Onemocnění ledvin je častým a komplikovaným problémem a může vést až k jejich selhání. V současné době neexistuje způsob, jak onemocnění ledvin zcela vyléčit. Medicína se tedy obvykle soustředí na podpůrnou léčbu příznaků a snahu o zastavení progrese onemocnění. Právě zde může pomoci CBD olej (CBD kapky).

Současné výzkumy využití CBD oleje při léčbě onemocnění ledvin nejsou zatím dostatečné, a tak ani dostatečně průkazné, ale prozatímní výsledky jsou rozhodně slibné. U mnoha příznaků a obtíží spojených s onemocněním ledvin CBD pomáhá, případně je ovlivňuje.

Níže naleznete přehled toho, co zatím víme o všech způsobech, jakými může být CBD olej při zvládání onemocnění ledvin užitečný.

cbd a onemocnění ledvin (1)


Přínosy CBD kapek při onemocnění ledvin

Akutní onemocnění ledvin lze někdy zvrátit, nicméně může přejít v chronické, které obvykle nelze vyléčit. Jedinými způsoby léčby konečných stadií tohoto onemocnění jsou dialýza a transplantace ledvin. V počátečních stadiích se ale při léčbě využívá řada léků, které pomáhají řešit zdravotní problémy, jež tuto diagnózu provázejí.

U lidí s onemocněním ledvin se často vyskytuje zvýšený krevní tlak, vyšší hladina cholesterolu, chudokrevnost a oslabení svalů a kostí. Léky předepisované na tyto obtíže mohou být účinné, ale také vyvolávat nepříjemné vedlejší účinky. CBD olej, ačkoli rozhodně není lékem přímo na onemocnění ledvin, může pomoci s některými z těchto příznaků, a to s potenciálně menším počtem vedlejších účinků, které jsou zároveň mírnější.

Poznámka: Onemocnění ledvin obvykle nezpůsobuje vysokou hladinu cholesterolu. Vysoký krevní tlak a vysokou hladinu cholesterolu způsobují onemocnění koncových orgánů, což následně vede k poškození ledvin. U krevního tlaku je situace komplikovanější, protože sám o sobě může způsobit onemocnění ledvin, ale může být onemocněním ledvin také způsoben.

Pokud zvažujete CBD olej ke zvládnutí příznaků onemocnění ledvin vyzkoušet, ať už samostatně, nebo společně s vašimi současnými léky na onemocnění ledvin, poraďte se nejprve se svým lékařem. Ačkoli je CBD olej považován za relativně bezpečný, může se s některými léky vzájemně ovlivňovat způsobem, který je nebezpečný pro játra.

V níže uvedené tabulce naleznete informace o nejběžnějších lécích využívaných při onemocnění ledvin, jejich vedlejších účincích a jejich možných interakcích s CBD.

Lék na onemocnění ledvin

Možné vedlejší účinky léku

Interakce mezi CBD a lékem na onemocnění ledvin

Léky na krevní tlak (inhibitory ACE, blokátory receptorů angiotenzinu II)

Závratě, bolesti hlavy, průjem, nevolnost, suchý kašel, kožní vyrážka, bolesti zad a kloubů.

Užívání CBD oleje společně s některými inhibitory ACE může zvýšit riziko poškození jater. Před zahájením užívání CBD oleje se vždy poraďte s lékařem.

Statiny

Bolesti hlavy, nespavost, bolesti svalů a slabost, ospalost, závratě, nevolnost, zvracení.

Užívání CBD oleje s některými statiny může zvýšit riziko poškození jater. Před zahájením užívání CBD oleje se vždy poraďte s lékařem.

Doplňky železa

Zácpa, tmavá stolice, nevolnost, zvracení.

Nejsou známy žádné interakce mezi CBD olejem a doplňky železa. To však neznamená, že neexistují. Před zahájením užívání CBD oleje se vždy poraďte s lékařem.

Vápník

Nevolnost, zvracení, zácpa, zmatenost, svalová slabost, nedostatek energie.

Mezi CBD olejem a vápníkem nejsou známy žádné interakce. To však neznamená, že neexistují. Před zahájením užívání CBD oleje se vždy poraďte s lékařem.

