Powered by Smartsupp

7 přínosů CBD oleje

CBD (kanabidiol) pochází z konopí a v posledních letech se olej s jeho obsahem stal oblíbeným alternativním doplňkem léčby řady onemocnění. Lidé uvádějí, že CBD olej jim pomáhá zmírňovat bolest, úzkost a poruchy spánku.

Vzhledem k dřívějšímu zákazu využívání konopí ve velké části světa a souvisejícím omezením výzkumu máme k dispozici stále pouze omezené množství výsledků studií, které byly provedeny na lidech a podporují tvrzení o přínosech CBD olejů. S postupnou legalizací užívání konopí v některých zemích však výzkum v této oblasti nabírá na obrátkách.

CBD je pouze jednou z mnoha jedinečných sloučenin, které rostlina konopí obsahuje. CBD olej obecně obsahuje velmi nízké množství tetrahydrokanabinolu (THC), což je sloučenina, která vyvolává psychoaktivní účinky.

Pacienti uvádějí, že CBD olej používají při různých zdravotních obtížích, aniž by pociťovali omamné účinky THC. Obecně platí, že většina lidí CBD snáší dobře a vážnější vedlejší účinky jsou spíše výjimečné.

Na rozdíl od THC se CBD neváže přímo na kanabinoidní receptory, které tvoří zásadní součást endokanabinoidního systému. Tento systém hraje klíčovou roli v řízení mnoha důležitých tělesných procesů v našem těle, potažmo v centrální nervové soustavě.

CBD interaguje s jinými receptory, jako jsou serotoninové a opioidní receptory. Může také zvyšovat hladinu v těle přirozeně se vyskytujících endokanabinoidů. To může vysvětlovat širokou škálu jeho využití. Endokanabinoidy jsou signální molekuly, které pomáhají regulovat různé procesy, jako je bolest, paměť, nálada, imunita a stres.

Je CBD legální?

Produkty s CBD z konopí s obsahem THC nižším než 0,3 % jsou v Česku legální. Od začátku roku 2022 to bude až 1 %. Není tomu tak ale ve všech zemích. Zejména na cestách si proto raději ověřte místní legislativu. Mějte také na paměti, že CBD produkty ve volném prodeji nepodléhají kontrole státních orgánů, takže jejich značení nemusí být přesné.

Níže se dočtete o některých možných výhodách užívání CBD oleje.


1. Epilepsie

Jedním z léků na bázi CBD, který byl schválen, je Epidiolex. Lékaři předepisují Epidiolex pacientům, kteří trpí záchvaty způsobené Lennox-Gastautovým syndromem nebo syndromem Dravetové, což jsou vzácné typy epilepsie.

Epidiolex prošel před schválením využití pro léčbu těchto stavů přísnými studiemi na lidech.

Podle článku v Molecules vědci přesně nevědí, jak CBD pomáhá kontrolovat záchvaty. Jedna z teorií však naznačuje, že CBD působí na receptor, který se podílí na aktivitě záchvatů (TRPV1). 

Z přehledu dokončených a probíhajících klinických studií vyplývá, že užívání CBD k běžně využívaným antiepileptikům může být vhodné při léčbě rezistentní epilepsie u kojenců, dětí a dospívajících.


2. Bolest a zánět

Vědci zkoumali účinky CBD na zmírnění bolesti. Malá randomizovaná, placebem kontrolovaná studie z roku 2020 zkoumala použití CBD oleje s vnějším podáním u lidí s periferní neuropatií nohou.

V této malé studii dostávali účastníci postižení periferní nenádorovou neuropatickou bolestí buď 250 miligramů CBD ve zhruba 90 ml oleje, nebo placebo.

Po 4 týdnech výzkumníci zaznamenali statisticky významné snížení intenzivní bolesti, ostré bolesti, pocitu chladu a svědění u osob užívajících CBD olej. Účastníci nehlásili žádné vedlejší účinky.

Ačkoli jsou výsledky této malé studie pozitivní, je nutno brát v potaz, že se jí zúčastnilo pouze 29 účastníků, takže vědci musí pro potvrzení výsledků provést další šetření.

Další přehledová studie prokázala, že kombinace THC a CBD v poměru 1:1 nastříkaná do zadní části úst (farmaceutický výrobek s názvem Sativex) by mohla být účinná při chronické bolesti nesouvisející s rakovinou.

Výzkumníci však nevědí, která z obou sloučenin měla nejvýznamnější účinek. Doba sledování účinků u této studie byla 15 týdnů. Pro potvrzení, zda je možné dlouhodobě kontrolovat bolest, je nutno provést další výzkumy.

Tento sprej, který obsahoval THC i CBD, může mít také protizánětlivé účinky. Dřívější studie na lidech trpících revmatoidní artritidou ukázala, že Sativex snížil skóre aktivity onemocnění o 28, což ukazuje na snížení zánětu.

Tyto studie ukazují potenciální účinek CBD na bolest a zánět.

3. Deprese a úzkost

Mnoho studií účinků CBD na poruchy nálady provedených na zvířatech ukázalo slibné výsledky. V dřívějším článku v časopise Neuropsychopharmacology byla popsána studie na lidech, kde vědci prokázali, že CBD může snížit úzkost způsobenou veřejným vystupováním.

