Powered by Smartsupp

Antidepresiva a CBD – možnosti léčby

Pokud pociťujete skleslost, prázdnotu, chybí vám motivace a celkově vnímáte, že „nezvládáte“ život, potom vězte, že v tom nejste sami. Jedná se o příznaky deprese, která postihuje přes 5 % obyvatel ČR a je jednou z nejčastějších duševních poruch u nás. Důležité je, že deprese má řadu příčin. Přístup k léčbě je však obvykle stejný. Tento přístup však nerespektuje skutečný svět, kde existuje více typů depresivních stavů.


CBD a antidepresiva

CBD produkty se staly oblíbenou volbou mezi lidmi, kteří trpí nespavostí, depresemi, úzkostmi a bolestmi kloubů. V nedávném průzkumu navíc přibližně 80 % lidí uvedlo, že užívání CBD je pro ně „velmi nebo mimořádně účinné“.  Pacienti, kterým antidepresiva na předpis přinášejí jen malou úlevu nebo se u nich objevují nesnesitelné vedlejší účinky, které jsou někdy horší než původní příznaky, tak hledají alternativy.  Vědci v současnosti zkoumají alternativní způsoby léčby deprese, včetně CBD a užívání CBD a antidepresiv. Důkazy jsou slibné.

CBD a antidepresiva: pouze fakta

Deprese postihuje desetitisíce Čechů. Současnou léčbou první volby jsou antidepresiva ve formě farmaceutických přípravků, jejichž užívání s sebou často nese vedlejší účinky. Lidé se tedy stále častěji obracejí k alternativám, jako je CBD, které užívají místo antidepresiv nebo společně s nimi.

Vědci zjistili, že CBD olej má účinky podobné antidepresivům a ovlivňuje několik částí mozku a jeho funkcí. Ačkoli je výzkum teprve na začátku, výsledky studií na zvířatech jsou slibné.


Antidepresiva

Nejběžněji využívaná antidepresiva jsou v současnosti inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jako jsou Prozac, Zoloft a Lexapro. Změnu v příznacích u nich pacienti obvykle zaznamenají po 2–4 týdnech.  Před SSRI byla jako lék při depresi volena tricyklická antidepresiva. Tyto léky bohužel i při nízkých dávkách někdy způsobovaly nesnesitelné vedlejší účinky a při vysokých dávkách dokonce způsobovaly záchvaty. 

Zajímavé je, že SSRI zvýší hladinu serotoninu v mozku během několika hodin po užití, ale trvá ještě několik týdnů, než člověk zaznamená antidepresivní účinky. Toto záhadné zjištění vedlo vědce k dalšímu studiu toho, jak antidepresiva pomáhají při depresi a zda jsou tou nejlepší medikamentózní léčbou deprese.

Deprese podrobně

Deprese ovlivňuje pacientovu náladu, paměť, energii, spánek a další oblasti života. Pro diagnostiku deprese neexistuje žádný laboratorní test. Místo toho lékaři pokládají otázky týkající se nálady nemocného, jeho myšlenek, chování a dalších aspektů života a také toho, jak dlouho se u něj příznaky projevují. 

 

Nejčastější příznaky deprese

 • pocit smutku, sklíčenosti, beznaděje nebo prázdnoty 
 • negativní myšlenky o sobě samém
 • podrážděnost 
 • pocit viny nebo bezcennosti
 • pacienta přestávají bavit věci, které dělal dříve
 • únava nebo pomalý pohyb
 • neklid
 • potíže se soustředěním, zapamatováním nebo rozhodováním
 • změny ve spánkovém režimu
 • změny chuti k jídlu nebo v hmotnosti 
 • myšlenky na smrt nebo sebevraždu nebo pokusy o sebevraždu 
 • bolesti kloubů, hlavy, změny trávení bez zjevné příčiny

Naše chápání deprese se vyvíjí. Dříve se mělo zato, že příčinou deprese je nízká hladina serotoninu v mozku, což je neurotransmiter spojený s náladou, pamětí, chutí k jídlu a dalšími projevy chování. Nyní chápeme, že deprese je mnohem složitější. 


Jak účinkují SSRI antidepresiva

Léky SSRI jsou na trhu již přes 25 let. Proběhla řada klinických studií týkajících se SSRI a deprese a výzkumy potvrzují, že jsou účinné přibližně ze 40–60 %. To znamená, že u velkého počtu lidí se deprese při užívání těchto léků nezlepší. Jedním z hlavních důvodů, proč lidé přestávají SSRI užívat, jsou nežádoucí účinky.


Běžné nežádoucí účinky SSRI

 • trávicí potíže
 • sexuální dysfunkce
 • přibývání na váze
 • poruchy spánku
 • změny chuti k jídlu
 • bolesti svalů
 • úzkost

Vědci vytvořili novější teorie o příčinách vzniku deprese, včetně změn v části mozku zvané hipokampus, zánětu v mozku a potíží s endokanabinoidním systémem.