Vitamin D

Ledvinové kameny, zmatenost, svalová slabost, úbytek hmotnosti, časté močení, extrémní žízeň.

Vitamin D nemusí být při užívání společně s CBD olejem metabolizován tak dobře, jak je obvyklé. Před zahájením užívání CBD oleje se vždy poraďte s lékařem.

 

Účinnost CBD oleje při onemocnění ledvin

Výzkumy možného využití CBD oleje stále probíhají. Přestože výsledky zatím nejsou jednoznačné, existuje velké množství důkazů o tom, že kanabidiol (CBD) může být účinný při zvládání některých obtíží spojených s onemocněním ledvin, což postiženým usnadňuje a zpříjemňuje život.

CBD kapky ve formě oleje mohou pomoci zejména při příznacích chronické bolesti, vysokého krevního tlaku, zvýšeného cholesterolu, nespavosti a oslabení kostí. Podívejme se na výzkumy konkrétních obtíží.

 

CBD olej při chronické bolesti

Chronická bolest a konkrétně neuropatická bolest je častým příznakem selhání ledvin. CBD olejse na zmírnění bolesti hojně používá a tato jeho schopnost se nadále intenzivně zkoumá.

Protizánětlivé vlastnosti kanabidiolu pomáhají omezovat prožívání nejrůznějších bolestivých stavů i tím, že působí na příčiny jejich vzniku. Kromě toho bylo zjištěno, že CBD ovlivňuje glycinové receptory, které souvisejí s neuropatickou a chronickou bolestí. Vědci také zjistili, že kanabinoidy jako CBD „mohou představovat novou třídu terapeutických látek pro léčbu chronické bolesti a dalších onemocnění“.

 

CBD olej a vysoký krevní tlak

U lidí s onemocněním ledvin je vysoký krevní tlak běžným jevem. Bohužel mnoho léků na krevní tlak může ve skutečnosti oslabovat funkci ledvin a měnit rovnováhu elektrolytů v těle, což vede k potřebě průběžného provádění krevních testů. Rozumnější volbou může být CBD olej.

CBD je vasodilatační látka. To znamená, že dokáže rozšířit (dilatovat) cévy, což umožňuje snadnější průchod krve a snížení krevního tlaku. Studie z roku 2017 zjistila, že i jediná dávka CBD oleje významně snížila krevní tlak účastníků ve stresu i v klidu.

V témže roce bylo v přehledu studií o průtoku krve zjištěno, že navzdory omezeným výzkumům „lze CBD využít jako léčbu různých kardiovaskulárních poruch, jako je hypertenze, infarkt myokardu a mrtvice“.

 

CBD kapky při vysokém cholesterolu

Pokud jde o CBD kapky a cholesterol, bylo dosud publikováno jen málo studií. Výzkumy však naznačují, že CBD může být schopno pomoci posílit metabolismus, a tím vyrovnat hladinu cholesterolu. Rychlejší metabolismus znamená, že tělo zpracovává tuk a kalorie rychleji, což v konečném důsledku snižuje hladinu cholesterolu v krvi.

CBD olejnavíc přirozeně obsahuje omega-3 mastné kyseliny. Kardiovaskulární přínosy omega-3 mastných kyselin jsou dobře prozkoumány. Patří mezi ně například schopnost zabraňovat hromadění cholesterolu v krevním řečišti.

Je jistě zapotřebí dalších výzkumů, ale v současné době se zdá, že CBD má na hladinu cholesterolu nezanedbatelný vliv.

 

CBD olej při nespavosti

Výzkumy používání CBD oleje při spánkových poruchách jsou zatím, stejně jako v dalších oblastech, stále na počátku, ale dosavadní výsledky jsou povzbudivé.

Klinická studie z roku 2019 zkoumala účinky CBD na 72 pacientech trpících úzkostí a problémy se spánkem. Na konci tříměsíční studie zaznamenali pacienti, kteří trpěli problémy se spánkem, mírné zlepšení spánkového skóre. Zajímavé je, že pacienti, kteří původně hlásili problémy s úzkostí, zaznamenali díky CBD malý negativní dopad na spánkové skóre.