Účastníci studie užívali před veřejným vystoupením CBD. Uváděli, že pociťovali menší úzkost a méně nepříjemných pocitů. Výzkumníci naznačují, že CBD může pomoci zmírnit úzkost spojenou s očekáváním události, která vyvolává strach.

Účastníci měli také nižší negativní sebehodnocení během veřejného vystupování. Výzkumníci tak předpokládají, že v účincích CBD na úzkost mohou hrát roli serotoninové receptory.

Studie vlivu CBD na depresi provedená na lidech zatím chybí. Před zahájením jeho využívání k tomuto účelu je nutné provést další výzkumy.

4. Zvládání a léčba závislostí

Někteří odborníci naznačují, že CBD olej může pomoci lidem v boji se závislostí tím, že snižuje aktivaci amygdaly, oblasti mozku, která se podílí na vzniku závislosti.

Touha po návykových látkách obecně vzniká působením určitého podnětu, spouštěče. Snížením intenzity bažení po droze během působení takových spouštěčů tedy může lidem pomoci abstinovat, například od heroinu.

Studie publikovaná v časopise American Journal of Psychiatry zkoumala vliv CBD na podněty vyvolávající touhu a úzkost u lidí se závislostí na heroinu. Výzkumníci prokázali, že ve srovnání s placebem zažívali ti, kteří užívali CBD, mírnější pocit bažení po droze i mírnější úzkost. Tyto výsledky jsou slibné a zaslouží další zkoumání.


5. Zánětlivé kožní obtíže

V některých studiích vykazují některé kanabinoidy účinky proti kožním zánětům, svědění, stárnutí pokožky a nádorům. Někteří odborníci předpokládají, že k těmto účinkům dochází při interakci látky s endokanabinoidním systémem, který se nachází i v naší kůži.

Mezi kožní onemocnění, jejichž projevy se mohou díky léčbě pomocí CBD zlepšit, patří například:

 • akné
 • atopická dermatitida
 • lupénka
 • rakovina kůže
 • svědění kůže
 • bolest

Buněčné studie prokázaly, že CBD zabraňuje některým funkcím mazových žláz, které přispívají ke vzniku akné. Než však budou moci lékaři doporučit jejich užívání, musí vědci tyto výsledky potvrdit ve studiích provedených na lidech.


6. Neuroprotekce

Článek v časopise Molecules uvádí, že studie na zvířatech ukázaly, že CBD může mít neuroprotektivní účinky u několika neurodegenerativních onemocnění, včetně následujících:

 • amyotrofická laterální skleróza (ALS)
 • Parkinsonova choroba
 • Huntingtonova choroba
 • Alzheimerova choroba
 • roztroušená skleróza (RS)

Vědci předpokládají, že neuroprotektivní účinky jsou důsledkem protizánětlivých a antioxidačních vlastností CBD.

V některých zemích mohou lékaři předepisovat Sativex, lék, který obsahuje THC a CBD, ke zmírnění spasticity u lidí s RS. Vědci si však dosud nejsou jisti, jak přesně funguje.

 

7. Úleva od vedlejších účinků chemoterapie

Článek v časopise British Journal of Pharmacology uvádí, že účinek CBD na nevolnost a zvracení u zvířat může souviset s jeho interakcí se serotoninovými receptory. Článek však dochází k závěru, že větší schopnost snižovat nevolnost a pocity na zvracení než CBD má zřejmě THC.

V jedné studii na lidech pacienti trpící nevolností a zvracením vyvolanými chemoterapií pociťovali při užívání Sativexu úlevu. Není však jasné, jak velkou měrou se na tomto podílelo samotné CBD. K pochoptení úlohy CBD při zmírňování nevolnosti a zvracení je třeba dalšího přezkoumání.


Další formy CBD

CBD olej není jedinou formou CBD, kterou lidé používají k léčebným účelům. Mezi další podoby CBD patří například:

 • kapsle
 • krémy a masti
 • květ s vysokým obsahem CBD k inhalaci
 • poživatiny (např. gumové bonbony)
 • nápoje

Účinek, který může mít užívání CBD na člověka, se může lišit podle toho, zda jej inhaluje, nebo užívá perorálně. V závislosti na formě užívání CBD se mohou lišit také nežádoucí účinky.

 

Závěr

Lidé používají CBD olej a další produkty na bázi CBD z různých důvodů, včetně účinků na tlumení bolesti, zvládání úzkosti a potlačení záchvatů.

Ačkoli studie uvádějí v souvislosti s užíváním CBD jen málo vedlejších účinků, jeho účinnost při různých zdravotních potížích vyžaduje další výzkum.

Mnoho lidí používá CBD olej na zdravotní obtíže, které vědci zatím důkladně nezkoumali. Lidé, kteří používají CBD olej, by se měli poradit s lékařem, aby se ujistili, že je lék bezpečný a zda může být CBD účinnější než jiné konvenční léky.

 

 

 Foto: Shutterstock

„Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti." Další informace naleznete v prohlášení o odpovědnosti.

hemnia.com/cz Reviews with ekomi.cz