Pro většinu chovatelů jsou jejich domácí mazlíčci plnohodnotnými členy rodiny. Jejich odchod tak majitele dokáže hodně zasáhnout. O to víc, když nemoc udeří zničehonic a má velmi rychlý progres. Mezi takové případy patří i FeLV – virus kočičí leukémie. Může podávání CBD kapek vzniku této zákeřné nemoci zabránit? Nebo alespoň zpomalit její postup a zajistit tak kočičímu příteli v rámci možností kvalitní dožití?

S kočkami je potíž. Na svoje zdravotní potíže na rozdíl od psů totiž neupozorňují a chovají se spíše samotářsky. Neprožívají bolest, nevyhledávají kontakt a nevyžadují pozornost, nemňoukají. Jsou to jejich majitelé, kdo si musí drobných odchylek od běžného chování všimnout a vyhledat veterinární pomoc. Většinou se tak ale bohužel děje až ve chvíli, kdy už je nemoc v pokročilém stadiu.

Co je to FeLV?

FeLV je označení pro virovou kočičí leukémii (latinsky feline leukemia virus). Pro spoustu chovatelů jde o neznámý pojem. S touto nemocí bojují zhruba tři procenta koček. K dispozici je sice očkování, které se podává koťatům v osmi a dvanácti týdnech, ale drtivá většina koček ho nepodstoupí. Důvodů je několik. Tím prvním je pravděpodobně vyšší cena, která se může vyšplhat až na tisíc korun, druhým to, že se lidé o FeLV nezajímají a veterináři vakcínu aktivně majitelům koček často nenabízejí.

Jde o virus, který postupuje tělem kočky a napadá imunitní systém. U zvířat, která trpí dalšími zdravotními problémy, jako jsou například dýchací potíže, narušená funkce ledvin a srdce, prodělané lymfomy (nádorové onemocnění lymfatického systému) a sarkomy (zhoubné nádory v pojivových tkáních) nebo cukrovka, je riziko rozvoje FeLV mnohonásobně vyšší než u zdravých jedinců. U každé kočky se leukémie projeví jinak rychle. Někdy jen během pár dní, jindy může nemoc v těle bujet i několik měsíců a až pak propuknout v plné síle. Nezbývá než sledovat chování kočky a zaměřit pozornost na změny jejích návyků, vzhledu nebo projevy bolesti.

Jak se FeLV projevuje:

 • Výrazný úbytek váhy (v řádu týdnů i o více než kilogram)
 • Zhoršená kvalita srsti
 • Ztráta chuti k jídlu
 • Zvětšení lymfatických uzlin
 • Zanícené dásně, ztráta jejich barvy
 • Mělké dýchání
 • Horečky
 • Infekce močových cest
 • Hnis v očích

Přenos viru FeLV je bohužel poměrně snadný a rychlý. Šiří se totiž slinami, oronasálními sekrety, močí a trusem. Chodí-li tedy kočka ven nebo sdílí domácnost s dalšími zvířaty, u kterých nemá majitel o aktivní infekci virové leukémie tušení, je riziko nakažení vysoké. Rizikové je nejen pokousání nebo poškrábání, ale i sdílení přepravek nebo misek a toalet.

Virová kočičí leukémie se dělí do třech kategorií. Všechny s sebou nesou vážné zdravotní potíže, prudce snižují kvalitu života zvířete a vedou ke smrti.

 

Virová kočičí leukémie je nevyléčitelná, CBD ale může zmírnit některé z projevů nemoci a ulevit od potíží kočce, které zbývá pár měsíců života.

 

FeLV-A

Tento druh viru se vyskytuje u všech nakažených koček a v největší míře napadá imunitní systém, který přestane chránit organismus. Postup nemoci je sice nejpomalejší a zvíře může žít i několik měsíců, ale jeho stav se zhoršuje, nabalují se problémy s pohybem a s dýcháním.

FeLV-B

Zhruba v polovině případů u diagnózy FeLV se projevuje varianta B. Kočky v takovém případě trpí abnormálním růstem tkání a objevují se nádory.

