Kanabidiol (CBD) nedávno vzal svět zdraví a wellness útokem a objevil se mezi spoustou produktů prodávaných v obchodech s doplňky stravy a v obchodech s přírodními produkty. K dostání jsou CBD oleje, tělové krémy, balzámy na rty a další kosmetika, proteinové tyčinky a další. V některých státech je dokonce k dostání pivo ale i další alkoholické nápoje s obsahem CBD. Mnoho lidí však zpochybňuje bezpečnost kombinace alkoholu a CBD. I proto se v tomto článku zabýváme účinky a možnými interakcemi CBD a alkoholu.

 

Co je CBD?

Kanabidiol (CBD) je přírodní sloučenina, která se přirozeně vyskytuje v rostlině konopí. Na rozdíl od tetrahydrokanabinolu (THC), účinné složky konopí, nemá CBD žádné psychoaktivní vlastnosti ani nezpůsobuje opojení, které si s užíváním marihuany nejčastěji lidé spojují.

CBD olej se získává z rostliny konopí a poté se smíchá s nosným olejem, jako je kokosový, palmový, olivový nebo olej z konopných semen.V posledních letech CBD získává na popularitě a na trhu je nyní k dispozici v různých formách – kromě CBD kapek (olejů), jsou to například kapsle, spreje, potravin a CBD gummies (bonbonů), tinktur i květů s vysokým obsahem CBD.

Slibný výzkum naznačuje, že CBDmůže mít pestrou řadu zdravotních přínosů, včetně podpory léčby bolesti, snižování úzkosti a zlepšování zdraví pokožky (2Důvěryhodný zdroj, 3Důvěryhodný zdroj, 4Důvěryhodný zdroj).

 

Stručné shrnutí

CBD je sloučenina získaná z rostliny konopí. Používá se k výrobě doplňků stravy v různých formách. Výzkum naznačuje, že CBD může například mírnit bolest, snižovat úzkost a podporovat zdraví pokožky.

 

Alkohol a CBD mohou vzájemně zesilovat své účinky

Alkohol je známý svou schopností snižovat zábranya podporovat pocit uvolnění. CBD může mít na váš organismus podobné účinky. Výzkum ukázal, že dokáže snižovat úzkosta uklidňovat nervy. Například jedna studie na 72 lidech ukázala, že užívání 25-75 mg CBD denněpo dobu pouhého jednoho měsíce snížilo úzkost a zlepšilo kvalitu spánku.

Společné užívání alkoholu a CBD by mohlo tyto účinky zesílit a potenciálně způsobit příznaky, jako je zvýšená ospalost a uklidnění. Někteří také tvrdí, že míchání CBD a alkoholu může v důsledku vést ke změnám nálady a chování. Ve skutečnosti se jedna malá studie zabývala účinky podávání 200 mg CBD účastníkům spolu s 1 gramem alkoholu na každý 1 kg tělesné hmotnosti.

Pozorovala, že kombinace alkoholu s CBD způsobila významné zhoršení motorické výkonnosti a změny ve vnímání času. Když účastníci užívali CBD samostatně, tyto účinky se u nich neprojevily. Nicméně tato studie je zastaralá a používala mnohem vyšší množství CBD, než většina lidí obvykle užívá. Bohužel existuje jen velmi málo výzkumů o zdravotních účincích užívání CBD s alkoholem.

 

CBD může chránit před vedlejšími účinky alkoholu

Jak jsme zmínili výše, o účincích kombinace CBD a alkoholu toho zatím není známo mnoho. Dosavadní výzkum ale ukazuje, že CBD může chránit před některými negativními účinky alkoholu.

 

CBD a alkohol (1)


Zde je několik způsobů, jak může CBD ovlivnit účinky alkoholu:

 

1) Může zabránit poškození buněk a s tím spojenými nemocemi

Nadměrná konzumace alkoholu může způsobit poškození buněk, což zvyšuje riziko zánětů a chronických onemocnění, jako je zánět slinivky břišní, onemocnění jater a některé typy rakoviny. V několika studiích na zvířatech bylo pozorováno, že CBD může chránit před poškozením buněk způsobeným konzumací alkoholu. Například jedna studie na potkanech ukázala, že aplikace gelu CBD na kůži snížila poškození mozkových buněk způsobené nadměrnou konzumací alkoholu až o 49 %.

Jiná studie dospěla k závěru, že injekční aplikace CBD myším pomáhá chránit před alkoholem vyvolaným tukovým onemocněním jater tím, že zvyšuje autofagii, což je proces, který podporuje obrat nových buněk a vede k regeneraci tkání. Další výzkum ukázal, že výtažky z konopí bohaté na CBD mohou u myší způsobit toxicitu jater. Některým myším v této studii však bylo podáno (nebo byly nuceny spořádat) extrémně velké množství extraktu z konopí.Není jasné, zda má CBD stejné účinky i u lidí a zda u nich může zabránit poškození buněk vyvolané alkoholem. I kvůli tomu je třeba provést další výzkumy.

