Пакети с подаръци - Съдържание на CBD в милиграми - 500 мг