FeLV-C

Třetí typ FeLV je poměrně vzácný a týká se jen jednoho procenta infikovaných koček. Vyznačuje se nenápadným postupem nemoci a chudokrevností (anemie), kdy zvíře ztrácí energii a zájem o své okolí.

Možnosti léčby a prevence

Jediný způsob, jak svou kočku ochránit, je prevence. Před odběrem z útulku nebo od chovatele nechte kočku na přítomnost viruv těle otestovat. Ještě ve věku kotěte můžete nechat zvíře naočkovat. Vakcína ale není stoprocentní a maximální ochranu zajistíte kočce tím, že zabráníte styku s dalšími zvířaty.

Virovou kočičí leukémii může odhalit jen krevní test, nemoc ale vyléčit nelze. Veterináři mohou nasadit léky na přidružené potíže, které rozvoj FeLV urychlují a zhoršují, jako jsou problémy s dýcháním nebo nechutenstvím. Většinou jde ale o medikamenty, které mají řadu vedlejších účinků a při narušené funkci imunitního systému může dokonce dojít ke zhoršení zdravotního stavu.

FeLV a CBD

Majitelé koček nemají mnoho možností, jak své kočce od potíží ulevit. Nedá se ani odhadnout, kolik času zvířeti zbývá. Zhoršení stavu může přijít ze dne na den. Někdy jde o velmi rychlý postup, kdy přichází konec do několika týdnů, jindy může kočka žít i další rok nebo dva.

Kanabidiol představuje zajímavou alternativu, jak utlumit některé potíže zhoršující FeLV. Jde totiž o konopnou sloučeninu a látku, kterou WHO (Světová zdravotnická organizace) označilo za bezpečnou. Na trhu je poměrně bohatá nabídka produktů přímo pro zvířata. V zásadě není problém podat kočce CBD olej určený lidem, jen je třeba vyvarovat se obsahu THC. Pokud si nejste jistí, zda váš CBD olej THC obsahuje a v jakém množství (v Česku je povolená hranice obsahu THC 1 %, ve většině ostatních evropských zemí 0,3 %), vždy k zvolte přímo CBD olej určený zvířatům. Takové oleje obsahují tzv. širokospektrální konopný extrakt (kromě CBD obsahuje další kanabinoidy vyjma THC), případně CBD izolát (pouze kanabidiol), ve směsi s vybraných nosným olejem. Jako nosný olej může sloužit olej z konopných semen, stejně jako olej olivový. Mezi pro kočky stravitelnější nosné oleje patří olej kokosový nebo lososový.

Jak může CBD ulevit kočkám při infekci FeLV:

 • Zmírnění chronických bolesti
 • Podpora chuti k jídlu
 • Útlum zánětů
 • Posílení imunitního systému
 • Zkvalitnění spánku (pravidelný odpočinek)

Lék na FeLV neexistuje. Virová kočičí leukémie je agresivní onemocnění s rychlým nástupem a není znám žádný prostředek, který by zvířatům zajistil další roky života. Spousta majitelů koček ale přistupuje při potížích právě k CBD, které může dle jejich recenzí mazlíčkům ulevit od těch nejpalčivějších potíží a potlačit bolesti a záněty, které stav zhoršují. Nemoc se užíváním kanabidiolu nezastaví, ale poslední týdny nebo měsíce života může zvíře prožít o něco klidněji.

Shrnutí

Žádný výzkum nepotvrdil vliv CBD na FeLV (virovou kočičí leukemii). Kanabidiol ale má velký potenciálzmírňovat chronické bolesti, bojovat se záněty, působit proti úzkosti, nechutenství a pozitivně ovlivňovat imunitní systém, čímž se mohou projevy nemoci utlumit. Záleží ale na přidružených potížích a fázi nemoci.

 Stručně a jednoduše:

 1. Hemnia nechce ani nemůže nahradit odbornou péči vašeho lékaře.
 2. Produkty Hemnia nejsou léky (neboli léčivé přípravky), proto k nim tak prosím nepřistupujte.
 3. Hemnia nabízí produkty z konopí, ale žádné omamné ani psychotropní látky u nás nehledejte. Nenabízíme je ani nedoporučujeme.

 Zde si přečtěte kompletní text prohlášení o odpovědnosti.