Powered by Smartsupp

7 vědecky podložených důkazů přínosů MCT oleje

MCT olej je populární doplněk stravy, který si oblíbili především ale nejen sportovci a kulturisté.


Zkratka MCT (z anglického medium chain triglycerides) odkazuje k tomu, že olej obsahuje nasycené mastné kyseliny se středním řetězcem zvané triglyceridy. Díky své délce jsou MCT snáze stravitelné než mastné kyseliny s delším řetězcem, které se nacházejí v mnoha jiných potravinách.

MCT olej se nejčastěji získává z kokosového oleje, protože více než 50 % tuku v kokosovém oleji pochází z MCT. Tyto tuky se nacházejí i v dalších potravinách, například v palmovém oleji a mléčných výrobcích.

Existují čtyři různé typy MCT, z nichž se pro výrobu MCT oleje nejčastěji používá kyselina kaprylová a kaprinová. V některých případech může mít konzumace těchto konkrétních typů tuků jedinečné přínosy.

V tomto textu vám přinášíme 7 vědecky podložených přínosů, které můžete využít přidáním MCT oleje do svého jídelníčku.


1. MCT olej může podpořit hubnutí

Současné výzkumy se v této otázce různí, ale existují důvody, proč může být MCT olej potenciálně prospěšný při hubnutí.

Bylo prokázáno, že MCT olej zesiluje uvolňování dvou hormonů, které mohou podporovat pocit sytosti: peptidu YY a leptinu.

Jedna studie zjistila, že lidé, kteří užívali 2 polévkové lžíce MCT oleje jako součást snídaně, snědli k obědu méně jídla než ti, kteří užívali běžný kokosový olej.

Stejná studie také zjistila nižší nárůst triglyceridů a glukózy u MCT oleje, což také může mít vliv na pocit sytosti.

Některé starší studie navíc ukázaly, že užívání MCT oleje může přispět ke snížení tělesné hmotnosti a obvodu pasu. Vědci uváděli, že by mohl pomáhat předcházet obezitě.

Všimněte si, že některé z těchto studií neberou v úvahu další faktory, jako je úroveň aktivity a další spotřeba kalorií. Je tedy zapotřebí provést další výzkumy.

MCT olej obsahuje asi o 10 % méně kalorií než triglyceridy s dlouhým řetězcem (LCT), které se nacházejí v potravinách, jako je olivový olej, ořechy a avokádo.

MCT lze také přeměnit na ketony, které vznikají rozkladem tuků při nízkém příjmu sacharidů.

Pokud držíte ketogenní dietu, která má velmi nízký obsah sacharidů, ale vysoký obsah tuků, užívání MCT oleje by vám mohlo pomoci udržet se ve stavu spalování tuků známém jako ketóza.

A konečně, pokud jde o vaši váhu, je velmi důležité vaše střevní prostředí. MCT olej může pomoci optimalizovat růst prospěšných bakterií a podpořit střevní sliznici, což vám může pomoci dále hubnout.

 

Souhrn

MCT olej může podpořit hubnutí tím, že zvyšuje pocit sytosti, odbourávání tuků, produkci ketolátek a zlepšuje střevní prostředí. K určení jeho účinnosti je však zapotřebí provést další výzkumy.


2. MCT olej může být dobrým zdrojem energie

Tělo vstřebává MCT rychleji než triglyceridys dlouhým řetězcem (LCT), které obsahují více uhlíků v řetězcích mastných kyselin.

Díky kratší délce řetězce putují MCT rychleji ze střeva do jater a nevyžadují ke svému rozkladu žluč jako tuky s delším řetězcem.

V játrech se tyto tuky rozkládají, aby mohly být použity jako palivo nebo uloženy jako tělesný tuk. Protože MCT snadno vstupují do buněk, aniž by se rozkládaly, lze je využít jako okamžitý zdroj energie.

Při ketogenní dietě se MCT mohou v játrech také přeměnit na ketony. Tyto ketony mohou procházet přes hematoencefalickou bariéru, takže jsou zdrojem energie pro mozkové buňky.

 

Souhrn

MCT olej se snadno vstřebává a přenáší do celého těla. Může být použit jako okamžitý zdroj energie, nebo může být přeměněn na ketony.


