Chcete blíž porozumět, jak a proč CBD a další kanabinoidy působí na naše tělo? Zásadní roli hraje náš endokanabinoidní systém. Jak přesně funguje a za co je v našem těle zodpovědný? Na to vám odpoví náš stručný průvodce tímto fascinujícím systémem.


Endokanabinoidní systém
(zkráceně ECS) je rozsáhlý a komplikovaný biologický systém, který ovlivňuje řadu nezbytných procesů v našem těle. Lékaři ho objevili na sklonku 80. let minulého století při zkoumání THC. O jeho fungování a vzájemných vztazích ale i po více 30 letech výzkumu stále mnoho nevíme. Jisté však je, že ECS existuje a funguje ve vašem těle bez ohledu na to, jestli konopí (či látky v něm obsažené) užíváte nebo ne.

Mezi nejdůležitější procesy, na které má ECS vliv, patří správná funkce metabolismu a imunitního systému. Hraje zásadní roli při udržování homeostáze – vnitřní rovnováhy. Reguluje  hladinu hormonů a tělesnou teplotu. Ovlivňuje mimo jiné také reprodukci a plodnost, spánek, paměť, chuť k jídlu i zpracování emocí, a tedy i naši náladu.

 

Endokanabinoidní systém tvoří 3 složky: 

  • endokanabinoidy
  • receptory
  • enzymy


1) Endokanabinoidy

Endokanabinoidy nebo také endogenní kanabinoidy, jsou podobné kanabinoidům přítomným v konopí, ale produkuje je samo naše tělo. Vědci doposud identifikovali 2 klíčové endokanabinoidy: anandamid (AEA) a 2-arachidonoylglyerol (2-AG). Jejich množství v těle kolísá – tělo je totiž produkuje v závislosti na tom, jak jsou zrovna potřeba. Je tak obtížné určit typickou hladinu obou látek v těle. Oba endogenní kanabinoidy pomáhají udržovat hladký chod vnitřních funkcí.


2) Endokanabinoidní receptory

Endokanabinoidní receptory se nacházejí v celém našem těle. Jak je z jejich názvu patrné, vážou se na ně právě endokanabinoidy. Jejich prostřednictvím pak endokanabinoidnímu systému signalizují, že musí zasáhnout.

Existují dva hlavní endokanabinoidní receptory:  CB1 receptory se nacházejí především v centrální nervové soustavě, receptory CB2 pak povětšinou v periferním nervovém systému, zejména v imunitních buňkách. Endokanabinoidy se mohou vázat na oba receptory. Výsledné účinky závisí na tom, kde se receptor nachází a na který endokanabinoid se váže.

Jak jsme zmínili výše, endokanabinoidy udržují hladký chod vnitřních funkcí a mohou se například zaměřit na receptory CB1 v míšním nervu a zmírnit tak bolest. Jiné se mohou vázat na receptor CB2 v imunitních buňkách a signalizovat, že se v těle nachází zánět, což je častý příznak autoimunitních poruch.

Všechny tyto procesy mají přispívat k udržování homeostázy a tedy stability vnitřního prostředí. Pokud například vnější síla, jako je bolest při zranění nebo horečka, homeostázu vašeho těla naruší, do hry vstoupí právě endokanabinoidní systém a napomůže vašemu tělu vrátit se k ideálnímu fungování.

 

shutterstock_1351368899


3) 
Enzymy

Enzymy se v našem těle vyskytují v mnoha podobách. Pouze dva z nich jsou zodpovědné za odbourávání endokanabinoidů poté, co splní svou funkci. První z nich je hydroláza amidů mastných kyselin (FAAH). Druhým je monoacylglycerolhydroláza (MAGL).

 

Jak CBD působí na endokanabinoidní systém?

Kanabidiol (CBD) je vedle THC druhým hlavním kanabinoidem obsaženým v konopí. Na rozdíl od THC nezpůsobuje stavy omámenosti a euforie, nemá totiž intoxikační účinky. Při jeho užívání se tedy nedostanete do „rauše“. Obě látky ale navzájem ovlivňují své účinky – mohou je jak posilovat, tak zeslabovat. O tom ale bude řeč v jednom z dalších článků.

K pochopení účinků CBD je velmi vhodné zkoumat vztah mezi receptory a endokanabinoidy. Mezi odborníky nepanuje jasná shoda, jak CBD interaguje s ECS. Domnívají se, že na rozdíl od THC, se CBD přímo neváže na endokanabinoidní receptory, ale určitým způsobem je ovlivňuje. Právě aktivace těchto receptorů umožňuje, aby CBD mělo celou řadu zdravotních přínosů, které si lidé s touto sloučeninou spojují. 

 

shutterstock_1356429557

Mnozí odborníci se přiklánějí k tomu, že CBD působí tak, že zabraňujeodbourávání endokanabinoidů produkovaných naším tělem. Tím jim tak de facto umožňují mít na tělo silnější účinek. Další hlasy se naproti tomu domnívají, že CBD se váže na nám dosud neznámý receptor, který zatím vědci neobjevily.

I když se o podrobnostech interakce CBD a ECS stále diskutuje, výzkumy naznačují, že CBD může pomoci při bolesti, nevolnosti, úzkostech a řadě dalších příznaků spojených s nejrůznějšími zdravotními obtížemi.

 

Foto: Shutterstock

 Stručně a jednoduše:
 1. Hemnia nechce ani nemůže nahradit odbornou péči vašeho lékaře.

2. Produkty Hemnia nejsou léky (neboli léčivé přípravky), proto k nim tak prosím nepřistupujte.

3. Hemnia nabízí produkty z konopí, ale žádné omamné ani psychotropní látky u nás nehledejte. Nenabízíme je ani nedoporučujeme.

Zde si přečtěte kompletní text prohlášení o odpovědnosti