Powered by Smartsupp

CBD olej a pomoc při chronické bolesti

 

Není pochyb o tom, že každý z nás ví, co to je bolest, protože ji někdy v životě zažil. Ať už se jednalo o akutní bolest následkem úrazu, nebo o dlouhotrvající bolest způsobenou nemocí či infekcí. Bolest je jednoduše běžnou součástí života a je to způsob, jak nám naše tělo říká, že něco není v pořádku. Tentokrát se pokusíme zodpovědět otázku, zda a jak může CBD pomáhat s chronickou bolestí.

Bolest většinou odezní sama v okamžiku, kdy se zranění zahojí nebo se zbavíme infekce. U některých lidí však může bolest přetrvávat týdny, měsíce a někdy i roky. Pokud bolest přetrvává 12 týdnů nebo dokonce déle, jedná se o tzv. chronickou bolest. Ta může být často velmi vysilující a může způsobit, že lidé postižení takovou bolestí nejsou schopni normálně fungovat a žít plnohodnotný život. Bolest je nejen omezuje, ale často ohrožuje i další aspekty fyzického a duševního zdraví

 

Typy chronické bolesti

Vědci se domnívají, že chronická bolest je způsobena tím, že tělo vysílá do mozku neřízené signály bolesti bez jasné příčiny. K tomu může docházet i dlouho poté, co došlo k uzdravení.  Chronickou bolest lze také zjednodušeně rozdělit do dvou kategorií – neuropatickou, nebo zánětlivou. Příčinou neuropatické bolesti je především nadměrná aktivace neurotransmiteru v mozku. Název tohoto neurotransmiteru je glutamát a je zodpovědný za modulaci neuronů v nervové dráze bolesti. 

Dalším typem neurotransmiteru v mozkovém kmeni a míše je glycin. Tento neurotransmiter je zodpovědný za podporu působení glutamátu. Jeho úlohou je, že se glycin stává klíčovým hráčem v signalizaci bolesti. Zánětlivá bolest s neuropatickou bolestí souvisí, ale není omezena pouze na neurony. Zánětlivá bolest je způsobena reakcemi imunitního systému na stresory v prostředí, toxiny a infekce.

Základním mechanismem, který se podílí na vzniku zánětlivé bolesti, je modulace (zvýšení citlivosti) kanálů TRPV1. Tato modulace bolesti spočívá v uvolňování prostaglandinů regulujících zánětlivé reakce, oxidační stres a snižování tzv. nocicepčního prahu (prahu bolesti), což přináší zvýšenou citlivost na bolest.


Příznaky chronické bolesti

Příznaky se mohou u lidí velmi lišit a do značné míry závisí na původní příčině chronické bolesti. Navzdory tomu je však mnoho příznaků považováno za společné a běžné. Patří mezi ně tyto:


Fyzické příznaky

  • bolesti hlavy a krku
  • bolesti dolní části zad
  • vystřelující bolest, pálení nebo bodání
  • brnění nebo mravenčení
  • necitlivost nebo úbytek citlivchosti
  • bolest, která se objevuje bez zjevné příčiny
  • bolest, která je způsobena událostmi, které obvykle bolestivé nejsou (např. otření se o něco, pobyt v nízkých teplotách nebo česání vlasů)


Emoční a jiné příznaky

  • potíže se spánkem nebo odpočinkem
  • neschopnost vykonávat běžné denní činnosti (např. práci, cvičení nebo se účast na společenských událostech)
  • pocity úzkosti a deprese


CBD na chronickou bolest

Stačí se poptat známých nebo zběžně prohledat internet a zjistíte, že jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé užívají CBD (kanabidiol), jsou jeho účinky v boji proti bolesti. Je tomu tak z dobrého důvodu. 

Přestože výzkumy účinků CBD proti bolesti nejsou zdaleka uzavřená kapitola a odhalují nové mechanismy, jak přesně CBD proti bolesti působí, již nyní víme, že CBD může být v boji proti bolesti velmi účinným prostředkem. Mnoha lidem tak CBD pomáhá vrátit se zpět do plnohodnotného a aktivního života.

