci ho příliš často nezmiňují a potenciální zákazníci o něm ani nemají tušení. Prozatím.

CBN: zázrak na podporu spánku?

Společnosti, které prodávají CBN oleje, je často uvádějí na trh jako prostředky na podporu spánku. Opírají se totiž o určitá zjištění a často neoficiální důkazy, že by mohlo jít o účinné sedativum.

Mnoho lidí používá CBN, protože jim pomáhá lépe usnout a mít kvalitnější spánek. Zatím ale proběhlo jen velmi málo vědeckých výzkumů, které by naznačovaly, jak (a zda vůbec) v tomto ohledu dokáže pomoci. Jde tedy spíše o domněnky a přirozené dedukce, potvrzení odborníky ale stále schází.

Existuje pouze jedna (poměrně stará) studie, která zmiňuje výše zmíněné souvislosti. Vydaná ale byla v roce 1975, zabývala se pouze pěti subjekty a testovala  CBN jen ve spojení s tetrahydrokanabinolem (THC), hlavní psychoaktivní sloučeninou v konopí. Za sedativní účinky tedy mohlo být zodpovědné právě to.

Jedním z důvodů, proč si lidé spojili CBN se spánkem, může být skutečnost, že tato sloučenina je výrazněji obsažena ve starých konopných květech.Po dlouhodobém působení vzduchu se kyselina tetrahydrokanabinolová (THCA) mění právě na CBN. V neoficiálních pramenech se argumentuje tím, že stárnoucí konopí má tendenci uživatele uspávat, což by mohlo vysvětlovat omílanou souvislost spánku a CBN. Nikdo se ale prozatím nepostavil za tvrzení, že za tím vším stojí CBN a ne jiné faktory. Na to je směrodatných a ověřitelných informací stále málo.

 

Odborníci vidí souvislost mezi CBN a kvalitou spánku, s jistotou to zatím potvrzeno nebylo.

 

Nejen na spánek aneb další přínosy CBN

Studií o účincích CBN pozvolna přibývá, příznivé účinky, jakkoli širokou paletu přínosů může CBN mít, ale dosud přesvědčivě nepotvrdily. S ohledem na tuto skutečnost shrnujeme, co říká omezené množství dostupných výsledků z výzkumů:

 • CBN může zmírnit bolest. Studie z roku 2019 na potkanech to prokázala. Došla k závěru, že CBN by mohlo tlumit bolest u lidí s nemocemi jako je například fibromyalgie.
 • Může stimulovat chuť k jídlu. To je klíčové především u nemocí jako rakovina nebo HIV, kde je její ztráta vedlejším projevem. Tato studie vznikla opět po testování na potkanech.
 • Může mít neuroprotektivní účinky. Studie z roku 2005 odhalila, že CBN zpomaluje nástup amyotrofické laterální sklerózy (ALS) u potkanů.
 • Může mít antibakteriální účinky. Studie provedená v roce 2008 se zabývala tím, jak CBN ovlivňuje bakterii MRSA (meticilin-rezistentní zlatý stafylokok), která způsobuje stafylokokové Vědci zjistili, že CBN dokáže tyto bakterie, které jsou obvykle odolné vůči mnoha typům antibiotik, zahubit.
 • Mohlo by potlačovat zánět. Mnoho kanabinoidů je spojováno s protizánětlivými vlastnostmi. Platí to i u CBN. Studie z roku 2016 provedená na hlodavcích přinesla závěr, že CBN zmírňuje u potkanů zánět spojený s artritidou.

 

CBN pravděpodobně zvyšuje chuť k jídlu.

 

Další výzkum by měl ověřit přínosy CBN. Potřebné jsou ale zejména výzkumy provedené na lidech, ty na hlodavcích nelze prezentovat jako faktické a slouží jako podklady pro další bádání.

Riziko interakcí

Je známo, že CBD interaguje s některými léky – zejména s těmi, které jsou opatřeny „grapefruitovým varováním“ (ty, které se nemají užívat společně s grapefruity). Nevíme však, zda se to týká i CBN.

Přesto je lepší být v tomto ohledu opatrný. Pokud užíváte některý z následujících léků, před prvním užitím se poraď se svým lékařem:

 • antibiotika a antimikrobiální látky
 • léky proti rakovině
 • antihistaminika
 • antiepileptické léky (AED)
 • léky na krevní tlak
 • léky na ředění krve
 • léky na cholesterol
 • kortikosteroidy
 • léky na erektilní dysfunkci
 • léky na gastrointestinální trakt (GI), například na léčbu gastroezofageální refluxní choroby (GERD) nebo nevolnosti
 • léky na srdeční rytmus
 • imunosupresiva
 • léky na úpravu nálady, na léčbu úzkosti a depresí
 • léky proti bolesti
 • léky na prostatu

Ne/bezpečné CBN?

V současnosti nejsou známy žádné vedlejší účinky CBN. To ale nutně neznamená, že žádné neexistují. O CBN zatím jednoduše chybí dostatek dat, abychom cokoli mohli říct s jistotou.

Rizika jsou s největší pravděpodobností minimální, ale na pozoru by se měly mít vybrané skupiny lidí jako těhotné a kojící ženy nebo děti a pacienti trpící chronickým onemocněním.

Výběr produktu

CBN olej se ve výrobcích často mísí s CBD olejem.Obvykle se dodává ve skleněné lahvičce s malým kapátkem připevněným na vnitřní straně víčka.Oboje platí i o našich olejích.

Výběr CBN produktu má svá pravidla. Trvejte na testování nezávislou laboratoří a výstupní zprávě nebo certifikátu o analýze (COA) s potvrzením o obsahu kanabinoidů. Někdy je součástí i test kvůli těžkým kovům, plísním a pesticidům. Zaměřujte se na výrobky renomovaných společností, které vám na vyžádání předají všechny potřebné infomace ohledně postupu výroby nebo certifikacích. Přesně na takovém principu funguje Hemnia a všechny naše CBN oleje

Závěr

Ačkoliv máme zatím nedostatek ověřených informací a prokazatelných přínosů pro zdraví, jsme přesvědčeni, že CBN má své dny slávy teprve před sebou. Na studiích se pilně pracuje a odborníků, kteří v CBN vidí potenciál, strmě přibývá.

 

Foto: Shutterstock

Stručně a jednoduše:

 1. Hemnia nechce ani nemůže nahradit odbornou péči vašeho lékaře.
 2. Produkty Hemnia nejsou léky (neboli léčivé přípravky), proto k nim tak, prosím, nepřistupujte.
 3. Hemnia nabízí produkty z konopí, ale žádné omamné ani psychotropní látky u nás nehledejte. Nenabízíme je ani nedoporučujeme.

 Zde si přečtěte kompletní text prohlášení o odpovědnosti.