Kanabidiol (CBD) je sloučenina obsažená v konopí, která může mít řadu příznivých účinků na tělesné i duševní zdraví člověka. To vedlo mnoho lidí k úvahám, že by CBD mohlo mít využití také při léčbě poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Může CBD olej s touto poruchou pomoci? Co víme a jaké závěry vyplývají z dostupných výzkumů?

ADHD je neurovývojová porucha, která je nejčastěji diagnostikována již v dětství. Může způsobovat příznaky zahrnující nepozornost, hyperaktivitu a impulzivitu. Než se rozhodnete CBD kapky (olej) vyzkoušet, považujeme za důležité seznámit vás se základními informace, co CBD olej je, co o jeho účincích říkají výzkumy, jaké přínosy může mít pro zmírnění příznaků ADHD a jaké jsou jeho potenciální vedlejší účinky.


Co je CBD olej?

CBD olej se získává z konopí. Po extrakci z rostliny se smísí s nosným oleje – konopným, kokosovým, nebo i olivovým či slunečnicovým. Studie naznačují, že CBD je bezpečné a lidé ho obvykle dobře snáší, i když i v tomto ohledu je třeba provést další výzkumy, které se budou zabývat možnými dopady dlouhodobého užívání. Rostlina konopí obsahuje stovky různých sloučenin. Nejznámější z nich je tetrahydrokanabinol (THC), který je zároveň nejrozšířenější. Tato látka je zodpovědná za psychoaktivní účinky konopí. Jinými slovy, THC je ta látka, co u lidí způsobuje euforické opojení, které si lidé s užíváním konopí spojují. CBD je v konopí druhým nejhojněji zastoupeným kanabinoidem. Ačkoli nezpůsobuje opojení jako THC, na mozek jistým způsobem působí a může mít přínosy pro duševní zdraví – včetně potenciálních výhod pro lidi s ADHD.


Jak se liší CBD a THC?

Lidé, kteří se zasazují o užívání CBD oleje při ADHD, vyzdvihují, že:

  • CBD kapky mohou být účinnější než některé jiné způsoby léčby
  • mohou mít mít méně vedlejších účinků než tradiční léky
  • nepotvrzené důkazy naznačují, že by mohly pomoci s některými příznaky ADHD
  • může mít další přínosy pro duševní zdraví 

Jednou z hlavních výhod, která láká k užívání CBD může být odbourání některých vedlejších účinků, které s sebou může nést tradiční léčba ADHD.

U 70 až 80 % dětí s ADHD dochází po užívání stimulačních léků na ADHD ke zmírnění příznaků. Tyto léky však mohou způsobovat vedlejší účinky včetně problémů se spánkem, snížené chuti k jídlu a změn nálad. Než se rozhodnete vyzkoušet CBD pro léčbu ADHD, je důležité zvážit výsledky výzkumů. Zároveň velmi doporučujeme, abyste se před nasazením jakýchkoli alternativních prostředků vždy poradili se svým lékařem.

CBD olej a ADHD


Výzkumy

Co na to říkají odborníci? Je CBD při léčbě ADHD skutečně účinné? Zájem o užívání CBD do značné míry předstihl výzkum jeho využití, bezpečnosti a účinnosti. Pravda je taková, že výzkumy využití CBD jako léčby ADHD jsou v současnosti nedostatečné. Většina toho, co již vědci vědí, vychází z výzkumů užívání konopí jako takového, ať už kouřením nebo jiným způsobem, nikoliv přímo z účinků CBD oleje nebo jiných CBD produktů.

Dokonce i studie o používání konopí při léčbě ADHD jsou zcela nedostatečné. Mnohé z těchto studií se navíc opírají o údaje získané na základě zkušeností uživatelů, což jim neposkytuje takovou váhu jako výsledky randomizované klinické studie.

 

CBD může snižovat hyperaktivitu

Studie z roku 2013 se zabývala užíváním konopí a podtypy ADHD. Z údajů získaných od více než 2 800 účastníků studie vyplynulo, že lidé, kteří neužívali konopí, častěji uváděli hyperaktivní-impulzivní příznaky. To naznačuje, že lidé, kteří užívají k samoléčbě konopí, se mohou dočkat úlevy od příznaků hyperaktivity a impulzivity.


