Пакети с подаръци - Съдържание на CBD в милиграми - 250 mg