Powered by Smartsupp

CBD a nevhodná interakce s léky?

Předpoklad, že CBD nebude interagovat s léky, protože není psychoaktivní, je potenciálně nebezpečný omyl. Široké uznání rozdílu mezi CBD a konopím s vysokým obsahem THC znamená pozitivní posun v medicíně, ale tento vývoj také posloužil k rozšíření uvedené domněnky.

Skutečně se po užití CBD nebudete cítit v rauši a takzvaně „zkouření“, ale je dobré vědět, že CBD překračuje hematoencefalickou bariéru, což znamená, že působí na mozek. Ve skutečnosti CBD přímo ovlivňuje centrální nervový systém způsobem, který mírně mění náladu a vnímání, což mu technicky vzato odebírá označení nepsychoaktivní. Vhodnější by bylo používat termín neintoxikující.

Může to znít jako slovíčkaření, ale jakmile pochopíte, že CBD je neintoxikující látka, která přesto vyvolává řadu fyziologických změn, uvědomíte si, že je nutné uvažovat i nad tím, že CBD může vstupovat do interakce s různými léky a někdy dokonce zásadně měnit jejich účinky. Téměř ve všech případech se tato změna týká rychlosti metabolismu léků.

V tomto textu vám vysvětlíme, jak přesně CBD s léky interaguje, kterých léků se to týká a jak tyto interakce nejlépe zvládnout


Mechanismus, kterým CBD ovlivňuje metabolismus léčiv, je poměrně přímočarý

Podle výzkumného článku z roku 2019 publikovaného v časopise Journal of Clinical Medicine je CBD známým inhibitorem skupiny jaterních enzymů zvaných enzymy cytochromu P450.

Enzymy cytochromu P450, které jsou zodpovědné za tvorbu a rozklad široké škály látek, jako jsou hormony na bázi steroidů a tuky, udržují zdravou rovnováhu životně důležitých molekul ve všech našich buňkách.

Tato třída enzymů také rozkládá sloučeniny obsažené v lécích na předpis, což umožňuje, aby naše tělo pociťovalo jejich účinky po určenou dobu a na určené úrovni intenzity. Vzhledem k tomu, že CBD do určité míry inhibuje produkci enzymů cytochromu P450, dochází k interakci, která zhoršuje metabolismus léků.

Nižší koncentrace těchto enzymů cytochromu znamená, že léky na předpis působí silnějia po delší čas, protože nejsou odbourávány tak rychle. Malý, ale stále rostoucí počet výzkumů v této oblasti zatím nepřinesl žádná jasná data týkající se síly tohoto účinku. Bylo však identifikováno mnoho látek (asi 2/3 všech typů léků na předpis), které mohou být tímto způsobem CBD ovlivněny.


Léky interagující s CBD

 • CYP3A4
 • CYP2D6
 • Antihistaminika
 • Antipsychotika
 • Antiretrovirotika
 • Betablokátory
 • Benzodiazepiny
 • Opioidy
 • Blokátory vápníkového kanálu
 • SSRI
 • Cyklosporin
 • Tricyklická antidepresiva
 • Haloperidol
 • Makrolidy
 • Sildenafil (a další inhibitory PDE-5)
 • Některé statiny (atorvastatin a simvastatin, ale ne pravastatin nebo rosuvastatin)

 

Zpráva ministerstva zdravotnictví státu Washington, D. C., která se zabývá interakcemi konopí a CBD s léky, uvádí dva specifické enzymy cytochromu, které CBD inhibuje. Pro upřesnění, oba tyto enzymy jsou součástí výše zmíněné kategorie cytochromů P450, ale jednotlivě jsou označeny změtí písmen a čísel: CYP3A4 a CYP2D6. Ačkoli to nejsou jediné enzymy inhibované CBD, tyto dva jsou nejvýznamnější z hlediska lékových interakcí s širokou škálou běžných léčiv.

Zpráva uvádí, že CYP3A4 je zodpovědné za odbourávání antihistaminik, některých statinů, blokátorů kalciových kanálů a několika dalších tříd léčiv. CYP2D6 slouží v těle k metabolizaci antidepresiv, beta-blokátorů, opioidních léků proti bolesti a opět několika dalších tříd léčiv. Výše uvedená studie vysvětluje, že při inhibici těchto enzymů stoupají sérové koncentrace výše uvedených léků po delší dobu než u lidí, kteří tyto léky užívali bez CBD.

Konkrétních léků, s nimiž CBD interaguje, je příliš mnoho na to, aby je bylo možné uvést v jednom článku, ale pokud jste si vědomi, jaký typ léku užíváte, tj. antihistaminikum nebo opioidní lék proti bolesti, můžete určit, zda je interakce pravděpodobná, či nikoli.