Obecně bylo prokázáno, že CBD pomáhá snižovat stres tím, že snižuje hladinu kortizolu v těle. Kortizol je hormon produkovaný v době stresu, který vyvolává pohotovost a reakci typu „bojuj, nebo uteč“. V noci by měla hladina kortizolu přirozeně klesnout a umožnit tělu i mysli relaxovat. Nabitý program, tlak v práci a řada dalších faktorů však přispívají k životnímu stylu plnému chronického stresu a chronické produkci kortizolu, což může na konci dne téměř znemožnit usnutí. Blokováním vylučování kortizolu může CBD olej pomoci v boji proti nespavosti způsobené stresem.

CBD olej na posílení kostí

Pokud jde o výzkum CBD, jedna z nejzajímavějších a nejpřekvapivějších oblastí studia se týká posilování kostí. Konkrétně jak může CBD pomoci těm, kteří trpí slábnutím kostí a obtížemi, jako je osteoporóza.

Existují dva typy buněk, které ovlivňují hustotu kostí: osteoblasty a osteoklasty. Osteoblasty tvoří novou kost a osteoklasty kost odbourávají. Pracují v rovnováze a regulují růst a úbytek kostní hmoty.

Osteoklasty mají receptor zvaný GPR55, který po stimulaci zvyšuje rychlost úbytku kostní hmoty. Ve studii z roku 2009 bylo zjištěno, že CBD blokuje GPR55, čímž snižuje rychlost aktivity osteoklastů a v konečném důsledku i úbytek kostní hmoty.

V neposlední řadě stojí za zmínku, že přirozené endokanabinoidy si tělo produkuje v kostech. Vědci zatím neurčili jejich přesnou funkci a mechanismus jejich fungování, ale intuitivně dává smysl, že fytokanabinoidy, jako je CBD, které jsou podobné endokanabinoidům v  našem těle, mohou mít na zdraví kostí pozitivní vliv.

 

Jak používat CBD olej při onemocnění ledvin

Existuje mnoho různých způsobů, jak používat CBD kapky při onemocnění ledvin, a možnost, kterou si vyberete, se bude odvíjet od vašich potřeb a životním stylu. U většiny lidí s onemocněním ledvin dává smysl užívat konzistentní terapeutické dávky ve formě kapslí nebo prostřednictvím tinktur či kapek CBD oleje.

Tinktury a CBD olej v podobě kapek poskytují rychleji působící dávku CBD oleje. Při sublingválním podání (pod jazyk) se CBD vstřebává do krevního oběhu přímo přes tenkou sliznici úst a účinky se obvykle projeví do 30 minut. Obvykle potom trvají 2 až 4 hodiny. Tinktury a kapky sice nepůsobí tak dlouho jako kapsle, ale jsou snadno přenosné a jejich užití je zcela diskrétní. Nabízejí také největší kontrolu nad dávkováním, protože umožňují určit množství CBD, které užíváte, doslova na kapku. Protože můžete dávkování snadno upravovat, mohou být kapky nebo tinktury dobrým výchozím bodem, pokud jste CBD nikdy předtím neužívali a potřebujete zjistit svou ideální dávku.

Užívání kapslí s CBD olejem nebo poživatin s obsahem CBD, jako jsou například gumové bonbóny, bude pro většinu z vás důvěrně známé. Podobně jako užívání jiných doplňků stravy poskytují tyto podoby užívání poměrně konzistentní dávku CBD a účinky obvykle trvají 4 až 6 hodin. Vzhledem k tomu, že CBD musí být nejprve zpracováno trávicím systémem, může trvat déle, než se účinek poživatiny nebo kapslí projeví. V závislosti na rychlosti metabolismu a množství potravy již přítomné v žaludku může nástup účinku kapslí a poživatin s obsahem CBD trvat až hodinu.

