Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní onemocnění, které s sebou nese řadu obtíží, včetně únavy, kognitivních poruch a svalové slabosti. RS se může projevovat mnoha způsoby, ale pacienti mají jedno společné: příznaky RS mají velký dopad na kvalitu jejich života.

Někteří pacienti s RS se kvůli zvládnutí příznaků obracejí na kanabidiol neboli CBD, nepsychoaktivní sloučeninu, která se nachází v konopí. Vědci přínosy CBD pro pacienty trpící RS sice stále zkoumají, ale první náznaky ukazují, že CBD může pomoci zvládat příznakyroztroušené sklerózy, jako je bolest a svalová ztuhlost. Z následujícího článku se dozvíte, co byste měli vědět o CBD a roztroušené skleróze. Objevte možné přínosy kanabidiolu, potenciální rizika i optimální dávkování CBD.

 

Imunitní systém a roztroušená skleróza

Co znamená, že je roztroušená skleróza autoimunitní onemocnění? Imunitní systém napadá zdravé buňky způsobem, jakým má napadat viry a jiné patogeny. Takto dochází k rozvoji i tohoto onemocnění.

U RS se imunitní systém zaměřuje na myelinový ochranný obal, který chrání nervové buňky v míše a mozku. Když imunitní systém napadne tuto bariéru, způsobí zánět a poškození, které může narušit nervovou signalizaci, jež usnadňuje pohyb, dýchání, myšlení a další.

Závažnost příznaků roztroušené sklerózy se liší v závislosti na místě napadení a rozsahu poškození myelinového obalu. Nejčastěji však zahrnují únavu, svalovou slabost nebo ztuhlost a poruchy kognitivních funkcí.

 

skleróza


Kanabinoidy a imunitní systém

Kanabinoidy jsou skupinou sloučenin, které se nacházejí v konopí. Dva hlavní kanabinoidy jsou THC (psychoaktivní složka) a CBD (které nemá psychoaktivní účinky). Tělo zpracovává kanabinoidy prostřednictvím kanabinoidních receptorů, které se nacházejí v mozku a v imunitních buňkách. To vše je součástí endokanabinoidního systému, který reguluje zánět, imunitní funkce, kontrolu motoriky, bolest a další tělesné funkce běžně ovlivněné roztroušenou sklerózou.

To pomáhá vysvětlit, proč může být CBD při RS prospěšné. Bylo prokázáno, že kanabinoidy zmírňují zánět a regulují imunitní reakce. CBD toho dosahuje bez vlastností, které by měnily vnímání reality, takže je atraktivní pro lidi, kteří hledají úlevu od příznaků RS bez „opojení“ z marihuany.


Přínosy CBD při RS

V nedávné metaanalýze dospěli vědci k závěru, že kanabinoidy, včetně CBD, jsou „pravděpodobně účinné“ při zmírňování některých příznaků RS, včetně bolesti a abnormálního svalového napětí (spasticity), ale „pravděpodobně nejsou účinné“ při léčbě svalového třesu nebo inkontinence. Další výzkum podpořil používání CBD při RS. Zde jsou některá klíčová zjištění:

Vědecký přehled z roku 2018 zjistil, že suplementace CBD snižuje bolest, únavu, zánět, depresi a spasticitu u lidí s roztroušenou sklerózou a zároveň zlepšuje jejich pohyblivost. Autoři dospěli k závěru, že suplementaci CBD lidem s RS by bylo vhodné doporučit.

Vědecký přehled z roku 2014 zjistil, že Sativex, nosní sprej s obsahem CBD, může pomoci snížit bolest, spasticitu a časté močení u pacientů s RS.

Dva různé lékařské přehledy z roku 2021 zjistily, že na zvířecích modelech CBD pomáhá regulovat imunitní systém, čímž snižuje autoimunitní reakci, která způsobuje příznaky RS. Je zapotřebí dalších výzkumů, ale v budoucnu by to mohlo znamenat, že léky získané z konopí a CBD by se mohly používat k léčbě progrese RS, nejen jejích příznaků.


Má CBD nějaké vedlejší účinky?

CBD je obecně považováno za bezpečnou látku a nemá vlastnosti, které by měnily mysl. Dávka až 300 mg CBD denně je bezpečná po dobu až šesti měsíců. Vyšší dávky jsou bezpečné po kratší dobu. Stejně jako jiné doplňky stravy nebo léky však může mít CBD u některých jedinců vedlejší účinky.  Ty mohou zahrnovat:

  • ospalost
  • závratě
  • nízký krevní tlak
  • poškození jater

Kromě toho může CBD interagovat s mnoha dalšími léky na předpis. Před užitím CBD se proto raději poraďte se svým lékařem, zejména pokud jste těhotná žena nebo kojíte. Většina lékařů, kteří se zabývají léčbou RS, je s CBD obeznámena, protože v současné době užívá CBD nejméně 20 % pacientů s RS.

 

Jsou produkty legální?