3. MCT mohou snížit hromadění laktátu u sportovců a pomoci využívat tuky pro tvorbu energie

Během cvičení může zvyšující se hladina laktátu negativně ovlivnit výkon při cvičení. Laktát je sůl kyseliny mléčné, která vzniká ve svalech a je spojena s bolestí a ztuhlostí svalů při intenzivním sportovním výkonu.  Zajímavostí je, že MCT mohou pomáhat hromadění laktátu ve svalech snižovat.

Jedna starší studie zjistila, že sportovci, kteří před jízdou na kole užívali 6 gramů (asi 1,5 čajové lžičky) MCT s jídlem, měli nižší hladinu laktátu a cvičení pro ně bylo ve srovnání s těmi, kteří užívali LCT, snazší. Studie dále zjistila, že užívání MCT oleje před cvičením může k získávání energie pomoci využívat více tuků namísto sacharidů.

Přestože MCT mohou pomoci zlepšit spalování tuků během cvičení, výsledky studií se rozcházejí v tom, zda vám MCT olej pomůže lépe cvičit.

Jedna studie ukázala, že může zlepšit plaveckou kapacitu u myší, ale jiná studie provedená na lidech žádné zlepšení vytrvalostního výkonu u běžců neodhalila. Výsledky jiné studie provedené na zvířatech naznačují, že MCT olej nemusí mít na výkon při cvičení negativní vliv.

 

Souhrn

MCT olej by mohl potenciálně zlepšit spalování tuků a snížit potřebu sacharidů během cvičení. Není však jasné, zda se to promítne do lepšího výkonu při cvičení.

 

4.MCT mohou pomoci při léčbě epilepsie, Alzheimerovy choroby a autismu

Provedené studie prokázaly, že MCT olej a ketogenní dieta mohou pomoci zvládat onemocnění, jako je epilepsie, Alzheimerova choroba a autismus.

 


Epilepsie

Ketogenní dieta si získala popularitu mezi lidmi, kteří chtějí zhubnout, vůbec poprvé byla ale představena jako způsob léčby epilepsie.

Vědci zjistili, že při půstu se zvyšuje produkce ketolátek. To může snížit četnost epileptických záchvatů. Vzhledem k tomu, že MTC mohou být přeměněny na ketony, mohou být prospěšné při léčbě epilepsie.

Důležitý však může být typ MCT. Provedená in vitro studie ukázala, že MCT kyselina kaprinová zlepšuje kontrolu záchvatů lépe než běžně používané antiepileptické léky.

Jiná studie na potkanech zjistila, že stejné MCT blokují receptory v mozku, které způsobují záchvaty. Je však zapotřebí provést další studie na lidech, aby se tuto spojitost podařilo s určitostí prokázat.

Kromě toho je důležité si uvědomit, že ketogenní dieta není vhodná pro každého a může být náročné ji dodržovat dlouhodobě.

Pokud uvažujete o ketogenní dietě, která by vám pomohla zvládnout epilepsii, poraďte se nejprve se svým lékařem nebo odborníkem na výživu.

 

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba zhoršuje schopnost mozku využívat cukr. MCT ketogenní dieta nabízí alternativní zdroj energie: ketony. To by mohlo umožnit mozkovým buňkám lépe přežít. Zároveň blokuje receptor v mozku, který způsobuje ztrátu paměti.

Jedna studie zjistila, že jednorázová dávka MCT zlepšila krátkodobé poznávací schopnosti u 20 lidí s Alzheimerovou chorobou s určitým typem genu, konkrétně APOE ɛ4 negativním. I když jistou roli hrají genetické faktory, důkazy naznačují, že 20 až 70 gramů MCT, které obsahují kyselinu kaprylovou nebo kaprinovou, by mohlo mírně zlepšit příznaky mírné až středně těžké Alzheimerovy choroby.

Celkově jsou přínosy MCT oleje při Alzheimerově chorobě slibné, ale je zapotřebí provést delší a rozsáhlejší studie.