CBD vaporizační olej, e-liquidy a CBD květy sice nejsou nejlepší volbou, pokud chcete CBD pravidelně doplňovat, ale i tak mohou být užitečné. Protože vapování a kouření CBD přináší téměř okamžité účinky, tyto CBD produkty se používají hlavně k léčbě náhlého vzplanutí příznaků. V případě onemocnění ledvin mohou být tyto produkty užitečné při zvládání hladiny stresu a náhlého zvýšení krevního tlaku. Inhalační CBD olej obchází trávicí systém, vstřebává se plícemi a účinky se projeví okamžitě. Bohužel jsou tyto účinky krátkodobé a obvykle do hodiny odezní. V případě potřeby je snadné užít další dávku, ale je třeba zdůraznit, že kouření a vapování nejsou vždy vhodnou volbou.

Při řešení nesčetných příznaků spojených s onemocněním ledvin může pacient zjistit, že nejúčinnější pro něj bude kombinace různých produktů.

 

Dávkování CBD oleje při onemocnění ledvin

Bylo by skvělé, kdyby existovala jednotná doporučená dávka CBD oleje při onemocnění ledvin, ale bohužel tomu tak není.

Množství CBD oleje, které budete potřebovat, závisí na řadě faktorů, které jsou pro každého jedinečné. Pokud vám lékař nenavrhne něco jiného, vždy začněte s nejnižší doporučenou dávkou u vašeho produktu. Jakmile zjistíte, jak vaše tělo na CBD reaguje, můžete dávku podle potřeby upravit nahoru, nebo dolů.

Jako obecný výchozí bod jsme analyzovali stovky produktů a dospěli jsme k následujícím závěrům:

Standardní dávka CBD oleje je 25 mg CBD dvakrát denně.

Pokud toto množství nepřinese výsledky, o které jste usilovali, zkuste dávku zvyšovat o 25 mg každé 3–4 týdny, dokud se nedočkáte úlevy.

Můžete vše také konzultovat s lékařem, který přizpůsobí dávkování CBD oleje a plán léčby vašim konkrétním potřebám.

 

Nejlepší CBD olej při onemocnění ledvin

Neexistuje žádná konkrétní značka nebo produkt, který by byl na onemocnění ledvin nejlepší. Při nákupu CBD oleje jsou nejdůležitějšími faktory bezpečnost a účinnost. Abyste měli jistotu, že zakoupíte kvalitní CBD produkt, mějte na paměti následující:

Zákony. Před prvním zakoupením CBD si nezapomeňte ověřit zákonné postavení CBD. V ČR byly od začátku roku 2022 legalizovány konopné produkty obsahující 1 % THC nebo méně. Stejná situace ale neplatí ve všech státech. Některé země vyžadují, aby uživatelé CBD měli lékařský předpis, zatímco jinde zakazují prodej konopných produktů úplně. Při cestování do zahraničí doporučujeme zkontrolovat zákony ve všech zemích, kterými budete projíždět. Zkontrolujte obsah THC. Pokud THC nechcete užívat, pořizujte si pouze produkty vyrobené s použitím širokospektrálního CBD oleje nebo CBD izolátu.

Snažte se vyhledat také příslušné certifikáty. Využívejte značky, které zveřejňují certifikát o analýze pro každou šarži výrobků z CBD oleje, které vyrábějí. Tyto certifikáty jsou vlastně laboratorní výsledky, které vám přesně řeknou, co je ve vašem CBD oleji obsaženo. Pomohou vám ověřit koncentraci THC i CBD a pomohou vám vyhnout se případné kontaminaci těžkými kovy. Onemocnění ledvin je komplikované onemocnění. Je chronické a progresivní, což vede nemocné k hledání účinných způsobů zvládání příznaků a souvisejících stavů.

Výzkum CBD oleje a všech jeho možných využití je teprve v plenkách. Jak budou vědecké studie postupovat, je pravděpodobné, že se dozvíme více o tom, jak může být CBD olej při léčbě onemocnění ledvin užitečný. Do té doby je CBD olej slibný svým potenciálem v boji proti vysokému krevnímu tlaku, regulaci cholesterolu a udržování pevnosti kostí. Poraďte se se svým lékařem a zjistěte, zda je pro vás užívání CBD oleje při onemocnění ledvin tou správnou volbou. 

 

 Foto: Shutterstock

„Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti." Další informace naleznete v prohlášení o odpovědnosti.