Jak může CBD pomáhat se spánkem

O tom, že kvalitní spánek má zásadní vliv na vaše celkové zdraví a pohodu nejen na těle, asi nikdo nepochybuje. Odborníci u dospělých doporučují mít sedm až devět hodin spánku každou noc. Správný spánek vám zajistí, že se budete cítit odpočatí a budete mít energii pro celý další den. Dobrý noční odpočinek také přispívá k tvorbě paměti, pomáhá růstu a obnově svalů a tkání a předchází nemocem.

Usínání nebo udržení se ve spánku může být bohužel pro některé lidi obtížné. Existuje řada možností, jak kvalitnějšího spánku a předcházení spánkovému dluhu dosáhnout. Patří mezi ně zlepšení spánkové hygieny, léky na předpis určené na spaní, a také přírodní prostředky podporující spánek. 

Jedním ze stále populárnějších nástrojů pro dosažení lepšího spánku je užívání kanabidiolu (CBD), přírodní sloučeniny z konopí. CBD se běžně užívá ke zlepšení kvality spánku, stejně jako ke snížení úzkosti.CBD a spánek

 

Úvodem: O konopí a kanabinoidech

Ačkoli existuje mnoho různých slangových výrazů pro úzkolistou rostlinu, kterou možná znáte, vědecky se tato rostlina nazývá Cannabis sativa. Slovem „konopné“ lze označit všechny produkty vyrobené z této rostliny. Rostliny konopí obsahují řadu chemických sloučenin, včetně skupiny označované jako „kanabinoidy“. Z více než 100 kanabinoidů vědci mají zatím nejširší znalosti především o dvou, které mají na člověka pravděpodobně největší vliv: tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD).

 

Co je tetrahydrokanabinol (THC)?

Nejznámější psychoaktivní účinky konopí způsobuje kanabinoid THC. Termínem „marihuana“ se obvykle označují části rostliny Cannabis sativa, které obsahují nejvíce THC, což jsou konopné květy.

Rostliny konopí a jejich deriváty, které obsahují méně než 0,3 % THC, jsou legální (v ČR budou od začátku roku 2022 legální produkty s obsahem THC do 1 %). Díky tomu došlo v poslední době na trhu k raketovému přílivu nových výrobků využívající přírodní složky konopí. Mezi nimi jasně dominují CBD produkty.

 

Co je kanabidiol (CBD)?

CBD, další běžně známý kanabinoid, lze legálně prodávat, pokud je extrahován z technického konopí a uváděn na trh v souladu s příslušnými předpisy. CBD nemá psychoaktivní účinky – nepůsobí tedy stejně jako THC. CBD také nemá účinky, které by vedly ke vzniku závislosti nebo riziku zneužití.

CBD je na trhu stále populárnější látkou. Ačkoli se CBD připisuje mnoho zdravotních přínosů, ve většině případů je vědecký pohled na jeho účinnost stále nejasná.


Co je to CBD

 

V jakých formách se CBD dodává?

Existuje několik běžných forem CBD:

  • ústní spreje, které se aplikují pod jazyk
  • oleje a tinktury, někdy označované souhrnně jako CBD kapky
  • vaporizační pera a inhalační pera s liquidy, případně další přípravky, které se používají ve vaporizérech
  • poživatiny, jako jsou gumové bonbony, čokoláda nebo sušenky, a nápoje, jako jsou káva a čaje
  • tablety a kapsle
  • roztoky s vnějším použitím, včetně pleťových vod, krémů, náplastí, gelů a mastí

 

Jaké jsou běžné dávky CBD?

Protože CBD produkty nejsou zatím v zákoně pevně ukotveny, i množství CBD se v jednotlivých formách výrobků značně liší.

Výzkumy ukazují, že 300 mg perorálně užité dávky CBD lze bezpečně užívat denně po dobu až šesti měsíců. Nedávno zveřejněný vědecký přehled ukázal, že užívání až 1 500 mg denně bylo účastníky snášeno dobře. Následný přehled potvrdil, že užívání 1 500 mg denně po dobu čtyř týdnů nevyvolává žádné negativní účinky.

Bohužel uvedený obsah CBD na etiketě výrobku nemusí nutně vždy odpovídat množství, které výrobek skutečně obsahuje. To přirozeně může vést k tomu, že lidé užijí více nebo naopak méně CBD, než potřebují. Zahraniční analýza 84 produktů CBD prodávaných on-line ukázala, že 26 % produktů obsahovalo méně CBD, než bylo uvedeno na etiketě. Stejná analýza potom prokázala, že u téměř 43 % výrobků byl údaj podhodnocený, což znamená, že obsahovaly někdy i podstatně více CBD, než bylo uvedeno na etiketě.

Ačkoli se zdá, že CBD ve vyšších dávkách nemá závažné negativní důsledky, tyto výrobky mohou obsahovat i vyšší množství THC, než je uvedeno na etiketě. Jiné CBD produkty mohou obsahovat THC, které není na etiketě uvedeno vůbec. THC v těchto produktech může vyvolat omamné účinky, které nemusí být žádoucí.

 

Jaké jsou účinky CBD?

Výzkumy ukázaly, že CBD má uklidňující účinek na nervový systém. CBD může také ovlivnit náladu, protože nepřímo působí na serotoninový systém. Výsledky se u jednotlivých lidí liší a závisí také na typu produktu a dávce účinné látky.

Na rozdíl od THC nemá CBD žádné psychoaktivní účinky. Ani velké dávky CBD nezpůsobují stavy podobné THC. Několik studií navíc prokázalo, že CBD snižuje psychoaktivní účinky THC.