Autismus

MCT olej může mít vliv také na děti s autismem. Jedna studie zjistila pozitivní celkové zlepšení při dodržování ketogenní diety po dobu 6 měsíců. Další studie přinesla závěr, že přidání MCT ke ketogenní a bezlepkové dietě podstatně zlepšilo chování u 6 z 15 zúčastněných dětí s autismem.

Protože autismus je spektrální onemocnění, může na lidi působit různými způsoby. To znamená, že přidání MCT oleje do stravy dítěte může pomoci v různé míře, nebo se nemusí projevit vůbec. I zde je zapotřebí dalších výzkumů. Pokud uvažujete o ketogenní dietě, která by pomohla zvládnout autismus vašeho dítěte, poraďte se nejprve s lékařem nebo odborníkem na výživu.

 

Souhrn

MCT olej může zlepšovat funkci mozku, což by mohlo mít přínos pro osoby s epilepsií, Alzheimerovou chorobou a autismem.


5. MCT obsahují mastné kyseliny, které bojují proti růstu kvasinek a bakterií

Bylo prokázáno, že MCT mají antimikrobiální a protiplísňové účinky.

U kokosového oleje, který obsahuje MCT, bylo ve starší in vitro studii bylo prokázáno, že snižuje růst Candida albicans o 25 %. Jedná se o běžnou kvasinku, která může způsobovat afty a různé kožní infekce.

Studie in vitro také ukázala, že kokosový olej snižuje růst bakterie Clostridium difficile způsobující onemocnění trávicího traktu.

Schopnost kokosového oleje snižovat růst kvasinek a bakterií může být způsobena obsahem kyseliny kaprylové, kaprinové a laurové v MCT. Bylo také prokázáno, že MCT potlačují růst v nemocnicích rozšířené infekční plísně až o 50 %.

Všimněte si však, že většina výzkumů týkajících se MCT a podpory imunitního systému byla provedena prostřednictvím studií in vitro nebo na zvířatech. K tomu, aby bylo možné vyvodit přesvědčivější závěry, jsou zapotřebí vysoce kvalitní studie provedené na lidech.

 

Souhrn

MCT olej obsahuje mastné kyseliny, u kterých bylo prokázáno, že snižují růst kvasinek a bakterií. Celkově může mít MCT různé antimikrobiální a antimykotické účinky, i když k potvrzení je zapotřebí provést další výzkumy.

6. MCT mohou snižovat rizikové faktory srdečních onemocnění

Mezi faktory, které zvyšují riziko srdečních onemocnění, patří například:

  • vysoký cholesterol
  • vysoký krevní tlak
  • zánět
  • vysoký index tělesné hmotnosti
  • kouření

 

Bylo prokázáno, že MCT olej podporuje hubnutí a odbourávání tuků. To může přispět ke snížení rizika vzniku srdečních onemocnění.

Studie na 24 mužích trpících nadváhou zjistila, že užívání MCT oleje v kombinaci s fytosteroly a lněným olejem po dobu 29 dnů snížilo celkový cholesterol o 12,5 %. Když se však místo toho používal olivový olej, došlo ke snížení pouze o 4,7 %.

Stejná studie také zjistila snížení LDL (špatného) cholesterolu, když se do stravy přidávala směs MCT oleje. MCT olej by navíc mohl pomoci zvýšit produkci HDL (dobrého) cholesterolu, který chrání srdce. Může dokonce významně snížit C-reaktivní protein (CRP), zánětlivý marker, který zvyšuje riziko srdečních onemocnění. Další starší studie zjistily, že směsi na bázi MCT oleje mohou mít pozitivní vliv i na další rizikové faktory srdečních onemocnění.

 

Souhrn

MCT olej může přispět ke snížení rizikových faktorů vzniku srdečních onemocnění, jako je hmotnost, úroveň cholesterolu a zánět.

7. MCT mohou pomoci regulovat hladinu cukru v krvi

MCT olej může být prospěšný i pro diabetiky. Bylo prokázáno, že MCT snižují ukládání tuků a zlepšují jejich spalování, což může pomoci při zvládání tohoto onemocnění.

