Autismus a CBD olej. Dokáže pomoci?


Je CBD vhodné pro dítě?

Když je u dítěte diagnostikován autismus, rodiče jsou obvykle vzápětí zavaleni seznamem možných „léků“, které mohou být v lepším případě dočasným řešením, v horším případě život ohrožujícím podvodným všelékem. Na seznamu potenciálních možností léčby autismu se často objevuje i CBD olej a vzhledem k tomu, že kolem něj panuje tolik dezinformací, je těžké odlišit pravdivá fakta od fikce. Pokud uvažujete o využití CBD oleje pro zvládání příznaků autismu, v následujícím textu naleznete všechny potřebné informace, včetně nejaktuálnějších výzkumů na toto téma.


Účinnost používání CBD oleje při autismu

Výzkumů využití CBD oleje při autismu je zatím poskrovnu, ale ty dosud provedené poukazují na jeho potenciální účinnost. V roce 2019 byly publikovány dvě takové studie zkoumající dětský autismus, respektive účinky kanabinoidů u dětí s autismem


Autismus u dětí

První z nich byla předběžná studie provedená na 60 dětech s poruchou autistického spektra (PAS) a závažnými poruchami chování. Pacientům bylo podáváno konopí s vysokým obsahem kanabidiolu (CBD). Výsledky byly měřeny pomocí škály Caregiver Global Impression of Change, v níž pečovatelé uvádí míru zlepšení nebo zhoršení příznaků na sedmibodové stupnici (velmi výrazné zlepšení až velmi výrazné zhoršení). 

Jeden pacient, který dostával konopí s vyšším obsahem tetrahydrokanabinolu (THC), na léčbu nereagoval dobře. Z větší části však byly výsledky slibné a studie přinesla následující závěr: „Po léčbě konopím se u 61 % pacientů výrazně nebo velmi výrazně zlepšily projevy chování. Tato předběžná studie podporuje pokračování v pokusech s CBD u dětí s poruchou autistického spektra.“

Další studie byla provedena na 188 dětech s poruchou autistického spektra. Používalo se léčebné konopí s poměrem CBD a THC 20 : 1 a po 6 měsících léčby účastníci sami vyhodnotili výsledky. Z 93 pacientů, kteří v léčbě pokračovali a dokončili hodnocení, 83,8 % uvedlo výrazné nebo mírné zlepšení svého onemocnění.

 

Autismus a epilepsie

Společně s autismem se může u pacientů vyskytovat i epilepsie. A to nepoměrně víc, než je tomu u běžné populace, kde jde pouze o 1,2 % případů. Naproti tomu až třetina osob s poruchou autistického spektra trpí zároveň epilepsií.

Ve třech studiích zahrnujících osoby se dvěma typy epilepsie – syndromem Dravetové a Lennox-Gastautovým syndromem, CBD kapky významně snížily frekvenci záchvatů. V případě syndromu Dravetové došlo ke snížení počtu konvulzivních tonicko-klonických, tonických, klonických a atonických záchvatů, zatímco u osob s Lennox-Gastautovým syndromem došlo ke snížení počtu záchvatů spojených s pády.

 

Přínosy užívání CBD oleje na projevy autismu

Ačkoli CBD kapky v žádném případě autismus zcela nevyléčí, dosud provedené výzkumy naznačují, že mohou mít pro pacienty s autismem význam díky svým antikonvulzivním (působení proti křečím), protizánětlivým, analgetickým (tlumícím bolest) a neuroprotektivním (chránícím nervy) vlastnostem. Bylo také prokázáno, že olej s CBD pomáhá zvládat poruchy nálady, jako je úzkost a deprese. Představuje tak pro osoby potýkající se s autismem velmi slibný nástroj.

Neoficiální zprávy od rodičů autistických dětí mluví o schopnosti CBD olejů snižovat počet záchvatů, snižovat agresivní chování dětí a zlepšovat řeč. Vzhledem k tomu, že je klinický výzkum používání CBD oleje k léčbě příznaků autismu zatím nedostatečný, mnoho lidí se při rozhodování, zda svému autistickému dítěti CBD podávat, spoléhá právě na tyto zprávy od rodičů. I když jsou povzbudivé, je stále velmi důležité, abyste se před zahájením léčby CBD olejem poradili s pediatrem svého dítěte. Společně můžete oba rozhodnout o nejlepší a nejbezpečnější cestě.


CBD pro děti s autismem: je to bezpečné?

Provádění vědeckých výzkumů na dětech provází řada etických problémů, a proto existuje jen málo studií zahrnující CBD olej, které by poskytovaly jednoznačnou odpověď na otázku, zda je jeho použití u dětí bezpečné, či nikoli. Podle všeho je však CBD do značné míry neškodné. Pro začátek Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí ve své zprávě následující: „CBD nevyvolává účinky, které jsou obvykle pozorovány u kanabinoidů, jako je THC. Rovněž nevyvolává významné účinky vyvolávající u lidí závislost... je obecně dobře snášen, s dobrým bezpečnostním profilem.“

V přehledu klinických studií, který byl publikován v časopise The Journal of Pediatric Pharmacology and Therapeutics, byla navíc uvedena řada případů, u nichž bylo doloženo, že CBD dětem pomáhá. Mezi problémy, u nichž byla prokázána prospěšnost CBD oleje, patřila léčba behaviorálních potíží.

