Пакети с подаръци - Съдържание на CBN в милиграми - 500 mg