CBD může snižovat příznaky ADHD

Jedna malá randomizovaná kontrolovaná studie z roku 2017 přinesla zjištění, že u dospělých s ADHD léčených kanabinoidním lékem Sativex (který obsahuje THC a CBD) došlo k mírnému snížení příznaků ADHD bez kognitivních poruch. Je však důležité poznamenat, že tato zlepšení byla nepatrná a nestačila tak k prokázání, že kanabinoidy jsou významně účinnější než léčba placebem.

Studie z roku 2020 zjistila, že vyšší dávky léčebného konopí vedly ke snížení užívání léků na ADHD u dospělých. Produkty obsahující vyšší dávku CBD byly spojeny s nižším skóre ADHD.

Dokáže CBD pomoci s ADHD?


Je zapotřebí dalších výzkumů

Ačkoli uvedená zjištění naznačují, že konopí a kanabinoidní sloučeniny jsou jako léčba ADHD slibné, nedokazují, že by CBD samo o sobě mohlo mít na příznaky tohoto onemocnění jakýkoli vliv. Je také zapotřebí dalších výzkumů, které by určily, jakou roli hraje při ADHD endokanabinoidní systém. 


CBD při příznacích ADHD

Přestože důkazů o tom, že by CBD olej mohl být při léčbě ADHD užitečný, je stále málo, může sloužit pro zvládání některých příznaků, které jsou s tímto onemocněním spojeny. Spolu s ADHD se totiž relativně často objevují i další průvodní jevy, včetně úzkosti a deprese. Ačkoli i v tomto směru je zapotřebí dalších výzkumů, které by prozkoumaly účinky CBD, řada studií ukázala, že CBD může být účinným nástrojem při snižování příznaků řady úzkostných stavů, včetně generalizované úzkostné poruchy, panické poruchy a sociální úzkostné poruchy. Bylo také zjištěno, že CBD má antidepresivní účinky, díky čemuž může být užitečné při léčbě deprese.

Je důležité si uvědomit, že velká část výzkumu je stále v počátečních fázích. Je třeba hlouběji prozkoumat účinky CBD, jaké stavy může léčit a jaké dávky jsou nejúčinnější.  Pokud uvažujete o užívání CBD, měli byste si také uvědomit, že ačkoli je obvykle dobře snášeno, může jeho užívání vést v některých případech k výskytu nežádoucích účinků.


Možné vedlejší účinky

CBD olej může mít řadu vedlejších účinků. Přestože mnohé z nich jsou mírné, některé z běžných potíží mohou zahrnovat:

  • změny chuti k jídlu
  • ospalost
  • bolesti hlavy
  • změny nálady
  • nevolnost
  • žaludeční nevolnost

Nežádoucí účinky mohou být častější při vyšších dávkách, ačkoli výzkumy naznačují, že užívání CBD je bezpečné a dobře snášené v dávkách do 1 500 mg denně. Je také důležité si uvědomit, že CBD může ovlivňovat metabolismus některých léků.

Kromě nejčastějších nežádoucích účinků vyvstaly také obavy z možného zhoršení některých příznaků ADHD. Účinky spojené s užíváním marihuany (tedy s obsahem THC) jsou také běžnými příznaky ADHD. Jedním z potenciálních problémů jsou poruchy paměti a pozornosti, které se často spojují s užíváním konopí obecně.

Doktorka Nora Volkow, ředitelka amerického Národního institutu pro zneužívání drog (NIDA), v článku zveřejněném v časopise New England Journal of Medicine poukazuje na mnoho potenciálních negativních vedlejších účinků užívání konopí. Patří mezi ně poruchy pozornosti a paměti, což jsou problémy, které mohou být dlouhodobé a při chronickém užívání konopí (nikoliv pouze CBD) se zhoršují.

Dalším problémem je, že ADHD může být rizikovým faktorem pro zneužívání drog a alkoholu. Výskyt impulzivních příznaků může způsobit, že lidé budou s větší pravděpodobností zneužívat konopí nebo se u nich vyvine porucha způsobená jeho užíváním. To zesiluje obavy z používání konopí nebo produktů souvisejících s konopím při léčbě příznaků ADHD.