Zpráva v časopise Global Pediatric Health také uvádí, že „CBD a podobné produkty zůstávají slibným, avšak neověřeným nástrojem v léčbě dětí s poruchou autistického spektra“. Pouze čas – a další vědecké výzkumy – ukáže, zda je CBD olej skutečně účinnou metodou léčby autismu. S ohledem na tuto skutečnost, a stejně jako v případě jakékoli jiné léčby týkající se dětí, doporučujeme se před jakýmkoli rozhodnutím o užívání CBD oleje poradit s odborníkem na zdravotní péči.


Jak používat CBD kapky při autismu

Existuje několik různých způsobů použití CBD oleje a ten, který bude nejvhodnější, závisí na léčeném pacientovi bojujícím s autismem. Vzhledem k tomu, že ve většině případů bude CBD olej podáván dítěti, je nejrozumnější použít CBD olej v kapslích, ve formě poživatin (např. gumových bonbónů – gummies), CBD kapek nebo tinktury. CBD olej nebo CBD tinktura zajistí maximální kontrolu nad dávkováním a lze je přidávat například do koktejlů, aby se olej zamaskoval a jeho užívání tak bylo pro dítě příjemnější. Pro začátek mohou být nejlepší CBD kapky (ať už oleje nebo tinktury), protože můžete upravovat dávkování doslova po kapkách, dokud nenajdete množství CBD, které je pro zvládání příznaků autismu nejlepší.

Přesné dávkování umožňují také CBD kapsle, které lze dítěti podávat v době snídaně nebo spolu s dalšími vitaminovými doplňky. Poživatiny, jako jsou například CBD bonbony, mohou být snadněji začleněny do běžného režimu vašeho dítěte a představují spíše pamlsek než léčbu. V závislosti na tom, kde přesně se vaše dítě nachází na autistickém spektru, může na jeho příznaky nejlépe zabírat kombinace produktů. Například kapsle lze užívat denně a využít tak základní přínosy CBD, zatímco tinkturu nebo CBD olej lze podávat pod jazyk (obchází se trávicí systém), aby se zmírnily náhlé příznaky stresu a úzkosti, když se objeví.

 
Dávkování CBD oleje při autismu

Pokud jde o stanovení dávkování u poruch autistického spektra, je nejlepší poradit se s pediatrem. Doporučené dávkování CBD produktů je obvykle vytvořeno s ohledem na dospělé. Kromě toho můžete využít rozhovor s naturopatickým lékařem, který vám může poskytnout individuálnější informace o tom, které CBD produkty a jaké dávkování jsou pro vás nebo vaše dítě nejvhodnější.


Nejlepší CBD olej na autismus

Nakonec je na vás rozhodnutí, který CBD olej je pro vás nebo pro vše dítě nejlepší – užívání CBD oleje je vysoce individuální záležitost a to, co funguje u jednoho člověka, nemusí být žádoucí u jiného. Abyste se však mohli vydat správnou cestou, měli byste mít při nákupu CBD oleje na paměti následující informace, abyste měli jistotu, že za své peníze získáte ten nejbezpečnější a nejúčinnější produkt. Hledejte organické produkty. Vždy si vybírejte značky, které získávají CBD z organického konopí. Tím zajistíte, že kupovaný produkt nebude obsahovat škodlivé chemické látky, pesticidy a herbicidy.

Zkontrolujte obsah THC. Při podávání CBD oleje dítěti je ideální mít produkt, který obsahuje minimální množství THC, nebo jej neobsahuje vůbec, protože má omamné účinky. Ty by mohly potenciálně negativně ovlivnit vývoj dítěte. Ve většině zemí je limit pro obsah THC v CBD výrobcích 0,3 % nebo méně, v České republice je to od začátku roku 2022 až 1 %. Pokud ale chcete výrobek s obsahem 0 % THC, hledejte výrobky označené jako CBD izoláty.

Přečtěte si osvědčení o analýze (COA). Všechny renomované značky nechávají své extrakty laboratorně testovat nezávislou stranou a zveřejňují laboratorní certifikáty, respektive osvědčení o analýze, aby si je mohli spotřebitelé přečíst. Výjimkou nejsou ani naše CBD oleje Hemnia. Tyto analýzy vám prozradí, co všechno se ve vašem výrobku nachází (nebo nenachází). COA vám pomůže určit sílu produktu (tj. kolik je v něm CBD a THC) a také informuje o tom, zda jsou v něm přítomny škodlivé pesticidy, chemické látky nebo těžké kovy. Vzhledem k tomu, že průmysl CBD olejů není v současné době regulován, mohou značky na své etiketě uvádět tvrzení, která nejsou přesná. Proto jsou COA klíčové. Pokud společnost nemůže poskytnout certifikát o analýze, bude nejlepší poohlédnout se jinde.

 

 

Foto: Shutterstock

Prohlášení o odpovědnosti

Každá značka má odpovědnost vůči svým zákazníkům. Hemnia se zabývá přírodními prostředky a harmonickým životním stylem. O těchto věcech rádi píšeme a sdílíme své dobré zkušenosti. Kromě ověřené kvality a správných srozumitelných popisů k našim produktům máme povinnost vás seznámit s tím, za co odpovídat můžeme a za co naopak nemůžeme. Cílem je vaše bezpečnost a to plně respektujeme.

Stručně a jednoduše:
1. Hemnia nechce ani nemůže nahradit odbornou péči vašeho lékaře.
2. Produkty Hemnia nejsou léky (neboli léčivé přípravky), proto k nim tak prosím nepřistupujte.
3. Hemnia nabízí produkty z konopí, ale žádné omamné ani psychotropní látky u nás nehledejte. Nenabízíme je ani nedoporučujeme.

Zde si přečtěte kompletní text prohlášení o odpovědnosti