Studie krátkodobého užívání CBD ukazují, že u pacientů se nevyskytují abstinenční příznaky.

 

Při jakých zdravotních potížích může CBD pomoci?

Dobře je výzkumy podložena účinnost CBD při léčbě epilepsie. Další nové výzkumy naznačují, že CBD může pomoci také při léčbě schizofrenie a poruch spojených s užíváním návykových látek.

CBD a poruchy spánku (2)


Užívání CBD při problémech se spánkem

V současné době není k dispozici dostatek odborných dat, která by určila účinnost CBD při léčbě dalších zdravotních obtíží. Předběžné výsledky výzkumů však naznačují, že CBD může pomoci při řadě poruch spánku, včetně nespavosti, poruchy chování v REM fázi spánku a poruchy nadměrné denní spavosti. Další předběžné výzkumy naznačují, že CBD může pacientům pomoci zlepšit spánek a zmírnit úzkost.


CBD při poruchách spánku

Výzkum účinků CBD na poruchy spánku je zatím v plenkách. Někteří lidé, kteří užívají CBD při chronické bolesti, uvádějí, že lépe spí. V současné době není jasné, zda tito pacienti spí lépe díky úlevě od bolesti, nebo proto, že CBD přímo ovlivňuje jejich spánek.

Jiné začínající studie věnující se CBD a poruchám spánku naznačují pozitivní výsledky. Ne každý však pociťuje při užívání CBD stejný pozitivní vliv na zlepšení spánku. Navíc různé dávky mohou vést k různým účinkům. Výzkumy naznačují, že nízké dávky CBD jsou stimulující, zatímco vysoké dávky CBD působí sedativně. Rozdíly ve zkušenostech lze také přičíst způsobu užívání CBD a dávce. K prohloubení našich znalostí o účincích CBD při léčbě poruch spánku je zapotřebí dalších výzkumů.


CBD a úzkost 

Úzkost sama o sobě sice není poruchou spánku, ale může přispívat k jeho špatné kvalitě, nedostatečnému spánku a dalším poruchám spánku. Vzhledem k tomu, že CBD uklidňuje nervový systém, lze CBD použít k léčbě poruch spojených s úzkostí. Téměř 80 % účastníků nedávné studie, kteří užívali CBD k léčbě úzkosti, zaznamenalo během jednoho měsíce nižší úroveň úzkosti. Spánek se zpočátku zlepšil u více než 65 % účastníků, poté následovaly kolísavé výsledky.

CBD a úzkost


CBD a nespavost 

Nespavost znamená, že lidé, kteří jí trpí, mají potíže s usínáním nebo s udržením spánku. Tato porucha ovlivňuje bdělost během dne, schopnost soustředit se a zároveň náladu. Lidé bojující s nespavostí mohou kvůli nedostatku odpočinku trpět úzkostí, což může dál zhoršovat noční nespavost.

Vzhledem k pozitivním výsledkům výzkumů léčby úzkosti s využitím CBD se spekuluje, že by CBD mohlo také pomoci snížit úzkost spojenou s nespavostí. Kromě toho probíhá nová pilotní studie užívání CBD a THC u lidí s lékařem diagnostikovanou nespavostí. Výsledky této studie nabídnou další informace o účincích CBD na nespavost.


Poruchy REM spánku a CBD 

Při této poruše pacienti během fáze spánku s rychlými pohyby očí (REM) verbalizují a provádějí agresivní pohyby. Tato porucha se nejčastěji vyskytuje u starších pacientů s neurodegenerativními onemocněními, jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

V omezené studii na čtyřech pacientech trpících Parkinsonovou chorobou pomohlo CBD zvládnout příznaky poruchy chování během REM spánku. Před užíváním CBDse u pacientů příznaky poruchy vyskytovaly 2–7krát týdně. Během užívání CBD se příznaky vyskytly 0–1krát za týden. Je třeba provést další studie, ale tyto první výsledky naznačují, že CBD je možnou léčbou poruchy chování během REM spánku.


Porucha nadměrné denní spavosti a CBD

Osoby, které trpí poruchou nadměrné denní spavosti, mají problém zůstat během typických denních hodin vzhůru. Jedním z řešení, jak se včas probudit a zůstat bdělý, může být CBD. První výzkumy na zvířatech ukazují, že CBD funguje jako látka navozující bdění. Jiné studie však naznačují, že CBD má sedativní účinky. Je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistilo, jaké dávky a způsoby užívání CBD ovlivňují bdělost a ospalost.

 

Jaká jsou rizika užívání CBD?

Většina negativních účinků CBD produktů je mírná. U pacientů se například může vyskytnout průjem nebo jiné gastrointestinální problémy. Někteří lidé mohou při užívání CBD pociťovat ospalost. Další negativní účinky, které se u CBD vyskytnou, mohou být způsobeny interakcí mezi CBD a jinými léky, které pacient užívá.


Ovlivňují se vzájemně CBD a léky na předpis?

CBD může interagovat s léky na předpis, které člověk užívá. CBD může zejména zpomalit schopnost jater odbourávat některé látky. Užívání CBD stejně jako dalších bylin nebo doplňků stravy může navíc způsobit, že pacient bude ospalý v nevhodnou dobu.

Před použitím jakéhokoli CBD produktu se poraďte s lékařem. Informujte ho o všech lécích, bylinkách nebo doplňcích stravy, které užíváte, aby mohl posoudit, zda nemůže CBD způsobit negativní interakce. Lékař vás potom může informovat, zda je CBD vhodnou volbou, která vám může pomoct na cestě ke zdraví.

 

 Foto: Shutterstock

„Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti." Další informace naleznete v prohlášení o odpovědnosti.