 

2) Může snižovat hladinu alkoholu v krvi

Koncentrace alkoholu v krvi (BAC) je měřítko množství alkoholu v krvi. Vyšší BAC obecně koreluje s větší ztrátou motorické kontroly a kognitivních funkcí. O účincích CBD na hladinu alkoholu v krvi existuje jen málo výzkumů.  Jedna studie na 10 osobách však zjistila, že když účastníci užili 200 mg CBD s alkoholem, měli výrazně nižší hladinu alkoholu v krvi, než když konzumovali alkohol s placebem.

Mějte ale na paměti, že tato studie byla provedena v 70. letech 20. století a účastníkům v ní podávali velmi vysokou dávku CBD, a to téměř 5 až 10krát vyšší, než jaká se doporučuje pro většinu lidí. Není jasné, zda by tento účinek měly i běžné dávky CBD. Navíc jiné studie zaznamenaly rozporuplné výsledky. Několik studií na zvířatech uvádí, že CBD nesnižuje koncentraci alkoholu v krvi, pokud je zvířatům podávána spolu s alkoholem. Proto je opět zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistilo, jak může CBD ovlivnit hladinu alkoholu v krvi u lidí.

 

3) Může být léčebným prostředkem při závislosti na alkoholu

Někteří vědci se domnívají, že CBD by mohla pomoci při léčbě poruch způsobených užíváním alkoholu. Některé studie na zvířatech totiž ukázaly, že CBD může pomoci snížit některé příznaky závislosti a abstinenční stavy. Jedna z nedávných studií se totiž zabývala účinky CBD u potkanů závislých na alkoholu. Zjistilo se, že CBD pomáhá snižovat příjem alkoholu, zabraňuje relapsu a snižuje motivaci ke konzumaci alkoholu. Výzkum u lidí je omezený. Nicméně jedna studie na 24 kuřácích zjistila, že užívání inhalátoru CBD po dobu jednoho týdne snížilo spotřebu cigaret o 40 %. Tyto výsledky naznačují, že CBD by mohl pomoci omezit návykové chování. Nepřekvapí, že ke zjištění, zda CBD může pomoci při závislosti na alkoholu u lidí, je zapotřebí provést další kvalitní studie.

 

Shrnutí

Studie na zvířatech ukazují, že CBD může snižovat poškození jater a mozkových buněk způsobené alkoholem. Může také pomáhat snižovat hladinu alkoholu v krvi a dokonce pomáhat léčit poruchy způsobené užíváním alkoholu, i když je zapotřebí dalšího výzkumu.

 

Měli byste tedy užívat CBD a alkohol společně?

V současné době není k dispozici dostatek výzkumů, které by s jistotou odhalily účinky konzumace CBD a alkoholu současně. Několik studií na lidech i zvířatech zjistilo, že CBD může snižovat některé vedlejší účinky alkoholu. Výzkum, zda společné užívání CBD a alkoholu způsobuje nepříznivé zdravotní účinky, je však omezený.

Účinky CBD se navíc u jednotlivých osob liší, takže je obtížné určit, zda by míchání CBD a alkoholu mělo na všechny lidi podobný vliv. Většina současných výzkumů se navíc zaměřuje spíše na účinky konzumace velmi vysokého množství alkoholu s CBD než na účinky příležitostné konzumace několika skleniček tu a tam s CBD. Z tohoto důvodu se nedoporučuje užívat CBD a alkohol společně, zejména pokud si nejste jisti, jak na vás jedno z toho bude působit. Pokud se rozhodnete pro kombinaci CBD a alkoholu, držte se nízkého množství obou látek, abyste minimalizovali riziko nežádoucích vedlejších účinků. Pokud máte jakékoli obavy, nezapomeňte se poradit se svým poskytovatelem zdravotní péče.

 

Shrnutí

Vzhledem k tomu, že výzkum bezpečnosti CBD a alkoholu je omezený, nedoporučuje se užívat tyto dvě látky společně. Pokud se rozhodnete pro kombinaci CBD a alkoholu, držte se nízkého množství obou látek, abyste minimalizovali riziko.

 

Závěr

CBD a alkohol mohou vzájemně zesilovat své účinky a společné užívání obou látek ve vysokých dávkách může mít sedativní účinky a způsobovat tak ospalost. Mnoho studií na lidech a zvířatech však ukazuje, že CBD chrání před poškozením buněk způsobeným alkoholem a snižuje koncentraci alkoholu v krvi a příznaky závislosti a odvykání.

Jedna studie na myších ukázala, že CBD může zvyšovat riziko jaterní toxicity. Některé myši však dostaly vysoké množství CBD. Většina existujících výzkumů se bohužel zaměřuje na zvířata, která dostávala vysoké množství CBD i alkoholu. Účinky mírných dávek u lidí nezkoumá dostatečný počet výzkumů.

 

 

Foto: Shutterstock

 

 Stručně a jednoduše:
 1. Hemnia nechce ani nemůže nahradit odbornou péči vašeho lékaře.

2. Produkty Hemnia nejsou léky (neboli léčivé přípravky), proto k nim tak prosím nepřistupujte.

3. Hemnia nabízí produkty z konopí, ale žádné omamné ani psychotropní látky u nás nehledejte. Nenabízíme je ani nedoporučujeme.

Zde si přečtěte kompletní text prohlášení o odpovědnosti.