Starší studie provedená na 40 osobách trpících cukrovkou zjistila, že u těch, kteří denně konzumovali MCT olej, došlo ve srovnání s těmi, kteří užívali kukuřičný olej obsahující LCT, ke snížení tělesné hmotnosti, obvodu pasu a inzulinové rezistence.

Další studie zjistila, že když byl deseti lidem s cukrovkou aplikován inzulin, potřebovali k udržení normální hladiny cukru v krvi o 30 % méně cukru, když konzumovali MCT, než když konzumovali LCT.

Při stejné studii však nebyl pozorován žádný vliv MCT na snížení hladiny cukru v krvi nalačno.

Účinky MCT oleje tedy mohou ovlivňovat další faktory, jako je načasování užití a množství snědené potravy.

 

Souhrn

MCT olej by mohl potenciálně pomoci zvládnout cukrovku díky tomu, že sníží ukládání tuků a zvýší jejich spalování. Může také pomoci řídit hladinu cukru v krvi.

 

Možné nevýhody užívání MCT oleje

Přestože jsou MCT oleje považovány za bezpečné, může jejich užívání přinést i určité nevýhody.

 

MCT mohou stimulovat uvolňování hormonů hladu

MCT sice mohou zvyšovat uvolňování hormonů, které pomáhají lidem cítit se déle sytí, ale u některých lidí mohou také stimulovat uvolňování hormonů hladu.

Studie zahrnující osoby s anorexií zjistila, že MCT zvyšují uvolňování dvou hormonů, které stimulují chuť k jídlu: ghrelinu a neuropeptidu. Lidé, kteří užívali více než 6 gramů MCT denně, produkovali více těchto hormonů než ti, kteří ho užívali méně než 1 gram denně.

Není však jasné, zda zvýšení těchto hormonů skutečně způsobí, že člověk bude jíst více.

 

Vysoké dávky mohou vést k hromadění tuku v játrech

Vysoké dávky MCT oleje mohou z dlouhodobého hlediska zvýšit množství tuku v játrech.

Jedna 12týdenní studie na myších zjistila, že strava, v níž 50 % tuků tvořily MCT, zvýšila množství tuku v játrech. Zajímavé je, že stejná studie také přinesla zjištění, že MCT snižují celkový tělesný tuk a zlepšují inzulinovou rezistenci. Mějte na paměti, že vysoké dávky MCT oleje, jako byly ty ve výše uvedené studii, se nedoporučují. Celkově je třeba provést další výzkum dlouhodobých účinků MCT oleje.

MCT olej nemá v současné době definovanou horní hranici tolerovatelného příjmu (UL). Jako bezpečná horní hranice a maximální denní dávka bylo stanoveno 4 až 7 polévkových lžic (60–100 ml). MCT jsou vysoce kalorické a obvykle tvoří jen asi 5–10 % celkového kalorického příjmu. Pokud se snažíte udržet si váhu nebo zhubnout, měli byste MCT olej konzumovat jako součást celkového množství přijímaných tuků, a ne jako další zdroj tuku.

 

Souhrn

MCT olej zvyšuje uvolňování hormonů hladu, což může vést ke zvýšenému příjmu potravy. Z dlouhodobého hlediska může také zvýšit množství tuku v játrech.

 

Závěr

Triglyceridy se středně dlouhým řetězcem by mohly mít potenciálně zdraví prospěšné účinky. Pro začátek obsahují mastné kyseliny, které by mohly podporovat hubnutí tím, že snižují množství tělesného tuku, zvyšují pocit sytosti a potenciálně zlepšují stav střevního prostředí.

MCT jsou také zdrojem energie a mohou bojovat proti růstu bakterií, pomáhat chránit vaše srdce a pomáhat při léčbě cukrovky, Alzheimerovy choroby, epilepsie a autismu. Nezapomeňte však, že zdroje z celých potravin mohou mít oproti doplňkům stravy další přínosy.

Mezi potenciální nevýhody může patřit zvýšený hlad a možné hromadění tuku v játrech.

O výhodách a rizicích zařazení MCT oleje do svých stravovacích návyků se poraďte se svým lékařem nebo odborníkem na výživu.

 

 

 Foto: Shutterstock

„Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti." Další informace naleznete v prohlášení o odpovědnosti.

Doporučené produkty8