Пакети с подаръци - Съдържание на CBD в милиграми - 5 mg / 1 капка