V ČR byly od začátku roku 2022 legalizovány konopné produkty s CBD obsahující 1 % THC nebo méně. Stejná situace ale neplatí ve všech státech. Některé země vyžadují, aby uživatelé CBD měli lékařský předpis, zatímco jinde zakazují prodej konopných produktů úplně. Při cestování do zahraničí doporučujeme zkontrolovat zákony ve všech zemích, kterými budete projíždět.


Jak užívat CBD při roztroušené skleróze

CBD je k dispozici v mnoha různých formách – včetně krémů a dalších přípravků s vnějším užitím, tinktur, poživatin (například CBD gummies),nosních sprejů.

Stojí před vámi rozhodnutí, zda chcete užívat plnospektrální CBD, které obsahuje všechny další kanabinoidy a látky obsažené v rostlině konopí, nebo širokospektrální CBD obsahující všechny sloučeniny kromě THC, nebo CBD izolát, který obsahuje pouze kanabidiol. Předpokládá se, že přítomnost dalších kanabinoidů může zvýšit účinnost CBD. Dostupné výzkumy naznačují, že takzvaný „efekt doprovodu“, jak se synergické působení obsažených sloučenin nazývá, může být velkým přínosem.

Konzultace s poskytovatelem zdravotní péče vám pomůže rozhodnout, jak s užíváním CBD začít. Může vám nabídnout informace o tom, co fungovalo u jiných pacientů, a nasměrovat vás k vhodné dávce CBD.

 

shutterstock_1436984567

 

Jak vybrat „to správné“ CBD na roztroušenou sklerózu

Při nákupu CBD je důležité vyvarovat se nekvalitních produktů od neznámých výrobců. Doporučujeme vybírat si produkty od renomovaných značek, které dbají na transparentní komunikaci ohledně svých výrobků. Co byste měli při nákupu CBD pro boj s RS zvážit:

  • možný dopad užívání CBD na vaši profesi nebo jiné oblasti vašeho života
  • cíle, které si v užívání CBD kladete, a příznaky, které byste nejraději řešili
  • zda budete chtít vyzkoušet CBDizolát (čisté CBD), nebo širokospektrální či plnospektrální produkty, které obsahují další kanabinoidy.
  • odkud konopný výrobek pochází (kde byl vypěstován)
  • zda má výrobek COA neboli certifikát o analýze, který uvádí chemické složení látky. Jak takový certifikát vypadá, se můžete podívat v produktové kartě libovolného našeho CBD oleje, například tady


Shrnutí

Roztroušená skleróza může mít obrovský dopad na kvalitu života. I proto tolik lidí hledá úlevu od jejích příznaků. Výzkumy týkající se CBD a RS jsou velmi slibné. Ukazuje se, že někteří lidé pociťují při užívání doplňků stravy s CBD zmírnění bolesti a spasticity. Díky tomu, že snižuje zánět, by se v budoucnu léky odvozené z CBD mohly dokonce používat ke kontrole progrese onemocnění. 

Bohužel je užívání CBD při RS stále v plenkách a je zapotřebí dalších výzkumů, které by potvrdily terapeutické přínosy tohoto kanabinoidu. Prozatím je nejlepší se při rozhodování, zda je pro vás CBD vhodné, poradit se svým lékařem. Nestyďte se o tom mluvit. Výzkum ukázal, že až 60 % pacientů s RS v současné době konopí užívá a 90 % o něm uvažuje.

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Pomáhá CBD při svalové spasticitě?

Výzkumy naznačují, že u lidí s roztroušenou sklerózou CBD pravděpodobně pomáhá při svalové spasticitě. Studie provedená ve Velké Británii uvedla, že lékaři nepozorovali velké zlepšení spasticity u lidí užívajících CBD. Lidé užívající CBD však zaznamenali snížení spasticity ve srovnání s těmi, kteří užívali placebo. Z tohoto důvodu Společnost pro roztroušenou sklerózu uvádí, že CBD jepři léčbě spasticity pravděpodobně účinné.


Je užívání CBD při roztroušené skleróze bezpečné?

CBD je obecně považováno za bezpečné a některé výzkumy ukazují, že pravděpodobně pomáhá léčit bolest a spasticitu způsobenou RS. O užívání CBD k boji s RS byste se měli poradit se svým lékařem.


Jak se CBD při léčbě bolesti při RS používá?

Většina výzkumů týkajících se užívání CBD při bolestech spojených s RS byla provedena s využitím perorálních doplňků stravy (CBD kapek či olejů) a nosních sprejů. Někteří lidé uvádějí také přínosy kouření CBD květů. Při rozhodování o tom, jak nejlépe používat CBD při boji s RS, je nejlepší poradit se s lékařem.

 

 

Foto: Shutterstock

 Stručně a jednoduše:
 1. Hemnia nechce ani nemůže nahradit odbornou péči vašeho lékaře.

2. Produkty Hemnia nejsou léky (neboli léčivé přípravky), proto k nim tak prosím nepřistupujte.

3. Hemnia nabízí produkty z konopí, ale žádné omamné ani psychotropní látky u nás nehledejte. Nenabízíme je ani nedoporučujeme.

Zde si přečtěte kompletní text prohlášení o odpovědnosti