Zda může užívání CBD oleje přispívat k pozdějšímu zneužívání marihuany, zatím není známo. Marihuana však může mít potenciálně negativní účinky na pozornost a motivaci. U mladých lidí, kteří kouří konopí, může také dojít k trvalému poškození kognitivních schopností a IQ. Některé výzkumy naznačují, že velmi vysoké dávky mohou představovat riziko poškození jater. Ve studii, v níž byly myším podávány velmi vysoké dávky CBD, vědci pozorovali zvýšené riziko toxicity jater. Aby se zjistilo, zda se stejná rizika týkají i lidí, je zapotřebí provést další výzkumy.


Měli byste tedy vyzkoušet CBD olej na ADHD? Je třeba si uvědomit několik důležitých věcí:

CBD by neměla být náhradou za jinou léčbu. I když existují důkazy, že CBD může mít využití v oblasti duševního zdraví, neznamená to, že pro léčbu ADHD je tou nejlepší volbou. V současné době je k dispozici řada účinných způsobů léčby, které umožňují zvládat příznaky tohoto onemocnění. Dokud další důkazy neprokáží užitečnost CBD pro tento účel, je lepší držet se známých léčebných postupů, které mají solidní výsledky účinnosti.

To, že je něco vnímáno jako „přírodnější“, ještě neznamená, že je to nejlepší volba. CBD olej některé lidi oslovuje, protože je to přírodní produkt. Ačkoli se zdá, že CBD olej má z krátkodobého hlediska jen malé nebo zanedbatelné vedlejší účinky, vědci si stále nejsou jisti jeho případnými dopady při dlouhodobém užívání. Nevíme, zda skutečně funguje. O tom, zda by CBD mohlo být při léčbě ADHD účinné, zatím není jasno a odpovědí se dočkáme až po dalších výzkumech. 

Na výběr jsou různé druhy CBD olejů a není jasné, které produkty by mohly být užitečné při léčbě ADHD. Jednotlivé typy se liší podle toho, co obsahují. CBD izolát obsahuje pouze CBD. Širokospektrální produkty obsahují CBD i další kanabinoidy, nikoli však THC. Plnospektrální produkty obsahují CBD, THC a další kanabinoidy.


Jak užívat CBD kapky

Pokud se rozhodnete vyzkoušet CBD olej na ADHD nebo z jiných důvodů, vždy vám doporučíme vybírat produkty od renomovaných značek, které transparentně dávají svým zákazníkům k dispozici osvědčení o analýze (jak takové osvědčení vypadá, si můžete prohlédnout u všech našich CBD olejů).  Neexistuje také žádný výzkum, který by porovnával účinky různých forem CBD. Kromě toho, že je CBD k dispozici ve formě oleje, lze jej zakoupit také v podobě kapslí, žvýkaček, sprejů, tinktur, želatinových bonbonů, nápojů i liquidů pro vaporizaci.

 

Je CBD legální?

V České republice je prodej, držení u užívání CBD zcela legální. Platí ovšem omezení týkající se povoleného množství THC v produktu (nyní je to 1 % obsahu a méně).  Zákony většiny zemí včetně Česka ale zakazují výrobcům tvrdit, že výrobek dokáže předcházet nemocem, léčit je nebo je zcela vyléčit. To mohou pouze v případě, že jsou tato tvrzení podložena spolehlivými vědeckými studiemi.


Závěr

Ačkoli CBD olej a další CBD produkty mohou zmírňovat některé příznaky ADHD, jednoduše neexistuje dostatek důkazů, které by podpořily jejich využívání jako alternativní léčby ADHD. Pokud se rozhodnete jej vyzkoušet, nezapomeňte se nejprve poradit se svým lékařem. Ten vám bude schopen navrhnout nejúčinnější a nejbezpečnější způsoby, které vám pomohou příznaky onemocnění lépe zvládat.

 Stručně a jednoduše:
 1. Hemnia nechce ani nemůže nahradit odbornou péči vašeho lékaře.

2. Produkty Hemnia nejsou léky (neboli léčivé přípravky), proto k nim tak prosím nepřistupujte.

3. Hemnia nabízí produkty z konopí, ale žádné omamné ani psychotropní látky u nás nehledejte. Nenabízíme je ani nedoporučujeme.

Zde si přečtěte kompletní text prohlášení o odpovědnosti.