Důvodem, proč má CBD potenciál účinně zmírňovat chronickou bolest, jsou způsoby, jakými interaguje s naším tělem, přesněji s  endokanabinoidním systémem (ECS) a dalšími receptory a neurotransmitery, které se podílejí na vnímání bolesti.


CBD, endokanabinoidní systém a bolest

CBD může zmírňovat chronickou bolest díky způsobu, jakým interaguje s naším ECS – aktivuje kanabinoidní receptory a obnovuje hladiny endokanabinoidů, které řídí, jak prožíváme bolest. Když například nemáme v těle dostatek endokanabinoidů, může se u nás citlivost na bolest zvýšit. Ve schopnosti těla potlačovat a kontrolovat bolest hrají důležitou roli také kanabinoidní receptory CB-1 a CB-2.

CBD potlačuje vnímání bolesti více směry – aktivací receptorů CB-1, které jsou zodpovědné za potlačování signálů bolesti, tak receptorů CB-2, které povzbuzují opioidní receptory k uvolňování přirozených látek působících proti bolesti v našem mozku. Kromě toho se také ukazuje, že CBD zvyšuje v mozku signalizaci anandamidu (endokanabinoidu – látky, kterou si naše tělo samo produkuje) často označovaného jako „molekula blaženosti“, protože souvisí s pocity pohody a štěstí.


CBD, glutamát, glycin a bolest

Jak již bylo zmíněno, glycin hraje důležitou roli ve způsobu, jakým glutamát moduluje aktivitu neuronů v primárních drahách vedení bolesti, podporuje jeho aktivitu a zvyšuje naši citlivost na bolest.

Díky této interakci mezi glutamátem a glycinem může aktivace glycinových receptorů (GlyR) způsobovat bolest nebo zesilovat její vnímání. Vědci zjistili, že CBD spouští analgetický účinek a potlačuje chronickou neuropatickou a zánětlivou bolest.


CBD, prostaglandiny, oxidační stres a bolest

Vědci také prokázali, že CBD má silné protizánětlivé účinky, které mohou pomoci snížit chronickou zánětlivou bolest. 

Důvodem je především schopnost CBD snižovat aktivitu enzymu cyklooxygenázy podobně jako léky ze skupiny NSAID (Nesteroidní antiflogistika), jako je ibuprofen, aspirin či naproxen. Toto snížení cyklooxygenázy inhibuje uvolňování prostaglandinů, které jsou zodpovědné za zánětlivou reakci lidského těla. 

Vědci také zjistili, že CBD pomáhá bojovat proti zánětua s ním spojenému oxidačnímu stresu tím, že má imunosupresivní účinek na buňky, které hrají roli v zánětu.


CBD produkty proti chronické bolesti

Stejně jako u všech ostatních produktů pro péči o zdraví, je i při užívání CBD na bolest důležité vybírat vždy kvalitní produkty. Důležitá je také pravidelnost užívání. Jedině tak budete moct plně pocítit a docenit všechny jeho výhody.


CBD oleje a tinktury

Pro každodenní prevenci a udržení dobrého stavu doporučujeme sublingvální podávání plnospektrálního CBD oleje nebo tinktury.


Vaporizace

Při akutních vzplanutích bolesti může díky rychlému nástupu účinku poskytnout téměř okamžitou úlevu vaporizace CBD.


CBD s vnějším použitím

Speciálně vyvinuté CBD masti dodávají CBD přímo do postižené oblasti, a poskytují tak lokální úlevu od bolesti.

 

Foto: Shutterstock

 Stručně a jednoduše:
 1. Hemnia nechce ani nemůže nahradit odbornou péči vašeho lékaře.

2. Produkty Hemnia nejsou léky (neboli léčivé přípravky), proto k nim tak prosím nepřistupujte.

3. Hemnia nabízí produkty z konopí, ale žádné omamné ani psychotropní látky u nás nehledejte. Nenabízíme je ani nedoporučujeme.

Zde si přečtěte kompletní text prohlášení o odpovědnosti