Konopí a CBD produkty proti depresi

Pacienti uvádějí, že užívání léčebného konopí a CBD jim pomáhá při depresích a se zlepšením celkové nálady. Ačkoli mají konopí jako celek a CBD olej některé věci společné, existují mezi nimi významné rozdíly. Oba produkty obsahují kanabinoidy, včetně kanabidiolu, který je známý také jako CBD. CBD produkty obvykle pocházejí z rostliny konopí technického. 

To je důležité, protože na rozdíl od nelegálních odrůd konopí obsahuje rostlina technického konopí velmi málo tetrahydrokanabinolu (THC), což je psychoaktivní složka marihuany. Právě THC způsobuje, že se lidé při užívání marihuany cítí „sjetí“. To je důležitý bod, protože výzkumy ukazují, že THC může zhoršovat úzkost.


Co říkají výzkumy

V současné době je většina studií zabývajících se CBD a depresemi provedena na zvířatech. Tyto studie zjistily, že CBD způsobuje rychlé a trvalé zlepšení depresivních příznaků. Byly provedeny studie mechanismů, jak může CBD při depresi působit.

 

Jak může CBD pomoci při depresi

CBD ovlivňuje řadu oblastí mozku, o nichž se předpokládá, že se podílejí na vzniku deprese.

 

Endokanabinoidní systém

Náš mozek a tělo ovlivňuje endokanabinoidní systém. Tento systém obsahuje receptory, které po stimulaci ovlivňují naše emoce, chování, paměť, rozhodování, vnímání bolesti a hladinu zánětu. 

Výzkumy ukazují, že CBD aktivuje receptory CB1 a CB2 v tomto systému a má protiúzkostný a antidepresivní účinek.


CBD a neurogeneze mozku

Hipokampus je oblast mozku, která se podílí na vytváření nových vzpomínek, na učení a emocích. Předpokládá se, že chronický stres způsobuje snížení počtu neuronů v hipokampu, což má za následek negativní změny nálady a duševní pohody.

Nové důkazy naznačují, že CBD i antidepresiva ovlivňují hipokampus tím, že podporují růst nových neuronů. Tento proces se označuje jako „hipokampální neurogeneze“.

 

Serotoninové receptory a CBD

Serotonin je chemická látka v mozku, která ovlivňuje náladu i chování. Na zvířecích modelech vědci zjistili, že kanabinoidy, včetně kanabidiolu (CBD), stimulují serotoninové receptory (5-HT1a) v několika částech mozku. To znamená, že CBD může pomáhat regulovat hladinu serotoninu. Zajímavé je, že se jedná o stejný mechanismus jako u léků SSRI.


Společné užívání CBD a antidepresiv

Existuje řada zpráv o lidech, kteří užívají CBD a antidepresiva společně. V některých případech pacienti chtějí nahradit SSRI antidepresiva CBD produkty. Při tomto rozhodnutí je však třeba zvážit několik zásadních bodů.

 

CBD a antidepresiva: lékové interakce

Za prvé, společné užívání CBD a antidepresiv může způsobit potenciální interakce. CBD může například zpomalit zpracování antidepresiv játry, což znamená, že léky zůstanou v těle déle. Za druhé, oficiální úřady CBD produkty neregulují. Ne všechny společnosti vyrábějící CBD nemusí splňovat standardy čistoty nebo kvality. Veškeré CBD produkty kupujte od společností, které využívají testování třetí stranou. Testování třetí stranou pomáhá zajistit, že vámi používaný produkt je bezpečný a splňuje určité standardy kvality.

A konečně, antidepresiva by se nikdy neměla vysazovat „za studena“ nebo bez doporučení lékaře. Náhlé vysazení antidepresiv může vést k náhlému zhoršení deprese.


Jsou produkty legální?

V ČR byly od začátku roku legalizovány konopné produkty obsahující 1 % THC nebo méně. Stejná situace ale neplatí ve všech státech. Některé země vyžadují, aby uživatelé CBD měli lékařský předpis, zatímco jinde zakazují prodej konopných produktů úplně. Při cestování do zahraničí doporučujeme zkontrolovat zákony ve všech zemích, kterými budete projíždět.


Závěr

Deprese bolí. Pokud patříte mezi tisíce lidí, kteří trpí depresí, a současná antidepresiva vám nepřinášejí úlevu, měli byste se zajímat o alternativní terapie, jako je využití CBD k léčbě deprese. Nově se objevující výzkumy naznačují, že CBD produkty jsou při depresi užitečné. Měli byste se však nejprve poradit se svým lékařem, abyste zjistili, zda je pro vás užívání CBD na depresi vhodné. Také pokud v současné době užíváte antidepresiva, nepřestávejte je užívat nebo neměňte jejich dávkování bez pomoci lékaře.

 

  

Foto: Shutterstock

 

Stručně a jednoduše:
 1. Hemnia nechce ani nemůže nahradit odbornou péči vašeho lékaře.

2. Produkty Hemnia nejsou léky (neboli léčivé přípravky), proto k nim tak prosím nepřistupujte.

3. Hemnia nabízí produkty z konopí, ale žádné omamné ani psychotropní látky u nás nehledejte. Nenabízíme je ani nedoporučujeme.

Zde si přečtěte kompletní text prohlášení o odpovědnosti