V tomto seznamu jsou uvedeny příklady léků a látek rozdělených podle typu, které mohou s CBD interagovat:

 • Benadryl (antihistaminikum)
 • kodein (opioid)
 • Metoprolol (beta blokátor)
 • Zoloft (antidepresivum)
 • Lipitor (statin)
 • alkohol

Jako vždy je nutné, abyste se v případě jakýchkoli otázek ohledně možných interakcí CBD s léky, které v současné době užíváte nebo plánujete užívat, poradili se svým lékařem. Tato nepřímá enzymová cesta není jediným způsobem interakce CBD s léky, protože může přímo cílit na řadu receptorů jako agonista nebo antagonista, což znamená, že buď podporuje, nebo omezujepůsobení receptoru.

Tyto účinky však ještě nebyly důkladně prozkoumány a z hlediska významu pro uživatele zdravotní péče by pravděpodobně byly stejně druhotné ve srovnání s působením inhibujícím enzymy. Jeden takový případ, který je obzvláště zajímavý a pro mnohé z nás vysoce relevantní, však zahrnuje vztah mezi CBD a alkoholem.


CBD a alkohol

Výsledky studie, které se zúčastnilo deset lidí a která byla zveřejněna v časopise Psychopharmacology, poukazují na diferencovanou a potenciálně užitečnou interakci mezi CBD a alkoholem. Účastníkům v experimentální skupině byly podávány alkoholické nápoje i CBD, po konzumaci byli testováni na motorickou výkonnost (test poklepu prstem), psychomotorické schopnosti a další ukazatele, které indikují míru toxicity.

Ve srovnání se skupinou s placebem vykazovala skupina s CBD výrazně nižší hladinu alkoholu v krvi. Studie však uvádí, že byly „pozorovány jen malé rozdíly mezi farmakologickými účinky obou stavů opilosti“, z čehož vyplývá, že účinek CBD proti toxicitě v případě konzumace alkoholu neměl vliv na motorický výkon. V podstatě to naznačuje, že CBD nezpůsobí, že se vám bude zdát, že jste méně opilí, pokud jde o motorické ovládání těla, ale může působit jako nárazník snižující hladinu alkoholu v krvi.

 

Využití známých interakcí k chytřejšímu rozhodování v oblasti zdravotní péče

I když máte podezření, že CBD bude interagovat s léky, které plánujete užívat nebo které právě užíváte, konzultace s lékařem může odhalit, že CBD nemusíte nutně úplně vysadit. Výše popsané interakce totiž nejsou „synergické“, tedy nezvyšují potenciálně nebezpečně účinnost a nežádoucí účinky způsobené kombinací určitých druhů chemických sloučenin, např. alkoholu a opiátových léků proti bolesti.

V některých případech může být pacientovi doporučeno, aby dávky CBD udržoval na nízké úrovni a buď je zvyšoval po velmi malých krocích, nebo je nezvyšoval vůbec. Z tohoto důvodu doporučujeme osobám užívajícím léky používat spíše CBD oleje a žvýkačky s nižší koncentrací.


Klíčové údaje, které je třeba si zapamatovat

Jako vždy platí, že čím více budete pátrat po informacích a připravovat se, tím lépe budete vybaveni pro zvládnutí případné interakce CBD s léky.


Nejdůležitější věci, které je třeba si v tomto scénáři zapamatovat, jsou:

CBD má potenciál interagovat s širokou paletou léčiv způsobem, který primárně ovlivňuje jejich vstřebávání do organismu (metabolismus). Nejlepším způsobem, jak zjistit, zda můžete CBD a léky užívat současně, je konzultace s lékařem, který vám  předepisuje léky.Zvládnout interakce CBD s léky vám pomůže používání CBD produktů, které umožňují snadné nastavení nízkých dávek a úpravu po malých krocích. Pokud budete dodržovat tyto kroky a zároveň budete se svým lékařem hovořit otevřeně, můžete riziko nežádoucích reakcí výrazně snížit.

 

Prohlášení o odpovědnosti

Každá značka má odpovědnost vůči svým zákazníkům. Hemnia se zabývá přírodními prostředky a harmonickým životním stylem. O těchto věcech rádi píšeme a sdílíme své dobré zkušenosti. Kromě ověřené kvality a správných srozumitelných popisů k našim produktům máme povinnost vás seznámit s tím, za co odpovídat můžeme a za co naopak nemůžeme. Cílem je vaše bezpečnost a to plně respektujeme.

Foto: Shutterstock

 Stručně a jednoduše:
 1. Hemnia nechce ani nemůže nahradit odbornou péči vašeho lékaře.

2. Produkty Hemnia nejsou léky (neboli léčivé přípravky), proto k nim tak prosím nepřistupujte.

3. Hemnia nabízí produkty z konopí, ale žádné omamné ani psychotropní látky u nás nehledejte. Nenabízíme je ani nedoporučujeme.

Zde si přečtěte kompletní text prohlášení o odpovědnosti.