Пакети с подаръци - Съдържание на CBD в милиграми - 1000 мг